Företagarguiden

Vi på Lundlsi drivs av att hjälpa privatpersoner att komma igång med företagande och nya företagare att bli bättre. Vi hjälper till med information kring olika bolagsformer, finansiering, bokföring & Redovisning samt rättshjälp. Vi publicerar löpande nyttiga blogginlägg som kan underlätta för dig som nyföretagare samt ger dig viktig information, tips och råd som kan hjälpa dig i företagandet.

 

Företagsbloggen

Sida 3

Få ut det mesta av din M&A förhandling

5 mar 2020

M&A förhandlingar är ingen lätt procedur och det är viktigt att verkligen sätta sig in i hur förhandlingen ska gå till. Så hur lyckas man med sin M&A förhandling, vilka fallgropar finns?

M&A står för Mergers & Acquisitions vilket innebär företagsöverlåtelse. När det gäller M&A behöver en företagare göra noggranna förberedelser. Det är inte bara säljare som behöver göra förberedelser, utan även köparen. Bland annat består detta av att göra en gedigen genomgång, som på fackspråk heter due diligence. Genomgången innehåller det juridiska och ekonomiska läget av det företag som köparen är intresserad av. Här koncentrerar man sig på bland annat hur företagets avtal och förpliktelser ser ut men även själva ägarstrukturen. Det är en komplicerad procedur, och här bör man ta hjälp av experter. M&A förhandlingar är inget som görs över en dag och det ska få ta sin tid.

Hur lyckas man med M&A förhandlingen?

Det är bra att veta att M&A förhandling inte bara handlar om svenska företag utan det kan även förekomma internationellt. Då är det extra komplicerat, eftersom andra lagstiftningar blir en faktor att beakta. När det kommer till M&A inom Sverige så är nyckeln till framgång att säljaren är medveten om vad som säljs, vilka avtal som binder företaget och som därmed medföljer övertagandet. Precis som för säljaren är detta mycket viktigt för köparen. Här är det extra viktigt att allt reds ut innan försäljningen sker och avtal ingås och/eller sägs upp. Vidare måste all dokumentation tas fram, speciellt är detta en viktig punkt för köparen att få kontroll över inför köpet. Noggrann planering, gedigen dokumentation och hållbara avtal är därför nyckeln till en lyckad M&A förhandling.

Vilka fallgropar finns det?

Många förhandlingar sker under sekretess, vilket kan vara en fördel då det kort och gott handlar om affärshemligheter. Annars finns risken att dessa läcker ut. Sekretessavtalet förhindrar även att information läcker som kan komma konkurrenter till nytta. Det gäller även att det förs ett memorandum, vilket är ett samlat dokument av vad som diskuterats kring pris och villkor. På så sätt ges en struktur på förhandlingen, eftersom förhandlingen är komplex. För att undvika misstag och fallgropar ska även skattekonsekvenser noga gås igenom och hur försäljningen ska struktureras. Som det framgår är det en mycket komplicerad transaktion och det finns många anledningar till att anlita erfarna affärsjurister och framför allt inte stressa fram en överlåtelse.

Vad är löneväxling?

24 feb 2020

Många arbetsgivare försöker idag hitta smarta sätt att göra sina anställda nöjda och förenkla deras vardag. Här svarar vi på frågan: Vad är löneväxling?

Byta pengar mot saker

När man pratar om löneväxling är det i princip alltid begreppet bruttolöneväxling man menar. Det innebär att du som anställd kan byta delar av din lön före skatt mot andra saker som arbetsgivaren kan köpa åt dig.

5.000 kr i löneväxling

Om du till exempel tjänar 50.000 kr per månad och väljer att göra en löneväxling på 5.000 kr så får du istället ut 45.000 kr per månad i lön. De 5.000 kr som du har kvar i företaget kan du sen köpa saker med genom din arbetsgivare. Alla arbetsgivare bedömer själva vad de vill erbjuda för löneväxling men det brukar kunna vara:

  • Extra avsättning i tjänstepension
  • Operation med ögonlaser
  • Hushållsnära tjänster
  • Gymkort
  • Massage

Mynt, staplar och siffror

Kostnadsneutralt

För att en löneväxling ska vara tillåten ur skattesynpunkt måste den vara kostnadsneutral för arbetsgivaren. Det innebär att din arbetsgivare inte får tjäna pengar på att du växlar din lön mot saker.

