Företagarguiden

Vi på Lundlsi drivs av att hjälpa privatpersoner att komma igång med företagande och nya företagare att bli bättre. Vi hjälper till med information kring olika bolagsformer, finansiering, bokföring & Redovisning samt rättshjälp. Vi publicerar löpande nyttiga blogginlägg som kan underlätta för dig som nyföretagare samt ger dig viktig information, tips och råd som kan hjälpa dig i företagandet.

 

Företagsbloggen

Sida 3

Personalutveckling i fyra steg

24 feb 2019

Framgångsrika företag tar hand om sin personal och utvecklar de individer som bär företagets verksamhet på sina axlar. Personalen är ju det som ska hålla verksamheten igång och att investera i personalen är ofta en bra satsning.

“En modell som kallas fyrarummaren visar fyra de fyra faser i en förändringsprocess som alla grupper går igenom - nöjdhet, förnekelse, konflikt och förnyelse”

Alla måste få en chans att förstå

Personalutveckling är särskilt viktigt i företag som hela tiden förändras och utvecklas. Om de anställda inte hänger med i utvecklingen kring nya produkter, tjänster, marknader, nya kunder eller nya branschvillkor kan företaget inte gå framåt.

Ibland tvingas företag på kort tid utöka personalen, eller tvärtom göra neddragningar i personalstyrkan. Under sådana förändringar är ett genomtänkt arbete kring personalutveckling mycket viktigt för att företaget ska ta sig framåt. Personalen måste förstå helt enkelt vad som händer och varför det händer.

Den världskända fyrarummaren

Under 1970-talet tog Claes Janssen, psykolog och forskare, fram en modell för grupper som är i en förändringsprocess. Den är i dag använd världen över, bland annat inom IKEA och i skolor i Australien. Modellen kallas fyrarummaren eftersom den visar fyra delar i en förändringsprocess som grupper går igenom.

De fyra rummen står för:

  • Nöjdhet
  • Censur/förnekelse
  • Förvirring/konflikt
  • Inspiration/förnyelse

De här rummen kan ses som faser som alla grupper i förändring går igenom. På individnivå, i ett system eller på gruppnivå. Genom att förstå hur vi människor reagerar på förändring kan vi lättare ta oss igenom förändringsprocesser och undvika onödiga konflikter för att istället jobba mer innovativt. Det här är en modell som är välanvänd inom näringslivet.

Olikheter som framgångsfaktor  

Janssens forskning visade att alla som är med i en förändringsprocess färdas genom olika tillstånd. Vi upplever också verkligheten olika utifrån vilka vi är. De här olikheterna kan hindra gruppen att arbeta framåt och leda till slitsamma konflikter. Det känner nog många som varit anställda igen från yrkeslivet.

Janssens forskning visar också att individernas olikheter kan gynna samarbetet i gruppen. Olikheter på arbetet måste inte fortsätta att leda till konflikt utan kan ge utveckling och viktig förändring. Genom att använda våra olikheter på rätt sätt kan de leda till att ett företags verksamhet utvecklas.

Hans modell Förändringens fyra rum är i sig ett eget varumärke och kan användas av certifierade användare som hjälper företag med personalutveckling.

Konflikter blir möjligheter

Alla arbetsplatser har i regel konflikter. De kan vara stora eller små och ha olika förklaringar. De behöver förstås inte vara ett problem. Men om konflikterna blir så stora och långa att de påverkar personalen och verksamheten dagligen behöver du som leder företaget gör något åt saken.

Konflikter är i dag en av de vanligaste orsakerna bakom sjukskrivningar och frånvaro från arbetsplatsen. För att lösa en konflikt som pågått länge behövs ofta en utomstående samtalspartner. Till exempel en ppsykolog som är van att arbeta med grupper eller en annan typ av gruppcoach. Det är viktigt att den utomstående parten känns neutral i konflikten.

Stärk gruppkänslan

Företagare som vill arbeta med fyrarummaren som modell får handfasta verktyg. De kan användas på alla olika nivåer i företaget eller organisationen. När man använder verktygen blir det tydligt vilka områden problemen rör och tillsammans kan gruppen hitta möjligheter att utveckla verksamheten för att lösa konflikten. Det är förstås bra för arbetsklimatet att personer som tidigare bråkat kan hjälpa varandra vidare. Det löser konflikten men ger också en viktig teamkänsla för personalstyrkan att jobba vidare framåt tillsammans.

Så varierat är det att arbeta som snickare

19 feb 2019

Det är ingen dum idé om du funderar på att utbilda dig till snickare. Är du händig? Gillar du att arbeta med praktiska saker? Då är snickare kanske ett yrke just för dig. Det är relativt liten konkurrens om arbeten i Stockholm, och även i andra storstäder. Bor du ute på landet, kan det vara svårare med jobb, om det inte är så att du får möjligheten att arbeta i någon industri, eller vill arbeta som möbelsnickare, med att snickara båtar eller liknande. De flesta som bor på landsbygden är sådana som växer upp med att kunna jobba med det mesta, så även med allehanda snickerier. 

Arbeta på fabrik

Om du arbetar som snickare på fabrik, kan det hända att du arbetar med allt som har med produktion att göra. Det kan då handla om att sätta ihop delar som blir en färdig produkt, och som är relaterat till snickeriyrket. Arbetar du på fabrik, är det arebtstider mellan klockan 8-17 som gäller. De flesta enahanda arbeten utförs numera av robotar. De slits inte ut så snabbt som människor, som utför monotona arbeten, och får förslitningsskador i kroppen av att utföra ett och samma slags arbete dagarna i ända.

