Företagarguiden

Vi på Lundlsi drivs av att hjälpa privatpersoner att komma igång med företagande och nya företagare att bli bättre. Vi hjälper till med information kring olika bolagsformer, finansiering, bokföring & Redovisning samt rättshjälp. Vi publicerar löpande nyttiga blogginlägg som kan underlätta för dig som nyföretagare samt ger dig viktig information, tips och råd som kan hjälpa dig i företagandet.

 

Företagsbloggen

Sida 3

Så blir du en duktig säljare!

10 dec 2018

Hur ska du bli en bra säljare? Svaret på det rymmer en hel vetenskap. Om du redan är en säljare och vill bli bättre, finns det vägar att gå för att uppnå även det. I båda fallen är det bäst att gå en säljutbildning. Åtminstone skadar det ingen som vill arbeta och bli framgångsrik säljare. Här tar vi upp vilka olika aspekter som en säljutbildning kan ta upp.

Grundutbildning inom sälj

Hur är den säljare? Det är sällan som man lyckas som säljare om man endast tar kontakt med en (förhoppningsvis) blivande kund och ber dem köpa en vara eller en tjänst. För de flesta (blivande) kunderna vill de veta dels vad det är som du säljer, sedan varför kunden ska köpa det och sedan veta vad det kostar. Detta är grunden för all försäljning. En kund är villig att köpa av någon som de tycker om, och som de känner tycker om dem. Därför är det viktigt för en säljare att kunna vara på ett sådant sätt att kunden tycker om den personen. Det är det första. Är man säljare gäller det att vara på sådant sätt att en kund kan gilla den personen. Då kommer det till klädsel, sätt att vara och bete sig så att kunden inte hakar upp sig på små detaljer som gör dem osäkra på säljaren. Kunden behöver få tillfälle att förstå vad det är som säljaren vill sälja, få veta argumenten för att kunden ska köpa varan eller tjänsten innan den personen bestämmer sig. På grundutbildningen är det detta som en säljare får lära sig.

Vidareutbildning inom sälj

I en vidareutbildning får en säljare veta vad som ska till ännu mer så att säljaren kan nå ännu mer och kan sälja ännu fler produkter. För säljaren kan det vara bra att lära sig ännu mer om säljmetoder, ett gott kundbemötande, att sätta upp säljstrategier och säljmål, hur man kan identifiera fler kunder, om rätt kroppspråk och retorik. Att gå rätt säljutbildning kan innebära skillnaden mellan fler och färre kunder. Om en säljare ska kunna komma vidare och få ny energi gäller det att de får mer kunskap och insikter och hur de ska kunna applicera det i sitt arbete. Man kan även lära sig hur man kan på ett bättre sätt kontrollera de möten som man har tillsamamans med kunden, hur man blir bättre på att förstå kunden och möta de behov som kunden kan ha innan hon, eller han bestämmer sig. Läs mer säljutbildningar här.

Bildekor ett smart sätt att göra reklam

5 dec 2018

Har man eget företag är reklam och marknadsföring en viktig del i att driva det egna företaget. Det gäller att kunna utnytja alla chanser man bara har för att göra reklam. Den bästa reklamen är i coh för sig att får ett bra rykte och bra referenser när man är ute och arbetar. Mun mot mun mteoden, kallas det. Däremot kan amn inte bara leva av mun mot mun metodebn, det är itne hållbart framför allt inte om man vill kunna växa och få ännu fler uppdrag, inte bara gå runt i ekonomiskt i ett företag. All serisösa företag får sätta av en del av sin budget till marknadsöring och reklam. Harm nainte så stort utrymme för detta kan man använda sig av det man har; till exempel sin företagsbil.

Dekor på bilen är en gratis reklampelare

Varför inte utnyttja den företagsbil man redan har? När man kör omkring och tar sig från företaget ut till de olika uppdrag som man kanske har, kan man vara sin egen reklampelare. Har man då en snygg bildekor i Stockholm kan man göra reklam för sig själv och sitt företag. Se till att skaffa en snygg bildekor i Stockholm som visar både namn, kontaktuppgifter och annat som man vill göra reklam för. Har du dessutom en överraskande färg på biolen, så syns du ännu mer. OCh att synas är bland det viktigaste som finns för en företagare. 

Andra sätt att göra reklam på

Om det inte skulle räcka med bildekoren för att göra reklam för ditt företag, kan man behöva göra marknadsföring på fler områden än bara på din bil, till exempel kan man behöva synas på internet. Då gäller det att ha en hemsida på Google som har just de sökord som kunderna använer när de söker just de tjäsnter eller produkters om du erbjuder. Det bästa man kan göra är att då att vända sig till ett företag som gör reklam och ser till att jsut din hemsida kommer högst upp när de letar efter de varor som just du kan erbjuda.