Löneväxla till pension

Om du väljer att avstå 5.000 kr per månad för tjänstepension till exempel betalar din arbetsgivare inte längre arbetsgivaravgift på ungefär 32% på de pengar. Istället betalar de en särskild löneskatt som är 24,26%. Mellanskillnaden, de 6% som blir över måste arbetsgivaren ge dig i extra pension. En löneväxling till tjänstepension på 5.000 kr per månad blir därmed 5.300 kr i pensionsinbetalning.

Skattevinst för dig som anställd

Om du till exempel tjänar 50.000 kr per månad kommer du betala mer än 50% i skatt på lönen från 45.000 kr upp till 50.000 kr. Att då avstå de 5.000 kr till pension gör att du minskar din nettolön med lite mindre än 2.500 kr. Istället för 2.500 kr idag får du 5.300 kr i pension.

Lägre skatt på pensionen

Antar vi att du får en lägre inkomst som pensionär kanske du istället betalar 30% skatt när pengarna betalas ut i framtiden. Du får då ut strax över 3.700 kr i framtiden för varje 2.500 kr du väljer att avstå idag.

Anledningar att löneväxla

Det här är ett av de största argumenten till varför en högavlönad person bör satsa på löneväxling till tjänstepensionen. Om du istället vill löneväxla till att få hjälp med hushållsnära tjänster kanske det istället handlar om att frigöra tid till roligare saker i livet.

Här kan du få fler tips gällande löner och lönehantering: www.outsourcinglön.nu

Svårt att prioritera ärenden?

18 feb 2020

Om man arbetar på en kundtjänst, eller med något annat slags servicearbete så kan det bli så många ärenden att de nästan växer över huvudet på en. Då kan det bli svårt att prioritera bland alla ärenden. För att det inte ska bli omöjligt att hantera sådana ärenden, kan man få hjälp att prioritera ärendena så att man prioriterar dem i rätt ordning.

Det är ingen konsult som kommer ut till företaget, utan det är ett datorprogram, som fungerar som en robot som kan hjälpa en att prioritera rätt. Numera är det ju robotar till allt möjligt. Bara Googles sökningar som miljontals människor gör varje sekund, hanteras av robotar. Aktiehandeln hanteras av robotar och så vidare. Allt mer som vi människor gör, behöver vi robotar till. Så även ett  ärendehanteringssystem. Även ett sådant kan administreras av en robot som åstadkommer ordning och reda i ärendehanteringen.

Ordning på torpet

Har du svårt att få ordning på saker och ting? Även om man är snabb och göra saker med lätthet kan alla behöva få ordning på saker och ting. Om man har svårt att se var man ska börja för att åstadkomma den ordningen, så kan ett ärendehanteringssystem bringa ordning i oredan. Om man själv ser till att lägga in all den upptänkliga och viktiga information som behövs, så kan ärendehanteringssystem själv prioritera vilka kunder som är viktigast, beroende av att du lägger in de viktiga kriterier som systemet ska ranka de olika kunderna efter. När du sedan har fått ordning på de olika ärendena så är det bara att jobba efter den.

Sedan får man påminnelser

När det sedan är dags att utföra och hantera de olika ärendena, så får man påminnelser om vad som bör göras och i vilken ordning. Behöver något ärende uppföljning så får man en påminnelse om det. Ska nya rapporter skrivas, så får man påminnelse om det. På det sättet fungerar ärendehanteringssystemet som ens egen assistent som påminner en om viktiga saker, när det strömmar mot en, en massa till synes lika viktiga ärenden som man tycker borde tas om hand på en gång. Med ett ärendehanteringssystem som anpassas just efter ditt arbete, med dina kunder och efter  den slags verksamhet som du bedriver så får man exakt den hjälp som krävs för att kunna utföra ett arbete precis som behövs och för att kunderna ska vilja stanna kvar och anlita ditt företag. Läs mer om ärendehanteringssystem på: ärendehanteringssystem.nu

Så kan man investera i fonder

8 feb 2020

Funderar du på olika sparformer? Står du i valet ochg kvalet om du ska satsa på aktier eller fonder, investera i fastigheter eller om du bara ska ha kvar pengarna på banken? Det sämsta alternativet är det sistänmnda. Där händer nämligen ingenting på ditt bankkonto. Bland det bästa sparalternativet är däremot att antingen investera i fastigheter och fonder.