Arbeta som möbelsnickare

Arbetar du med möbler, kan du antingen göra en och samma slags arbete dag ut och dag in, eller så arbetar du med att snickar möblerna från grunden tills de är färdiga och du kan måla dem, eller behandla dem med någon ytbehandling. Det är tyvärr sällan så att möblerna görs här i Sverige, då arbetskraften kostar för mycket och är för dyr för att vi ska ha råd att köpa sådana möbler. Speciellt om man har vant sig vid Ikeas priser. Däremot får man möbler med mycket hög kvalitet, om man väljer att köpa möbler av en svensk snickare.

Arbeta med renoveringar

Som snickare kan man även arbeta med renoveringar hemma hos folk, eller i offentliga byggnader. Mågna snickare som arbetar med detta, startar egna företag och är sin egen chef. Då kan man hamna att arbeta lite var som helst. Särskilt om man arbetar i en storstad som Stockholm. Många praktiska arbeten kan bli något specialiserade. Arbetar man med att kakla, kan man råka ut för att enbart arbeta med sådant. På samma sätt kan man råka ut för att enbart lägga nya tak, eller montera nya fönster. Väljer du i stället att arbeta i mindre orter, kan du få göra lite mer varierat snickeriarbete. Vill du läsa mer om hur det är att arbeta som snickare i Stockholm? Klicka då på denna länk.

Varför outsourcing av löner?

13 feb 2019

Att som företag välja outsourcing av löner innebär att man själv inte tar hand om arbetet med lönehanteringen. Detta sker av ett externt företag. Det är en tjänst som blir allt vanligare i och med de fördelar som finns med att köpa in denna tjänst istället för att ha den ”in house”.

Alla företag måste ta ställning till hur mycket de själva vill göra av det administrativa och vad man köper in för tjänster. Det gäller exempelvis bokföring och lönehantering. Nystartade små företag brukar göra allt själv men efter ett tag inser många att det viktiga är att fokusera på kärnverksamheten och därmed väljer de outsourcing av löner, bokföring m.m. Att välja denna väg har flera fördelar.

Effektivare lönehantering

Hur lång tid tar det för er löneadministratör att hantera alla löner? Har ni ens någon löneadministratör eller genomförs detta av den som är VD? Många reflekterar inte över hur mycket tid (och därmed pengar) som läggs på denna administration. Läggs exempelvis en dag per månad på detta innebär det 8 arbetstimmar. Timmar som annars skulle kunna lagts på produktion, utveckling och försäljning. Räkna ut vad varje arbetstimme är värd och ställ detta mot vad det kostar att outsourca lönerna. Det handlar nämligen inte om hur lång tid ett externt företag behöver för att ta hand om lönerna utan vad det kostar i förhållande mot vad ni lägger idag.

Ni undviker utbildningskostnader

En av de största fördelarna med att köpa in hjälp med bokföring är att man köper in kunskapen. Detsamma gäller vid inköp av hjälp till lönehanteringen. Lagar och regler ändras över tid och detta är något som personal på löneadministrationen måste uppdateras inom med kurser och utbildningar. Men genom att välja outsourcing av lönehanteringen behöver man inte bry sig i dessa förändringar. Det är det externa företaget som helt och hållet tar detta ansvar.

Helhetslösningar

Många av de företag som erbjuder lönehantering har även andra tjänster i sitt utbud. På det sättet kan man få en bred och komplett hjälp med olika tjänster. Det kan då vara lönehantering, tidrapportering, bemanningshantering och reseräkningar. Allt som har med administration kring löner och personalens utlägg och kostnader.

Vad kostar det?

Frågan som företagare alltid kommer tillbaka till är ”Vad kostar det?”. Det beror till största del på vilka tjänster som behövs och hur många anställda som systemet ska innefatta. Utöver det även vad man som företagare ska göra och vad man vill ha hjälp med. Enda sättet att få svar på frågan är att be om en offert från företag som jobbar med lönehantering.

Penetrationstest – Varför och hur fungerar det?

8 feb 2019

Ett penetrationstest kan kort förklaras med att ett säkerhetsföretag testar ett annat företags IT-säkerhet. Detta genom att försöka penetrera dess säkerhetssystem. På detta sätt kan man hitta svagheter som sedan rättas till för en ökad IT-säkerhet.

Vad förebygger penetrationstestet?

Testet utförs för att hitta svagheter i det säkerhetssystem som finns. Det kan liknas med en bilbesiktning som utförs för att hitta svagheter som annars kan bli en säkerhetsrisk. För vissa företag kan ett intrång skapa skador för flera miljoner och kan detta förebyggas med ökad IT-säkerhet är det väl värda investeringar.

Bland annat kan intrång innebära att skadlig kod kan appliceras i IT-systemet. Kod som kan samla in lösenord eller annan information som långsiktigt kan skada företaget både ekonomiskt och utvecklingsmässigt.

Hur genomförs testet?

De allra flesta företag har inte kapacitet och kunskap att kunna göra penetrationstest på sitt eget IT-system. Dessutom finns en fördel att få ”andra ögon” på systemet då man lätt själv kan bli hemmablind.