Andra sätt att göra reklam på är att kanske synas i en TV-reklam. Det kostar fruktansvärt mycket pengar, och det är ju inte alla som har de resurserna att lägga på marknadsföring, men man kan göra reklam genom att dela ut reklam på gatan, man kan dela ut reklam i folks bostäder, eller gå runt med en skylt på stan. Alla sätt är säkert bra. Det är bara att prova sig fram och sedan göra det som ger mest för pengarna.

Personal som känner sig uppskattad presterar bättre

28 nov 2018

Om du är företagsledare bör du som chef se till att din personal trivs på jobbet. Studier har visat att personal som trivs på jobbet, presterar bättre än de som inte gör det. Om man ska få personal som gör sitt yttersta för att företaget ska gå framåt och nå nya höjder, krävs det ett omfattande arbete med personalen. Då krävs att man själv, som arbetsgivare ser till att personalen får det där extra, såklart förutom den sedvanliga lönen, som gör att de känner sig stolta över företaget och vill att det ska gå bra för företaget.

Visa personalen att de har skäl att vara stolta över företaget

Förutom de förmåner som personalen kan få, till exempel via små bidrag till lunch, via lunchkuponger, friskvårdsbidrag och bra med flexibel arbetstid, som visar att man på företaget litar på sin personal, kan man behvöa bjuda sin personal på olika slags event som de kan bli roade av. Det kan var kick-offer, julmiddagar, det kan vara säsongsavslutningar och så vidare. Det kan egentligen vara vad som helst. Det viktiga är vad man kan uppnå med att arrangera dessa olika event; lojalitet till företaget och det är ett bättte alternativ än ingenting. Och tvärtom, de företag som inte arrangerar dessa event för sin personal kommer heller inte att nå samma framgång med sin personal och heller inte som företag som helhet. Är man inte beredd att satsa på sin personal kommer man heller inte att få det där extra av personalen heller.

Låt någon ta över företaget som vill driva det och som satsar på sin personal

För företagen handlar det om att man inte får en personal som är villig att arbeta extra för att företaget som helhet ska nå framgångar. I så fall bör man tänka på varför man driver ett företag över huvudtaget. I så fall kan man lika gärna sälja hela företaget och låta någon annan driva det som är beredd att driva det. 

Att inte vara beredd att satsa på sin personal innebär att man heller inte får dem att göra det där extra som kan vara skillnaden mot konkurrenterna. Säg att man har en tuff marknad att agera på. Då kan det vara personalen som utgör skillnaden. Säljer man samma slags produkter, men det ena företaget har personal som vill satsa på själva företaget, medan ett annat inte är villig att satsa på det. Då kan personalen vara det som skiljer det ena företagets produkter från det andra. Namnet på den arrangör som kan åstadkomma det? Läs mer här: https://www.kagan.se.

Kan man ärva ett företag?

15 nov 2018

Kan man ärva sin makes, makas eller förälders företag? Ja, är det enkla svaret på den frågan. Man kan ärva ett företag, men dessvärre ärver man även företagets skulder, liksom tillgångar. När det kommer till arvsrätt, säger lagen att det finns något som kallas bröstarvingar. Bröstarvingar är maka, make, barn och eventuella barnbarn till den avlidna personen. Finns det inga barn, och ingen make eller maka, ärver föräldrar, finns det inga föräldrar ärver syskon. Finns det inga föräldrar eller syskon, ärver syskonbarn. Finns det heller inga sådana, ärver far- och morföräldrar, finns inte heller sådana, ärver moster, faster. Finns inte heller mostrar och morbröder eller fastrar och farbröder tillfaller arvet Allmänna arvsfonden. 

Men:

"Om den avlidne inte har några arvsberättigade släktingar alls men var gift så finns det en möjlighet att se till att den allmänna arvsfonden inte får ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Den efterlevande makens arvingar (den avlidnes efterarvingar) kan få möjlighet att ärva den först avlidne makens arv om de har en konkret rätt till efterarv. Detta regleras i ärvdabalken 3 kap 8 §".

Vara gift ger rätt till hela arvet

Har man varit gift med den som har gått bort, har man rätt att ärva hela arvet, såvida inte den som har gått bort har egna barn. De ärver då hälften av det arv som är efterlämnat. De behöver inte vänta på att maken eller makan har dött utan har rätt till sitt arv direkt efter dödsfallet. Har man skrivit ett testamente kan man bestämam hur arvet ska fördelar, men med vissa undantag. De egna bröstarvingarna kan man inte göra arvslösa. Bröstarvingarna, barn till den avlidna ärver alltid hälften av arvet. Den som har varit gift med den avlidna ärver alltid av sin maka eller make. Man kan inte heller testamentera bort den delen som den gifta partnern ska ärva.

Tycker du detta verkar svårt att förstå?

Anlita alltid en kunnig advokat eller jurist som kan tillvarata dina rättigheter. Man kan alltid sätta sig med en jurist och upprätta ett testamente som reglerar arv. Det är alltid bra med ett testamente, därför att det gör att man undviker tråkigheter efter det egna frånfället, och kan göra att saker och ting är klara för dem som lever efter ens död. Kom bara ihåg att du aldirg kan göra make, maka eller barn arvslösa. De har alltid rätt till hälften eller en del av arvet. I övrigt är man fri att testamentera sin egendom så som man önskar. Här kan du läsa mer om arvsrätten.