Aktier är än så länge riskfyllt, även om avkastningen är god och ju längre tid som du kan behålla dem och sälja i rätt tid, desto bättre för dig. Dock har de olika aktierna mer eller mindre större risk och känner du till marknaden väl kan du göra bra klipp. Kan du kombinera fastigheter och fonder, det vill säga; en fastighetsfond har du en hel del att vinna på ditt sparande. 

Det är en fastighetsfond

Vill man ha en realtillgång i sitt sparande är fastigheter en sådan som är bland de mest lukrativa. En realtillgång är ju en påtaglig, fysisk tillgång. Och har man då en fond, som investerar pengar i fastigheter som är en realtillgång, kallar man dem för Real Estate Investment (REIT) fonder. Vill man vara säker på sitt sparande och att det inte går till något otydligt eller svårt att sätta sig in i, är en investering i fysiska tillgångar en säkrare sådan. En fastighetsfond, är helt enkelt en fond som investerar i olika fastigheter. Fondförvaltaren ser till att köpa och sälja fastigheter för att fonden ska växa och ge så bra avkastning som det bara är möjligt. Här är förtroendet för fondförvaltaren av största vikt. Litar man på fondförvaltarens kunskap och aktivitet? Gör man det, har man en hel del pengar att tjäna på sin investering som del av fastighetsfonden.

Har hela världen som sin marknad

Det går ju att köpa fonder som opererar på olika marknader. Antingen så bestämmer man marknad inom Asien, Afrika, Europa eller så bestämmer man sig för hela världen som sin marknad. Har man hela världen som sin marknad har man ju vidgat möjligheten till en stor fastighetsmarknad. Och det byggs som aldrig förr. Vi ser en alltmer växande befolkning, och levnadsstandarden ökar i väldigt många länder. Befolkningsökning och längre livslängd gör att bostäder och fastigheter behövs mer än någonsin. Investerar man i fastigheter med hela världen som sin marknad är man helt – eller nästan helt – befriad från bolagsskatt. Det sägs att just REIT fonder ger bättre avkastning än andra fastighetsfonder, så är man intresserad av större sådan kan man leta upp en REIT fond.

Behöver du bättre presentationsteknik?

18 dec 2019

Har du någon gång hållit en längre presentation och märkt att publiken verkar frånvarande? Det kan verkigen hända den bäste och behöver inte betyda att det är något fel på dig. Däremot kan det vara fel på SÄTTET som du presenterar ett ämne på. Och sådant går alltid att slipa och förändra. Precis som man inte kan spela piano direkt bara för att man lärt sig läsa noter och spela ett musikstycke, utan behöver öva flera gånger på pianot innan det blir bra, behöver man öva på att göra en presentation på ett bra sätt.

Många fler borde lära sig att göra intressanta presentationer. Tänk om du fick en lärare i skolan som kunde få med sig alla i din klass varje dag och göra matematik, kemi och fysik intressant? Det händer faktiskt då och då att man har lyckan få en lärare som gör till exempel historielektionerna så intressanta att alla eleverna i klassen får höjda betyg för att de för en gångs skull lär sig sin historia. Om du tänker på dina egna lärare i din skola, kanske du minns någon lärare som lyckades bättre än de andra att få lektionerna att bli roliga? De använde sig av vissa tekniker som vem som helst kan lära sig. Här berättar vi om några sådana knep.

Få dem att lyssna på dig

Genom att höja eller sänka rösten kan du få en hel grupp med människor att vilja lyssna på dig. Rösten är det viktigaste redskapet som du kan få andra att lyssna på det som du har att säga. Många lärare vet till exempel att om de sänker rösten, får de eleverna "att spetsa sina öron", så att de lyssnar bättre och mer koncentrerat på sin lärare. När man pratar med vuxna, har de ju lärt sig att vara artiga och lyssna ändå, men man kan få dem att lyssna länge, om man varierar både tonläge och volym på rösten. Spänner man stämbanden, kan det bli mycket ansträngande att lyssna på någon som har en spänd röst. Vi tenderar att också bli spända om vi lyssnar på någon som också är spänd. Men är vi avslappnade, får vi publiken att slappna av. Är vi glada, kan publiken också bli glad. Är du entusiastisk, kan du entusiasmera din publik.