Av den anledningen är det vanligt att externa IT-företag anlitas som har specialiserat sig på IT-säkerhet och vägar framåt för att hitta svagheterna i olika system. När ett test beställs kommer systemet att utsättas för samma intrångsförsök som om det vore ”på riktigt”. Man sätter helt enkelt systemet under hård press för att hitta dess svagheter. Det man hittar rapporteras till företaget vilket självklart kan ligga till grund för säkrare uppdateringar av systemet.

Vad finns det för olika tester?

Det finns flera olika sorters penetrationstester och det gäller därmed att vara insatt i vad som köps in och vilket behov som egentligen finns. Mer korrekt gäller att det finns tre olika sätt att granska IT-säkerhet där penetrationstest är en väg och sårbarhetsskanning samt säkerhetskanning de två andra.

En säkerhetsgranskning innebär framförallt att en granskning sker av långsiktig säkerhet. Med andra ord att stå emot angrepp som löper över en längre tid. Här kan man exempelvis gå igenom hur lösenord skapas och hanteras samt vilka rutiner som gäller kring servrar och tillgång till olika delar av systemet.

Med sårbarhetsgranskning menas en automatiserad granskning av ett system. Detta med granskning av sårbarheten i operativsystem, plugin och applikationer.  Bland annat kan denna granskning visa svagheter i öppna nätverksportar och söka upp information som sedan matchas mot kända sårbarheter.

Sedan finns penetrationstest där man mer manuellt attackerar systemet för att hitta eventuella svagheter. Det viktiga är att se detta som en helhet. I princip skulle ett penetrationstest kunna visa att det inte finns några svagheter samtidigt som de anställda har sina lösenord skrivna på sin egen panna…

Ett lyckat företagsevent får ditt företag att synas

2 feb 2019

Har du ett nystartat företag, så finns det en sak som är viktigare än allt annat: att skaffa kunder. Och för att skaffa kunder gäller det att synas, något man kan göra genom att vara aktiv på sociala medier, göra mailutskick och också så klart marknadsföra sig både digitalt och i tryck. Hur man väljer att marknadsföra sig har att göra med vilken typ av företag man är och hur den tänkta målgruppen ser ut. Men i de allra flesta branscher är ett företagsevent en marknadsföringsteknik som fungerar ypperligt, skapar en god bild av företaget och dessutom gör det lätt att knyta personliga kontakter till branschkollegor och kunder.

På ett bra företagsevent ser företaget till att besökarna har det trevligt, samtidigt som man presenterar företaget och dess produkter genom muntliga presentationer och genomtänkta demonstrationer. Det minglas och småpratas och blir till en positiv upplevelse hos besökaren. Denna upplevelse förvandlas till goodwill för ditt företag, något ni kommer att förknippas med i framtiden. Vikten av att kunder och branschkollegor har en positiv bild av företaget kan inte nog understrykas.

Var ska festen hållas?

Att hyra en offentlig lokal kan vara ett bra sätt att få plats med många gäster och slippa bekymmer med logistiken. Men samtidigt blir det lite opersonligt, och det unika med upplevelsen förtas eftersom de flesta gästerna säkert varit i lokalen förut, på något annat företagsevent.

Då är det bättre att hålla festen på kontoret, även om det är mindre och man måste hyra in bord, stolar och porslin. Förvandla kontoret till en festlokal genom att pynta och duka fint. Att visa runt kunder i lokalerna blir en bra isbrytare och ger kunden en personlig relation till företaget och medarbetarna.

Hyr in bord, stolar och porslin

Vanligtvis har man inte särskilt mycket porslin, glas, bord och stolar på ett kontor, åtminstone inte så det räcker åt en stor grupp besökare. Då är det smidigast att hyra in detta från ett festuthyrningsföretag. Skippa papptallrikar och plastbestick och satsa på riktigt porslin för en lyxigare känsla. Riktiga glas till skumpan ska det också vara på ett bra företagsevent.

Att hyra bord och stolar är enkelt, det är bara att uppge hur många ni blir på eventet så får ni hopfällbara bord och stolar så att det räcker. Likadant med porslin och glas, som levereras i stötsäkra kartonger och enkelt packas upp och ställs ut på borden. Maten löser ni med catering, lika enkelt det.

Ett smidigt sätt att knyta kontakter

När alla gäster ätit och druckit gott kan du och dina medarbetare hålla en presentation och lansera företaget och era produkter. Att presentera firman för en mätt och glad publik är det absolut bästa sättet att skapa en positiv bild som stannar kvar hos kunderna.

Att göra kontoret till en festplats är det bästa sättet att hålla ett lyckat företagsevent som blir personligt på precis rätt sätt. Som potentiell kund är det spännande att upptäcka ett nytt företag i den miljö där det hör hemma; det ger en transparent och lättförståelig bild av verksamheten och medarbetarna. Logistiken sköts enkelt genom att ni vänder er till en festuthyrningsfirma och hyr bord, stolar, porslin och glas, som både levereras inför eventet och hämtas upp när det är över. Krångligare ska det inte behöva vara att fixa det perfekt företagseventet.

Catering - så sticker du ut från mängden

21 jan 2019

Vissa branscher kräver lite mer än andra och speciellt om det handlar om mat och service. I synnerhet i större städer så kan detta vara extra svårt; man har svårt att synas, man drunknar i konkurrensen och man får genom detta också svårt att nå någon lönsamhet.