Hur ser ett bra kontorskök ut?

12 nov 2018

Det är alltid intressant att se till platser som används av många och där man i och med detta också kan se vilka olikheter som finns mellan människor. Ta bara det typiska kontoret och hur olika alla är på ett sådant - både till uppförande, ljudvolym och till synen på hygien. Det senare är ofta den stora anledningen till konflikt - om man bortser från arbetsrelaterade bråk. I synnerhet om det rör de ytor som man delar och som alla använder. Toaletter är ett exempel, men det tydligaste är ändå köket.

I köket så visas olikheterna och detta är sällan något som kommer med en positiv klang. Vissa diskar, andra låter disken stå, en del plockar bort och gör fint, andra låter matrester ligga kvar på tallriken och ställer - på sin höjd - in den i diskmaskinen. Matlådor kan ligga i veckor i kylen, frukt slängs inte förrän de börjar lukta och så vidare.

Finns det någon lösning på detta problem - utöver att utöka kontorsstädning och kräva lite vuxet beteende från alla anställda? Ja, ett annat sätt att se på detta dilemma är följande: det kanske är dags för en köksrenovering på kontoret och genom en sådan skapa bättre förutsättningar?

Anlita ett företag för en köksrenovering

Det finns en möjlighet att köket på kontoret är fel anpassat sett till antalet anställda; att det är för trångt, för litet och kanske för slitet. Ett slitet kök är något som minskar viljan att hålla efter. Vi skulle därför komma med förslaget om att genomföra en köksrenovering. Det kan man faktiskt komma att tjäna på även sett till andra aspekter än enbart den ökade trivseln, den bättre hygienen och den minskade friktionen mellan de anställda.

Vilka andra besöker ert kontor? Det handlar om leverantörer, kunder och eventuella affärspartners. Deras första intryck av ert företag kommer att leva kvar och här spelar köket en central roll (liksom övrig inredning). Ser det stökigt och oorganiserat ut så kommer förmodligen detta att ligga er i fatet. Första intrycket är viktigt - såväl för företag som för människor. Det kan finnas en lösning som innebär en köksrenovering. De flesta fastighetsägare brukar ställa sig positiva till en sådan förändring och för ert eget företag finns mycket att vinna på detta. Det förutsätter dock att er köksrenovering sker på ett korrekt sätt - något som innebär att vissa kriterier ska uppfyllas av företaget i Stockholm som ni anlitar. Vi ger tre stycken punkter som bör uppfyllas innan- och vid en köksrenovering:

  • Planeringen. Hur många är ni i företaget, hur många sittplatser behövs, hur stora arbetsytor behövs, hur många uttag, kan man placera in dubbla diskmaskiner och mikrovågsugnar samt hur stora vitvaror i övrigt behövs? Frågor som kräver svar och där man med fördel bör se till att den firma man anlitar kan erbjuda sin expertis även vid detta stadie. Hittar man en firma som även hjälper till med planeringen så är den dyrare - men å andra sidan så blir det billigare än att anlita en renodlad inredningsarkitekt.
  • Referenserna. Det är skillnad på att genomföra en köksrenovering på ett kontor jämfört med hemma hos en privatperson. Behoven är helt annorlunda och arbetet är ofta betydligt större rent projektmässigt. Kolla alltid upp referenser och om företaget haft hand om så pass stora - och svåra - projekt tidigare.
  • Tiden. Om tidsplanen är viktig vijd en vanlig köksrenovering så är den ännu viktigare att hålla om det gäller en arbetsplats som på ett kontor. Och: det handlar även om en delikat balansgång här. Företaget ska, så att säga, inte störa företaget. De allra mest högljudda maskinerna kan verkligen komma att påverka och därför bör man se till att ha en väldigt öppen kommunikation mellan alla parter.

Läs mer om köksrenovering på http://www.koksrenoveringstockholm.nu.

Tips för att starta en framgångsrik cateringverksamhet i Stockholm

8 nov 2018

Att starta en cateringverksamhet är en dröm för många. Man får möjligheten att skapa härliga matarrangemang, välja ut menyer och drycker. Maten är en viktig del i många events och träffar – som cateringbolag har man stora möjligheter att påverka hur god kvällen är. Det är ett ansvar med möjligheter att påverka, vilket lockar många in i branschen. 

Dessutom kan det finnas goda möjligheter att få verksamheten riktigt lönsam. I Stockholm finns potentiellt många kunder, och man kan till och med nischa sig mot exempelvis bröllop eller företagscatering. Särskilt företagscatering är en nisch där det är möjligt att göra ganska stora pengar. 