Hur ska man då kunna tänka för att sticka ut inom exempelvis catering i Stockholm - en bransch där många aktörer finns och där man således konkurrerar ganska rejält? Här ska man veta att devisen om gammal är äldst inte nödvändigtvis spelar någon roll.

Till skillnad mot andra branscher så kan det faktiskt vara en nackdel. Något som förklara av den gamla skolan inom catering och vingslaget från den den nya tiden och den typ av catering man kan få idag. Det är en stor skillnad mellan förr och nu. Det är också därför som catering har en lite besk eftersmak då ordet nämns - många förknippar det med fet mat, plastbestick, papptallrikar och stora kärl där någon person slafsar upp en uppvärmd rätt på varje tallrik. Lite skolmatsal, helt enkelt.

Ny catering är mer spännande

En sådan catering vill man inte förknippas med, inte då de nya alternativen är så pass mycket mer tilltalande för kunderna. Där handlar det nämligen om spännande menyer, om fräsch mat - lagad från grunden - om nyttiga alternativ och om prisvärda lösningar och tillägg - dryck, musikanläggningar, bord, stolar, tält; allt - som gör en fest eller en tillställning till någonting komplett.

Ett bra sätt för att visa att man är värd att anlita är således att visa att man är anpassad till den nya tidens catering och att man - i och med det - är beredd att vara mer kundmedveten och erbjuda mer spännande menyer och tillägg.

Referenser och marknadsföring

Man kan lyckas få en kund en gång, men om man missköter sig då så kommer kunden ifråga knappast att återkomma. Det är de flesta medvetna om. Få verkar dock ta särskilt allvarligt på detta och man missar att ett misslyckad uppdrag även ger ringar på vattnet. Dels genom att kunden i fråga kommer att prata om hur dålig sevice/mat som man fick för sina pengar och dels genom att man missat ett ypperligt tillfälle att skaffa sig en god referens.

Idag är en referens värd mer än någonsin; detta då många kunder - med all rätt - aktivt eftersöker efter en kontakt med en tidigare kund. Finns det ingen sådan - ja, då går man vidare. Gör man ett bra jobb med sin catering och erbjuder bra service och mat så har man också en kund som står villig att rekommendera ditt företag vidare.

Hur och var ska man då synas? På nätet och på Google. Marknadsföringen har gått från reklam till mer sökordsbaserad sådan. Du vill synas under catering och komma upp som förslag vid en sådan sökning. Det kan du också göra, till en relativt billig kostnad. Genom att anlita en SEO-byrå så kan denna hjälpa dig att ranka högre - något som sker genom optimerade texter, genom avancerad länkning och genom information på din egen hemsida som anses som relevant av Googles avancerade algoritmer. Det är en sund investering som utan tvekan kommer att leda till fler kunder än vad en catchy reklamjingel kommer att göra.

På http://cicada.se kan du hitta exempel på flera olika typer av cateringmenyer.

Ska ditt företag börja med värdepappershandel?

7 jan 2019

Ett bra sätt för ett företag att växa ekonomiskt är att ge sig in på värdepappersmarknaden. Handel med finansiella instrument kan generera stora summor till företaget och göra att man kan göra de investeringar som behövs för att växa, oavsett bransch. Samtidigt innebär ju handel med värdepapper alltid en risk, så det gäller att ha god kunskap kring vad som ger bäst avkastning mot lägst risk. Är man dåligt insatt själv gäller det således att läsa på, eller att knyta kontakter med något företag som ägnar sig åt så kallad diskretionär förvaltning, det vill säga finanshandel för kunds räkning.

LEI-kod är ett krav vid handel med finansiella instrument

För att myndigheterna ska få bättre överblick av vilka företag som bedriver handel med finansiella instrument och kunna spåra transaktioner, krävs sedan 3 januari 2018 att alla juridiska personer som handlar med värdepapper kan identifiera sig digitalt till myndigheterna i det land där bolaget som sköter transaktionen hör hemma. Identifieringen sker med hjälp av en 20 tecken lång alfanumerisk kod, LEI, som är unik för varje företag. LEI står för Legal Entity Identifier och fungerar som ett pass i den finansiella världen. Utan LEI-kod får ett företag inte handla med värdepapper.

Registrera LEI

Om du vill kunna börja handla med värdepapper för ditt företags räkning måste du alltså först skaffa en LEI-kod. Du ansöker om LEI hos någon av de auktoriserade förvaltare som finns runt om i världen. Organisationen GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) för en förteckning över förvaltare där du kan registrera LEI-kod. Förvaltarna är inte knutna till någon speciell nation så det går bra att ansöka hos vilket företag som helst. Dock finns några aktörer som inriktar sig mer på den nordiska marknaden, erbjuder information på svenska och så vidare.

Det första du gör vid en registrering är att helt enkelt skapa ett användarkonto hos förvaltaren. Därefter svara man på frågor om företaget och när ansökan är klar tar det vanligtvis mellan en eller ett par veckor innan man får sin LEI-kod. Koden är unik för ditt företag och du ska ange den varje gång du rapportera in en transaktion till Finansinspektionen.