Som när man ska starta vilken verksamhet som helst, gäller det att vara beredd på att man inte tjänar en bra månadslön från början. Många får slita ett par månader, eller till och med ett par år, innan företaget börjar visa riktigt goda siffror. Det bästa är naturligtvis att skaffa sig så goda förkunskaper som möjligt. Även kontakter och nätverkning är två viktiga ingredienser i att få företaget snabbt på fötter. Men därutöver finns fler saker att tänka på. Nedan tar vi upp några av dem. 

Stadsdel

Vilken stadsdel i Stockholm tror du är bäst plats för din cateringverksamhet? För dig som ska nischa dig mot företagscatering kan det till exempel vara bra att ha säte i Kista eller på Östermalm. Särskilt i områden som Kista finns mängder av populära kontorsbyggnader och därmed också ett potentiellt stort kundunderlag. Om du har en annan nisch än företagscatering kan andra stadsdelar i Stockholm passa bättre. Väg också fördelarna mot kostnaderna – ett kök i Östermalm kostar betydligt mer att hyra än ett i Kista, till exempel.

Nätverka

Du har säkert hört det förut. Som egenföretagare är det bra att nätverka – och det ligger mycket sanning i det. Precis när det gäller en verksamhet som catering. Du är beroende av att bibehålla kunder och att samtidigt hitta nya, inte minst i verksamhetens inledande skede. Mässan i Älvsjö och diverse konferenser och möten i centrala delar av Stockholm är bra att gå på. 

Som företagare inom catering är det särskilt tacksamt att nätverka med eventbyråer och personer som jobbar med att arrangera till exempel bröllop eller andra större evenemang. Dina första uppdrag behöver inte vara stora – tvärtom, att hitta mindre uppdrag i början kan bara vara bra. Du får då referenser för när du senare ska jaga de riktigt stora kunderna. 

Erfarenhet

Har du erfarenhet av catering sedan tidigare? Om inte, är det bra att skaffa sig det först. Att starta en cateringverksamhet utan att faktiskt ha praktisk erfarenhet av det kan vara svårt. Varje dag kommer du kontinuerligt att behöva ta beslut rörande mat och utrustning. Med gedigen arbetserfarenhet blir dessa beslut betydligt lättare att ta. 

Om du planerar att nischa dig, till exempel företagscatering, försök först att hitta en anställning hos ett företag som sysslar med just det. Du kommer att få en god inblick i hur verksamheten sköts på daglig basis. Här kan du läsa mer om att driva företagscatering i Stockholm.

Vad gör ett företags företrädare?

27 okt 2018

Det rä många arbetsuppgifter som en jurist kan göra för ett företag. En del företag ser till att alltig avlöna en jurist som kan ställa upp när det kniper. Ibland kan det handla om att syna och kontrollera avtal som företaget är på gång att ingå, någon annan gång kan företaget bli stämt för någonting, då är det viktigt att ha jurister som kan tillvarata företagets intressen. Skulle den olyckliga händelsen inträffa att företaget missar att betala viktiga skatter och moms, till exempel, kan den jurist som företaget har knutit till sig, ställa upp som företrädare för företaget.

En företrädare kan ta på sig ansvar för ekonomin utåt

Skulle det vara så att företaget inte har möjlighet att betala för sina skulder och anklagas för att driva en icke-legal verksamhet, kan en företrädare mycket väl rädda företaget från att bli åtalad för brottslig verksamhet. Tyvärr kan det gå väldigt snabbt för ett företag, oberoende storlek, att hamna i en sådan situation att man inte kan betala sina skulder. Det kan ske saker i omvärlden som företaget inte kan förutse. Handlar man till exempel inom finanssektorn, kan det hända omvävlande saker som är bortom företagets kontroll. Hamnar då företaget i obestånd, och företaget går i konkurs, kan en företrädare se till att företaget inte blir åtalad för oegentligheter. Då är det en jurists uppgift att försvara företaget och kan se till att myndigheter inte ställer ansvar för företagets oförmåga att betala sina skulder.

Anlita rätt jurister för företaget

Man bör vara noga när man väljer jurister till företaget. Det finns duktiga jurister, och då finns det jurister. Det handlar inte alltid om att en jurist blir företrädare för företaget, de kan mycket väl arbeta med avtalsrätt, olika tvister som företaget hamnar i. det kan handla om vilket juridiskt ansvar man har som företagare, om den lagliga delen av hyresrätter eller som man har som fastighetsägare, den juridiska delen av att driva ett bolag, om vilka rättigheter ens personal har och om skadeståndsrätt och andra lagliga processer.

Finns en erfaren juristbyrå i Stockholm

Egentligen spelar det inte så stor roll, var i landet man bor, man kan anlita en juristfirma i Stockholm. Det som är viktigast är deras kompetens och kunnande när det kommer till olika juridiska processer och att de kan den lagliga biten och samtidigt kan ge rätt råd till företaget. Här kan du läsa mer om vilket ansvar en juristbyrå kan ta för ett företag på: http://www.företrädaransvar.se.