Transaktionsrapportering till Finansinspektionen

För varje transaktion av värdepapper ditt företag gör ska den rapporteras in till Finansinspektionen. Detta görs via en krypterad SFTP-anslutning till Finansinspektionens system TRS2. Rapportering till systemet sker med hjälp av ett Xml-schema och måste ha kommit in till FI senast kl 23:59 dagen efter transaktionen (T+1). Hos Finansinspektionen finns omfattande information om hur rapporteringen går till, och även information om hur du kan anlita en tredje part för att sköta rapporteringen, en så kallad ARM (Approved Reporting Mechanism). Att lägga ut rapporteringen på entreprenad är dock kanske främst nödvändigt för de företag som genomför en stor mängd transaktioner dagligen.

För en smidigare och säkrare värdepappersmarknad

LEI-systemet är i  grunden till för att stärka skyddet för alla som handlar med värdepapper, genom att göra transaktionerna tydligare och mer transparenta. Det är inte särskilt krångligt att skaffa en LEI-kod och det gör inte heller handeln med finansiella instrument nämnvärt krångligare. Väljer du att låta din värdepappershandel skötas av en förvaltare, till exempel en bank eller ett finansiellt institut, kan du enkelt registrera din LEI-kod hos dem, så tar de hand om rapporteringen.

Stora event på franska Rivieran

30 dec 2018

Åker ni till Rivieran för att uppleva något extra? Ett större event på Rivieran som drar till sig publik från hela världen kanske lockar. Den franska Rivieran har minst sagt stora event som lockar till sig mängder av turister. 

Filmfestivalen (Cannes)

Filmfestivalen i Cannes är nog världens mest kända filmfestival. Första gången den hölls var 1946 och sedan genomförts varje år med enbart undantag för 1948, 1950 och 1968. Detta event hölls i början i september men är nu för tiden i slutet av maj. 

Då eventet har ökat i popularitet har även antalet priser som delats ut ökat avsevärt. Det största priset är Guldpalmen. 

Monaco Grand Prix

Söker du ett motorevent? Då är Monaco Grand Prix kanske ett måste. Ett världskänt stadslopp som startade 1929 och med några få undantag sedan genomförts varje år. Nu ingår loppet i formel-1 VM vilket det gjort sedan 1960. Därmed är det den enda tävlingen inom detta VM som genomförs i stadsmiljö. 

Tack vare att loppet är i stadsmiljö skapas helt unika förutsättningar att följa det på nära håll. Detta till skillnad mot att gå till en formel-1 bana och sitta på läktaren. 

Citronfestivalen (Menton)

Citronfestivalen är nog det event som staden Menton främst förknippas med. Det började som en mindre fruktutställning år 1933 men har sedan vuxit enormt. Varje år räknar man med att det kommer 160 000 besökare till Menton för att ta del av festen. 

Oavsett vad man väljer att göra under festivalen så bör inte karnevalståget missas. En mäktig parad – med citrontema. Här möts eldslukare, gycklare, människor som klär ut sig till citroner och musiker i en härlig mix. Varje år har även ett speciellt tema som går som en röd tråd genom festivalen. 

Detta event genomförs från mitten av februari till första dagarna i mars. År 2019 är festivalen mellan 16:e februari och 3:e mars. 

Karnevalen (Nice)

På den franska rivieran är det inte bara i Menton som det bjuds upp till fest och karneval. Det gäller även i Nice där karnevalen är ungefär samma datum som i Menton. På så vis är det många som åker mellan de bägge för att uppleva de två festivalerna när man ändå åkt ner till rivieran. 

Även här har man ”årets tema” även om vissa traditionella inslag går att se år från år. Det är blommor, fest och karneval dag som natt och för gammal som ung. På karnevalen kommer man alltid kunna se de enorma dockor och marionetter som kan väga upp till över två ton styck. 

Vilket event passar dig bäst? Eftersom flera av dessa är under samma datum och det inte är långa avstånd på rivieran går det att kombinera dem.  Läs mer om olika event som du kan arrangera i Nice på: https://sofevent.se.

Gratis marknadsföringsvägar i Sollentuna

26 dec 2018

Driver du ett mindre företag är marknadsföringsbudgeten knappast speciellt stor. Men det behöver den inte alltid vara heller då det ofta finns gratis (eller mycket billiga) vägar att marknadsföra sitt företag. En del tips kan appliceras på alla branscher och var som helst i Sverige medan andra är mer knutna till städer eller branscher. Har du exempelvis ett städföretag, med fokus på flyttstädning, finns följande marknadsföringsvägar att ta del av i Sollentuna.

Företagarna Affärnätverk

Företagarna är en riksorganisation som jobbar för att hjälpa och främja företag att etablera sig och växa. Organisationen finns även i Sollentuna. Visserligen finns en viss årsavgift men man får tillbaka betydligt mer än vad det kostar. Ett affärsnätverk som bjuder på seminarier, diskussioner och nätverkande. Överlag är det lättare att anlita ett företag som man känner till dem vilket innebär att kontakter och nätverk skapar nya kunder. Vilket företag kommer företagare inom ditt nätverk att anlita när flyttstädning ska ske? Vilka hade du själv valt – ett företag där du känner ägaren eller någon annan?

Jobba lokalt med Facebook

Går det att marknadsföra flyttstädning via Facebook? Absolut! Men kom ihåg att det inte primärt handlar om att hela tiden sälja utan att det snarare är viktigt att knyta kontakter och bygga varumärke. På Facebook (och övriga social media) handlar det mer om att ge än att ta. Bjud på bästa tipsen inför en flyttstädning, lotta ut gratis städning och följ andra lokala företag. Varför inte samarbeta med andra företag i Sollentuna för att på så sätt skapa billigare marknadsföringsvägar och effektivare kommunikation. Att synas är att finnas brukar det heta och det gäller framförallt för nyetablerade företag.

Visa upp dig

Våga ta för dig och visa upp dig i olika sammanhang. Visserligen kan det vara effektivt att köpa plats på någon mässa i Sollentuna men kostnaden för detta är mer än vad många mindre städföretag har råd med. Då finns det andra tillfällen och platser som erbjuder lägre pris. Bakluckeloppisar, marknader, sportevenemang är tillfällen som drar många människor till en och samma plats. Finns någon möjlighet att erbjuda flyttstädning vid dessa tillfällen? Eller varför inte i samarbete med högskolor eller universitet.

Samarbete med idrottsföreningar

I Sollentuna finns ett stort antal idrottsföreningar som behöver få in mer pengar till sin verksamhet. Går det att göra samarbete med dessa? Det kan ske genom sponsring men även genom att kanske erbjuda städning vid större evenemang som tack för reklam eller annan marknadsföring av tjänsterna. Läs mer om flyttstädning i Sollentuna på: http://www.flyttstädningsollentuna.nu.

Funderar du på att arbeta med det som är din hobby?

18 dec 2018

Om du funderar på att starta eget företag med något som ditt hjärta klappar för, kanske du ska fundera igenom några av de saker som vi tar upp här. Ibland är det bara en riktigt god idé att starta ett företag med sådant som du redan kan en hel del om. Att arbeta med det som man brinner för brukar vara en bra start på ett företag. Ofta kan man en hel del som man brinner för. Gillar man sport, kanske man ska starta ett gym, öppna en sportaffär, en sportlokal, träna barn och ungdomar i kampsport, friidrott eller fotboll. Ska du göra verklighet av dina planer bör du först ta reda på fö

1. Finns det en marknad och efterfrågan?

Gör först en marknadsundersökning och fråga dina tilltänkta kunder om det finns ett inresse och ett behov av det som du funderar på att starta. När du väl har tagit reda på detta är det sedan dags att bestämma dig för om du ska starta det företaget eller om du kanske ska starta ett annat?

2. Finns det förutsättningar för att genomföra det som du planerar?

Hur ska du göra för att genomföra det som du planerar att göra? Behöver du en lokal till det? Behövs särskild utrustning? Behöver du ett kök? Ska du förse människor med kaffe, kanske du behöver en cafélokal. Ska du starta ett gym behöver du en lokal dit kunderna kan komma för att bygga sina muskler.

3. Hur ska du finansiera starten?

Har du de pengar som behövs för att starta företaget? I början har man ofta stora ekonomiska behov för att kunna starta företaget. Man kan komma att behöva pengar för inköp av rätta maskiner, för att anställa personal med rätta kunskaper och utrustning. Till gymmet kommer man att behöva maskiner som hjälper kunderna att sträcka och pumpa sina muskler. Vill man arrangera särskilda träningspass, måste man anställa personal som kan träna och lära andra detta.

Olika sätt att finanseriera starten

Antingen kan man be om ett lån från en bank. Ofta vill banken ha en säkerhet för att de ska få tillbaka sina pengar. Det är till exempel lättare att få ett lån för en bostad, då banken alltid kan sälja bostaden ifall du som låntagare inte kan betala tillbaka lånet. På samma sätt vill banken ha en säkerhet för att vilja låna ut pengar till dig för att starta ett företag. Här kan du läsa om ett företag som har startat med sådant som de själva har tyckt är det roligaste de vet och erbjuder andra att komma och göra det som de erbjuder, som till exempel Gokart i Stockholm.

När du vill fokusera på ditt företag

14 dec 2018

Har du ett företag som du driver? Det är ett speciellt liv att arbeta som entreprenör. Det gäller att man är villig att arbeta på sin dröm; att vara enveten, målmedveten och arbeta ambitiöst. Det gäller att inte ge upp utan göra allt för att förverkliga den affärsidé som man har. Det kan innebära hårt arbete, åtminstone till en början, men sedan kan det ge med sig om man har möjlighet att anställa personal som kan underlätta arbetsbördan.

Frigör tid och arbete för din kärnverksamhet

Om du tycker att den ekonomiska administrationen stjäl den tid som du hellre skulle vilja lägga på ditt egentliga arbete, så kan du alltid anlita ett företag som gör det jobbet åt dig. Det frigör den tid som du tycker går åt till bokföring, momsinbetalning, fakturering och löneutbetalning i ditt företag. Det finns företag som arbetar just med detta och som har det som sin affärsidé att udnerlätta för sådana företag som kanske är i början av sitt företagande och som vill hellre lägga sin tid på sin kärnverksamhet.

När du anlitar ett företag får de också jobb

Och varför inte? Om du anlitar ett företag för de tjänster som du inte vill göra, ser du ju till att andra företag kan leva och finnas till. Här gäller det att inte stirra sig blind på siffor. Det billigaste är inte alltid det bästa för ditt företag. Bakom siffrorna kan det gömma sig bra lösningar, som kan innebära att du kan dra in mer inkomst när du frigör tid och arbete för det som du kanske är bäst på. Då kan det företaget ta hand om din ekonomi och göra det som de är bäst på.