Så kan du göra om du behöver ny personal

23 okt 2018

Den som någon gång har annonserat ut nya tjänster vet att man blir helt överöst med ansökningar. Vissa studenter verkar ägna sig åt att söka en massa möjliga och omöjliga tjänster, bara för att lära sig hur man gör när man söker nya tjänster. Sedan finns det hela gruppen med arbetslösa, som en kan förstå att en borde hjälpa på något sätt, men som inte på långa vägar är meriterade för jobbet. Sedan finns det ofta en liten klick som faktiskt passar för jobbet. Det är svårt när man får flera 100 ansökningar att sitta med alla dem och gallra ut, vilka det är som är den där lilla klicken som faktskt är meriterade för jobbet. Det tar lång tid och skulle man lägga all den tid som det kräver på det, skulle man inte hinna sköta sitt arbete. Det är väl därför som det har vuxit fram en hel bransch med företag som enbart arbetar med detta.

Anlita en rekryteringsfirma

Istället för att ägna all sin arbetstid åt att gå igenom flera 100 företag för att hitta EN person som ska kunna göra jobbet, kan man faktiskt anita ett företag som gör den där rekryteringen. De tar faktiskt en hel del betalt, men ibland är det faktiskt värt det. Det som gör det värt är att de går igneom hela posten med ansökningar, gör intervjuerna åt en och sedan, presenterar de för en den där lilla klicken med folk som faktiskt är meriterade. Det är den klicken med sökande personer som man som företagsledare får träffa.

  • Man slipper läsa en massa mejl, från möjliga och omöjliga ansökande personer skickar. 
  • Man slipper träffa en massa människor som inte leder någon vart.
  • Man slipper ge en massa människor beskedet om att de inte har fått jobbet.
  • Och man slipper trixa med almanackan och boka in alla som ska komma på intervjuer.
  • Man slipper även problemet med att utvärdera de som kommer på intervju. Ibland har en gjort intervjuer som inte har gett mer. Som inte har visat om man ska anställa någon eller inte.

Det handlar om hur värdefull tiden är

Om man tycker det kostar mycket, ska man väga det mot hur mycket värd ens tid är. Vad är viktigast? Ska man lägga den på att göra något som man själv inte klarar av på ett bra sätt? Om man inte tycker det är valet ganska enkelt. Läs mer om hur du kan anlita en rekryteringsfirma här.

Gör det som du är bäst på!

19 okt 2018

Ibland kan det vara svårt att koncentrera sig. Känns det igen? Framför allt om man har mycket att göra, är man då sin egen, kan det hända att alla arbetsuppgifter som pockar på uppmärksamheten på att bli åtgärd, kan det stjäla den tid som du borde lägga på att utföra det som är företagets egentliga verksamhet. Det stjäl energi, tid och tar orken ur dig. Då är ett sätt att lösa det, genom att låta någon annan göra de arbetsuppgifterna som stjäl orken, tiden och uppmärksamheten från det som du egentligen ska göra och som drar in pengarna i veksamheten. Anlita ett företag som sköter om bokföringen åt dig i Stockholm.

Så kan du fokusera på kärnverksamheten

Genom att lägga ut arbetsuppgifter på andra företag kan du koncentrera dig på det som du egentligen ska göra. Genom att få fokusera på det som du är bäst på, kan andra i stället få utföra som de i sin tur är bäst på. En sak som man som företag helt enkel inte kommer ifrån, och som lagen säger att du blir tvungen att göra är ju bokföringen. Alla inkomster och utgifter ska redovisas. Moms ska betalas, och du ska kräva in moms av andra, och så vidare. För att inte nämna redovisningen, revisionen och balansräkningen. Det gäller att få till ett bokslut, kunna redovisa ekonomin i slutet av året och sedan sända in en deklaration.

Få någon som gör det bättre än du

Som du ser är det ett stort arbete att arbeta med ekonomin och den löpande ekonomiska verksamheten. För att du, som egenföretagare inte ska drunkna i uppgiften, är det bättre att anlita någon annan som gör det åt dig och som kanske till och med gör det bättre än du. Vissa kan vara oroliga att de inte ska behålla kontrollen över ekonomin, men anlitar man ett företag som delar med sig av informationen, precis när du behöver det och känner dig osäker över det, slipper du den oron.

Det finns datorprogram som gör att du kan få insyn i den ekonomiska bokföringen när som helst. DU får veta exakt så mycekt som du själv önskar, och när som helst på dygnet. Skulle du, till exempel, ligga och fundera över ekonomin mitt i natten, kan du enkelt bara öppna din dator och gå ut på nätet och titta på siffrorna så du slipper oroa dig och kan sedan sova gott. Läs mer här om hur du kan anlita bokföring i Stockholm.

3 konflikter som påverkar ledarskapet

17 okt 2018

När du kliver in som ny chef i en grupp så kommer många saker att hända. Du som ledare behöver möta och lära känna nya individer som ska få förtroende för dig. Din personal behöver fundera på vilka dem är och deras plats i gruppen. Kartan ritas om från grunden och förändringsprocesser tar fart. Att ta över en ny grupp är den hårda skolans ledarutveckling, en sak är säker och det är att det kommer bli många konflikter. Här går vi igenom tre olika konflikter som påverkar både gruppen och ledarskapet.

Rollkonflikten

Om du någon gång har sett ett tv-program där någon röstas ut varje vecka och i samband med det så tillsätts en ny ledare. Plötsligt är det någon som går från hopp till förtvivlan och väljer att lämna tävlingen. Anledningen är rollkonflikten, varje gång en ny ledare tillsätts så börjar människor att definiera sina roller på nytt. Man funderar på vem man är och vilken plats man kommer att ha i den nya gruppen som bildas. Den som hoppar av har bestämt sig för att det inte finns någon plats i gruppen som fungerar för en.

Intressekonflikter

En ledarutveckling på hög nivå är när man som nytillträdd chef behöver hantera intressekonflikter och dolda agendor. Det är lätt att få alla i teamet att dra åt samma håll om det inte finns några baktankar inblandade. Men så fort som den ena vill hämnas på grund av något på det personliga planet, någon annan ville egentligen ha chefsjobbet och en tredje har för avsikt att byta jobb inom några månader så kommer det bli tufft att få ordning i leden. Att identifiera intressekonflikter och hantera dem är en vetenskap i sig.

Konflikt kring auktoriteter

Det finns alltid människor som har bestämt sig för att de inte klarar av auktoriteter. Men sen är det en sak att vara en auktoritet och en helt annan sak att vara auktoritär. När man genomgår ett program för ledarutveckling så får man ofta lära sig om olika ledarstilar och om hur människor beter sig i största allmänhet. Möter du en person som har svårt för auktoriteter så kan det grunda sig i dålig självkänsla eller dåliga erfarenheter kring maktmissbruk. Det kan vara bra att bemöta dem människorna på ett sätt så att konflikten inte eldas på. Att inte behöva påvisa sin auktoritet är ett mycket bra sätt att få behålla den i längden.

Alltså:

Tre av de vanligare konflikterna som man kan stöta på som ledare är: konflikterna kring att definiera sin plats i gruppen, dolda agendor och underminerande av auktoriteter. För den som möter den här typen av situationer blir ledarskapet en utmaning med nya upplevelser varje dag. Ett första steg i att hantera alla konflikter är att acceptera att de existerar, först när man medger konflikten så kan man bemöta den.

Hos SCMI kan du läsa mer om ledarutveckling.

Så kan ett event föra samman personalen

9 okt 2018

Det finns många olika slags aktiviteter som syftar till att "teambuilda" personalen. Det är inget nytt fenomen och många, om inte nästan alla företag syftar till att föra ihop sin personal så att de bättre kan arbeta tillsammans. Särskilt gäller det tjänsteföretag där det krävs att personalen klarar av att samarbeta. Då är det just aktiviteter som syftar till att föra ihop personalen som är viktiga. Här listar vi några aktiviteter som antingen kan få personalen att börja samarbeta, eller som kan föra samman personalen genom att de tillsammans får göra nya erfarenheter.

Bubbleball

Man kryper in i en jätteboll med lufkuddar som skyddar mot alla håll och kanter. När man väl sitter säkert inuti bollen, rullar man sedan utför en stor slänt. Man åker upp och ner och ner och upp. FÖr många är detta en helt ny erfarenhet. Genom att alla får samma slags nya erfarenhet ger detta dem en hel del att prata om och dela med varandra.

Lösa problem

Ett mycket tydligt sätt att bygga en gemenskapskänsla är att dela in personalen i olika grupper. Sedan ger man dem samma slags problem som de ska lösa. Det kan antingen vara att hitta kontroller utomhus, eller laga mat inomhus. Det kan vara att sitta tillsammans och lösa gåtor elelr lösa ett rebus, sätta ihop ett pussel och låta de olika grupperna tävla mot varandra. Efteråt kan man samla alla och prata om hur det gick och om alla kunde bidra med sin bit eller om någon kände sig utanför eller liknande.

Skattjakt

Det finns övningar som bör göras utomhus. Man kan dela in personalen i olika grupper och de ska hitta ett antal "skatter" som är utspridda inom ett område. För att hitta "skatterna" krävs det att de får ledtrådar till dem som de måste lösa för att förstå var de ska leta. Detta är en mycket bra aktivitet som stimulerar hjärnan, stimulerar tankeförmågan, slutledningsförmågan och att de funderar tillsammans, plus att de rör på sig. Det får varken vara för små eller för stora grupper. Det bör vara maximalt 5-6 i varje grupp.

Man kan även lära sig nya saker på event

Det är ingen dum idé att låta personalen lära sig nya saker på de event som de blir bjudna på. Då kan det handla om matlagning, vinprovning, glasblåsning eller något annta oväntat som personalen får lära sig. Det ger dem nya och gemensamma erfarenheter.