Samtidigt har du full insyn i din ekonomi

Om du är orolig för att de bedrar dig och gömmer undan pengar som de inte ska, kan du alltid ha tillång till alla dina konton, ha full insyn i din ekonomi, samtidigt som de har hand om den. Genom att du har full insyn i din egen ekonomi, kan du alltid fatta rätt beslut som hjälper ekonomin att växa. Dessutom kan du få erfarna ekonomer som ger dig bra råd om ekonomi, investeringar, sparande och ekonomiska satsningar.

Lägg pengarna på bra saker

Att lägga pengarna på ett företag som kanske förbättrar din ekonomi är ingen dum idé, tvärtom. Då kan det till och med vara nästan en investering att lägga pengarna på ett företag som förbättrar din ekonomi. Här kan du läsa mer: http://www.redovisningsbyrån.nu.

Så blir du en duktig säljare!

10 dec 2018

Hur ska du bli en bra säljare? Svaret på det rymmer en hel vetenskap. Om du redan är en säljare och vill bli bättre, finns det vägar att gå för att uppnå även det. I båda fallen är det bäst att gå en säljutbildning. Åtminstone skadar det ingen som vill arbeta och bli framgångsrik säljare. Här tar vi upp vilka olika aspekter som en säljutbildning kan ta upp.

Grundutbildning inom sälj

Hur är den säljare? Det är sällan som man lyckas som säljare om man endast tar kontakt med en (förhoppningsvis) blivande kund och ber dem köpa en vara eller en tjänst. För de flesta (blivande) kunderna vill de veta dels vad det är som du säljer, sedan varför kunden ska köpa det och sedan veta vad det kostar. Detta är grunden för all försäljning. En kund är villig att köpa av någon som de tycker om, och som de känner tycker om dem. Därför är det viktigt för en säljare att kunna vara på ett sådant sätt att kunden tycker om den personen. Det är det första. Är man säljare gäller det att vara på sådant sätt att en kund kan gilla den personen. Då kommer det till klädsel, sätt att vara och bete sig så att kunden inte hakar upp sig på små detaljer som gör dem osäkra på säljaren. Kunden behöver få tillfälle att förstå vad det är som säljaren vill sälja, få veta argumenten för att kunden ska köpa varan eller tjänsten innan den personen bestämmer sig. På grundutbildningen är det detta som en säljare får lära sig.

Vidareutbildning inom sälj

I en vidareutbildning får en säljare veta vad som ska till ännu mer så att säljaren kan nå ännu mer och kan sälja ännu fler produkter. För säljaren kan det vara bra att lära sig ännu mer om säljmetoder, ett gott kundbemötande, att sätta upp säljstrategier och säljmål, hur man kan identifiera fler kunder, om rätt kroppspråk och retorik. Att gå rätt säljutbildning kan innebära skillnaden mellan fler och färre kunder. Om en säljare ska kunna komma vidare och få ny energi gäller det att de får mer kunskap och insikter och hur de ska kunna applicera det i sitt arbete. Man kan även lära sig hur man kan på ett bättre sätt kontrollera de möten som man har tillsamamans med kunden, hur man blir bättre på att förstå kunden och möta de behov som kunden kan ha innan hon, eller han bestämmer sig. Läs mer säljutbildningar här.

Bildekor ett smart sätt att göra reklam

5 dec 2018

Har man eget företag är reklam och marknadsföring en viktig del i att driva det egna företaget. Det gäller att kunna utnytja alla chanser man bara har för att göra reklam. Den bästa reklamen är i coh för sig att får ett bra rykte och bra referenser när man är ute och arbetar. Mun mot mun mteoden, kallas det. Däremot kan amn inte bara leva av mun mot mun metodebn, det är itne hållbart framför allt inte om man vill kunna växa och få ännu fler uppdrag, inte bara gå runt i ekonomiskt i ett företag. All serisösa företag får sätta av en del av sin budget till marknadsöring och reklam. Harm nainte så stort utrymme för detta kan man använda sig av det man har; till exempel sin företagsbil.

Dekor på bilen är en gratis reklampelare

Varför inte utnyttja den företagsbil man redan har? När man kör omkring och tar sig från företaget ut till de olika uppdrag som man kanske har, kan man vara sin egen reklampelare. Har man då en snygg bildekor i Stockholm kan man göra reklam för sig själv och sitt företag. Se till att skaffa en snygg bildekor i Stockholm som visar både namn, kontaktuppgifter och annat som man vill göra reklam för. Har du dessutom en överraskande färg på biolen, så syns du ännu mer. OCh att synas är bland det viktigaste som finns för en företagare. 

Andra sätt att göra reklam på

Om det inte skulle räcka med bildekoren för att göra reklam för ditt företag, kan man behöva göra marknadsföring på fler områden än bara på din bil, till exempel kan man behöva synas på internet. Då gäller det att ha en hemsida på Google som har just de sökord som kunderna använer när de söker just de tjäsnter eller produkters om du erbjuder. Det bästa man kan göra är att då att vända sig till ett företag som gör reklam och ser till att jsut din hemsida kommer högst upp när de letar efter de varor som just du kan erbjuda.