Så kan du lyckas med ditt egna företag

3 okt 2018

Funderar du på att starta eget företag? Ska man bli sin egen, är det viktigt att starta verksamhet med något som du gillar att göra. För många är den egna verksamheten det som man ska leva med. Ska man lyckas, bör verksamheten i det egna företaget bli ens livsstil. Det blir nästan ett med en själv, och bor man till exempel på en mindre ort, där "alla kännar alla", lär ju de flesta känna till att man driver eget. Då är det den egna personligheten som man säljer. Gillar de dig, köper de också dina tjänster.

När du sedan får in stålarna, kan du kanske anställa egen personal i ditt egna företag. Då fortsätter du att representera företaget, och de som träffar dig, kommer fortfarande att förknippa dig med företaget. Så är det nämligen att vara sin egen och så är det även om företaget och verksamheten fortsätter att växa. Säg att du startar ditt eget företag med att erbjuda hemstädning, till exempel i Västerås. Då gäller det att marknadsföra företaget på rätt sätt.

Marknadsföring genom goda referenser

Det bästa sättet att marknadsföra ditt företag är att du gör jobbet bättre än andra, är ännu trevligare än andra och genom att få goda referenser får fler uppdrag än andra. De som du kan påverka och som är lättast för dig att genomföra är att se till att de som du anställer städar bättre än andra. Att de som arbetar för dig är positiva och trevliga människor. Människor som kommer hem till en minns de som är trevliga, men de minns också dem vars städning gjorde dem besvikna.

Det finns städfirmor som marknadsför sig genom att ta mindre betalt än andra, de tänker att de kan konkurrera med lägre priser. Det är väl gott och väl så långt. Men sedan städar de efter det lägre priset; de tänker att eftersom de får så lågt pris, städar de mindre än andra, vilket endast leder till att man inte vill anlita dem nästa gång. Det enda kunderna minns är inte det lägre priset, utan den undermåliga städningen. Det är en mycket dålig affärsidé – att städa så att kunderna inte blir nöjda, bara för att de har ett lägre pris. Det är verkligen att bita sig själv i foten. Det enda kunderna minns är om de blir nöjda eller missnöjda. Då spelar priset mindre roll.

Det bästa är att städa så att kunderna minns dig

Då är det bästa receptet för framgång att städa så att de minns dig. Särskilt gäller det om man bor i en mindre stad, där ryktet går snabbt. Har man en gång lyckats så att kunderna är nöjda, då går ryktet om att man är duktig på det man gör och får lätt in fler uppdrag. På samma sätt är det också tvärtom. Läs här om hur ett företag som arbetar med hemstädning i Västerås lyckas med sin verksamhet och kan till och med utöka i fler städer.

Anlita ett företag för konkursen

27 sep 2018

Vad är det som händer om ett företag går i konkurs? Vem är det som bestämmer att företaget ska gå i konkurs? Det som få vet om är att det alltid är en domstol som bestämmer om ett företag ska gå i konkurs eller inte. Det är ingen utomstående som kan bestämma det, och inte heller företaget självt som kan bestämma sig för något sådant. Det är alltid en domstol som fattar avgörandet att försätta ett företag i konkurs.

Det är många små butiker som ser sig omsprungna av större företag. De stora kedjorna köper upp företag som säljer liknande saker som de säljer. Det är antingen ett sätt att se till att konkurrensen försvinner, eller få fler kunder genom att ta över de mindre affärernas kunder. De stora kedjorna agerar då nästan som en bank. De har stort kapitalflöde och besitter kanske hela kedjor till exempel av butiker som säljer kläder. Om det då går dåligt för någon affär, kan de undsätta den genom att tillföra pengar.

Affärerna måste genomgå en digitalisering

I höst sjönk Hennes & Mauritz vinst och aktien störtdök. Många förklarade deras sämre vinst med att de blivit ompsrungna av andra butiker som också säljer kläder med att de har ställt om till e-handel men att Hennes & Mauritz inte har hunnit med den delen av sin försäljning. De som har ställt om till e-handel har sett bättre resultat. Det är framför allt de butiker som har "vuxit upp" med digitaliseringen och som från början var digitala och byggde största delen av sin försäljning på e-handel. Och e-handeln är här för att stanna. De handlare som har insett detta har lättare för att konkurrera med andra handlar. Kunderna har övergått till handel på nätet. Därför bör butikerna också göra det.

Miljömedvetet att ekonomiskt med e-handel

De är både ekonomiskt och miljömedvetet att driva e-handel i stället för att bara ha fysiska handlar ute i landet. Har man bara ett lager för produkterna, och datorer som tar emot beställningarna, är det mer miljömedvetet och ekonomiskt än att bekosta hyror för butiker som ska finnas i varje stadkärna. Där ska personal anställas, de ska få betalt, varorna ska packas in (i plastpåsar) och lokalerna ska ha belysning, uppvärmning, ventilation och så vidare och så vidare. Det är just detta som kunderna efterfrågar allt mindre. Hellre vill de ha varorna för ett lägre pris, och kunna handla dem när de vill. 