Andra sätt att göra reklam på är att kanske synas i en TV-reklam. Det kostar fruktansvärt mycket pengar, och det är ju inte alla som har de resurserna att lägga på marknadsföring, men man kan göra reklam genom att dela ut reklam på gatan, man kan dela ut reklam i folks bostäder, eller gå runt med en skylt på stan. Alla sätt är säkert bra. Det är bara att prova sig fram och sedan göra det som ger mest för pengarna.

Personal som känner sig uppskattad presterar bättre

28 nov 2018

Om du är företagsledare bör du som chef se till att din personal trivs på jobbet. Studier har visat att personal som trivs på jobbet, presterar bättre än de som inte gör det. Om man ska få personal som gör sitt yttersta för att företaget ska gå framåt och nå nya höjder, krävs det ett omfattande arbete med personalen. Då krävs att man själv, som arbetsgivare ser till att personalen får det där extra, såklart förutom den sedvanliga lönen, som gör att de känner sig stolta över företaget och vill att det ska gå bra för företaget.

Visa personalen att de har skäl att vara stolta över företaget

Förutom de förmåner som personalen kan få, till exempel via små bidrag till lunch, via lunchkuponger, friskvårdsbidrag och bra med flexibel arbetstid, som visar att man på företaget litar på sin personal, kan man behvöa bjuda sin personal på olika slags event som de kan bli roade av. Det kan var kick-offer, julmiddagar, det kan vara säsongsavslutningar och så vidare. Det kan egentligen vara vad som helst. Det viktiga är vad man kan uppnå med att arrangera dessa olika event; lojalitet till företaget och det är ett bättte alternativ än ingenting. Och tvärtom, de företag som inte arrangerar dessa event för sin personal kommer heller inte att nå samma framgång med sin personal och heller inte som företag som helhet. Är man inte beredd att satsa på sin personal kommer man heller inte att få det där extra av personalen heller.

Låt någon ta över företaget som vill driva det och som satsar på sin personal

För företagen handlar det om att man inte får en personal som är villig att arbeta extra för att företaget som helhet ska nå framgångar. I så fall bör man tänka på varför man driver ett företag över huvudtaget. I så fall kan man lika gärna sälja hela företaget och låta någon annan driva det som är beredd att driva det. 

Att inte vara beredd att satsa på sin personal innebär att man heller inte får dem att göra det där extra som kan vara skillnaden mot konkurrenterna. Säg att man har en tuff marknad att agera på. Då kan det vara personalen som utgör skillnaden. Säljer man samma slags produkter, men det ena företaget har personal som vill satsa på själva företaget, medan ett annat inte är villig att satsa på det. Då kan personalen vara det som skiljer det ena företagets produkter från det andra. Namnet på den arrangör som kan åstadkomma det? Läs mer här: https://www.kagan.se.

Kan man ärva ett företag?

15 nov 2018

Kan man ärva sin makes, makas eller förälders företag? Ja, är det enkla svaret på den frågan. Man kan ärva ett företag, men dessvärre ärver man även företagets skulder, liksom tillgångar. När det kommer till arvsrätt, säger lagen att det finns något som kallas bröstarvingar. Bröstarvingar är maka, make, barn och eventuella barnbarn till den avlidna personen. Finns det inga barn, och ingen make eller maka, ärver föräldrar, finns det inga föräldrar ärver syskon. Finns det inga föräldrar eller syskon, ärver syskonbarn. Finns det heller inga sådana, ärver far- och morföräldrar, finns inte heller sådana, ärver moster, faster. Finns inte heller mostrar och morbröder eller fastrar och farbröder tillfaller arvet Allmänna arvsfonden. 

Men:

"Om den avlidne inte har några arvsberättigade släktingar alls men var gift så finns det en möjlighet att se till att den allmänna arvsfonden inte får ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Den efterlevande makens arvingar (den avlidnes efterarvingar) kan få möjlighet att ärva den först avlidne makens arv om de har en konkret rätt till efterarv. Detta regleras i ärvdabalken 3 kap 8 §".

Vara gift ger rätt till hela arvet

Har man varit gift med den som har gått bort, har man rätt att ärva hela arvet, såvida inte den som har gått bort har egna barn. De ärver då hälften av det arv som är efterlämnat. De behöver inte vänta på att maken eller makan har dött utan har rätt till sitt arv direkt efter dödsfallet. Har man skrivit ett testamente kan man bestämam hur arvet ska fördelar, men med vissa undantag. De egna bröstarvingarna kan man inte göra arvslösa. Bröstarvingarna, barn till den avlidna ärver alltid hälften av arvet. Den som har varit gift med den avlidna ärver alltid av sin maka eller make. Man kan inte heller testamentera bort den delen som den gifta partnern ska ärva.

Tycker du detta verkar svårt att förstå?

Anlita alltid en kunnig advokat eller jurist som kan tillvarata dina rättigheter. Man kan alltid sätta sig med en jurist och upprätta ett testamente som reglerar arv. Det är alltid bra med ett testamente, därför att det gör att man undviker tråkigheter efter det egna frånfället, och kan göra att saker och ting är klara för dem som lever efter ens död. Kom bara ihåg att du aldirg kan göra make, maka eller barn arvslösa. De har alltid rätt till hälften eller en del av arvet. I övrigt är man fri att testamentera sin egendom så som man önskar. Här kan du läsa mer om arvsrätten.

← Äldre inlägg