Stockholms finaste lokal för företagsevent och middag

21 sep 2018

Behöver du en lokal för ditt företags event? Vill man imponera på sina medarbetare kan man hyra den finaste lokalen som finns i Stockholm, vilket vi anser är Operahusets Operaterassen. Därifrån har man vy över hela slottet, Riksdagshuset och Stockholms ström. Det finns många vackra och historiska byggnader i Stockolm, men få av dem kan mäta sig med Dramatiska teatern och Operahuset. Båda byggda under renässansens tidevarv i Sverige, närmare bestämt under den tiden som Gustav III var kung. Under hans tid hädner det många saker inom kulturen då han var en kulutrens man och som ville bevara och göra Sverige till en bland kulturens eliter.

Som företagare kanske man behöver hyra en lokal

Är det så att man driver ett företag kan det vara så att man behöver bjuda på ett föreatgs event, en konferens eller någon fest av något slag. Det uppstår då och då behov av att arrangera sådana tillställningar. framför allt om man har en hel del viktiga kunder till det egna företaget, kan man behöva "smörja" kunderna med jämna mellanrum. Då kan det vara viktigt att bjuda dem på god middag med ädla drycker. Efter middagen kanske man vill presentera företagets produkter, efteråt bjuda till dans eller underhållning. D kan man få hjälp med den tekniska biten, till exempel med mickar, film- eller bildvisning och kanske man vill anlita någon komiker, stå-upp-komiker eller någon annan som underhåller gästerna.

Ibland måste man visa sina ekonomiska muskler

Är det en hel helg som man vill bjuda kan man alltid bjuda på olika nöjen i Stockholm. Här är utbudet av nöjer närmast oändligt. Den  som vill ta med sina gäster och slå på stort, kan hyra något hotell i skärgården och ha sina gäster att sova över där. Då drar man ifrån kostnaderna som utgifter i företaget. Ibland kan det vara nödvändigt att visa att företaget ahr ekonomiska muskler och att man är generös för att de i sin tur ska öppna plånboken. Då är det viktigt att känna till vad det är man kan göra och beställa i Stockholm.

Vill man hellre bjuda gästerna så att de kommer ut i Stockholms stora skärgård kan man även boka en båt; MS Molly, och då bjuda på middag ute till havs. Sedan lägga till vid en brygga och dricka kaffe, dansa tillsammans med myggorna eller bara fiska, eller bada bastu. Allt sådant kan arrangörerna som hyr ut Operaterassen ta hand om.

Det finns olika typer av inspirationsföreläsare

11 sep 2018

För er som ska boka in en inspirationsföreläsare så har ni en intressant och ofta glädjefylld upplevelse framför er. Ni har också en i vissa fall tidskrävande och frustrerade utmaning att hantera. Ni har chansen att förvåna, glädja, häpna, chockera och engagera era medmänniskor med valet av föreläsare och ämne. 

Ni står också inför en uppsjö av kandidater som alla har olika bakgrund, olika erfarenheter, olika sätt att föreläsa på och som dessutom menar olika saker när de säger att de har för avsikt att inspirera er. För att rensa upp lite i djungeln så har vi strukturerat lite och tagit fram ett antal typer av inspirationsföreläsare och vad för slags tema de kan tänkas ha på sina föredrag.

Föreläsaren som inspirerar som förebild

Här är en av de mest klassiska typerna av inspirationsföreläsare som är en förebild inom något område. Det här är en person som har uträttat något eller som står för någon beundransvärd åsikt. Det kan handla om en idrottare som har genomfört enorma fysiska prestationer och som därmed är en förebild i att våga utmana sig själv. De kan till exempel ha en kontenta i sitt föredrag som innebär att man klarar av att göra mycket mer utmanande saker än man själv tror. 

Den andra varianten av förebild är en person som inte i fysisk prestation men i värderingar är en förebild. Det här är en inspirationsföreläsare som står upp när de andra faller och som försvarar en minoritet eller något liknande. Det kan också vara någon som lyfter fram olikheterna i samhället som en styrka eller som har upplevt ett annat statsskick än vårt eget. Beundransvärda värderingar i mänsklig form har varit en klassiker ända sen nya testamentet skrevs.

Föreläsningar som ska utveckla oss

En föreläsare i den här kategorin har allt som oftast också genomfört en enorm prestation men det behöver inte handla om vare sig värderingar eller fysiska prestationer. Det kan vara en person som har varit väldigt tidigt ute med att anpassa sig till något nytt fenomen och som därmed kan dela med sig av sina erfarenheter i syfte att utveckla oss andra i den riktningen. Det kan också vara någon som är en framgångsrik ledare och som föreläser för att utveckla oss som anställda eller som framtida ledare. Här handlar det om prestationer och erfarenheter utöver det vanliga, ofta i arbetslivet, och som genom sin framgång ska inspirera oss till att bli bättre på någonting. 

Den här typen av inspirationsföreläsare kan vara bra att ta in på ett företagsevent när målet är att implementera ett nytt arbetssätt. Det kan handla om att många människor ska byta arbetslag, att chefer ska bytas ut eller något annat som innebär förändringar i arbetslivet. 

← Äldre inlägg