Få dem att titta på dig

Det kan kännas nervöst för den som är nybörjare att prata inför folk. Många som är blyga kan tycka att det känns obehagligt att alla tittar på en, men sådana saker kan man faktiskt vänja sig vid. Det är viktigt att våga låta människor titta på en, om man ska få deras uppmärksamhet. Om du vågar låta dem titta på dig, kan du titta tillbaka på dem. Om du ger dem din uppmärksamhet, så brukar de ge sin uppmärksamhet och lyssnar då mycket bättre till det du har att säga. Mycket mer finns att säga om presentationsteknik, och vill du läsa mer om det, kan du fortsätta genom att klicka på denna länk: https://www.presentationsteknik.net.

Eget lager eller 3PL?

10 dec 2019

De flesta E-handlare kommer till en punkt då man måste se över sin logistik. Frågan blir om man ska ha eget lager eller 3PL?

Beroende på vad som säljs behöver E-handlarna olika stora lager. Men lager behövs. Många mindre företag börjar i en källare eller ett garage men växer sedan succesivt för att i längden behöva större lager. Det är i detta läge som frågan kommer upp om 3PL.

Kostnadsfrågan – Vad kostar lokalerna och arbetstiden?

Behöver nuvarande lager byggas ut eller byggas om för att de nya behoven ska mötas så uppstår en kostnad. Detsamma gäller om ett nytt lager behöver byggas som har större kapacitet. Det är första kostnaden man får räkna med för att driva det egna lagret.

Därtill får man lägga till driftskostnad för dessa lokaler samt den tid det tar att hantera varorna, ordna med frakt och annat inom logistiken. Därmed kan man räkna ut en ungefärlig kostnad. Det många glömmer är just arbetskostnaden dvs. tiden som man slipper lägga ner om 3PL används.

Detta får alltså ställas mot kostnaden att anlita företag inom 3PL. Dessa företag kan både ha hand om lagerhållning, hantering, transport och returer. Därmed har man som företagare inget behov av lager alls. Oavsett val så äger E-handlarna produkterna, genomför inköp och tar emot beställningar.

Vad som är billigast beror självklart på vad som säljs och hur stora lagermöjligheter man har själv utan större kostnader. Många gånger blir däremot 3PL billigare då dessa företag har fördelarna som ges med stordrift.

Total kontroll utan att behöva förlita sig på andra

Alternativet med eget lager har främst fördelen att man själv har hela ansvaret för lager och logistik. Du vet när varorna skickats och kan snabbt ta hand om problem om det skulle uppstå. Därmed behöver du inte förlita dig på 3PL-företaget och att de sköter deras uppgifter på ett korrekt sätt.

Skulle 3PL-företaget missköta sig är det ändå dig som kunden kommer rikta sin ilska mot. Det har hänt att kunder skrivit dåliga recensioner på internet om leveranser som uteblivit eller varit skadade. Detta även om det inte varit E-handlaren som hanterat dessa. För kunden är det ”omöjligt” att skilja på de olika företagens ansvarsområden. Det är därmed viktigt att man väljer företag för denna tjänst med omsorg. De stora och kända företagen har i regel mycket god service och flera tilläggstjänster som kan tecknas som underlättar logistikfrågorna för både små och stora företag.

När fastigheten inte är till belåtelse

8 dec 2019

Är man ett företag och hittar en ny lokal, brukar man oftast behöva göra om den så att den passar verksamheten. Det går ju inte att fortsätta arbeta i en lokal som har varit ett bageri, om man behöver kontor, eller att arbeta i en restaurang om man inte är en restaurang utan vill ha lokalen som ett hunddagis. Ja det är inte så svårt att förstå vad det innebär att göra om lokalen efter den nya verksamheten.

Ska man då göra om verksamheten så att den ska komma till sin rätt och att verksamheten ska flyta på, behöver man ofta ta hjälp av någon arkitekt som kan rita om lokalen så att den passar in och är tillgänglig för alla som ska arbeta där. En arkitekt kan utnyttja lokalerna på ett effektivt sätt så att det inte blir döda utrymmen som ingen kan använda. 

Lönsamt för byggföretag att bygga om

För fastighetsägare är det alltid mer lönsamt att bygga om än att ha lokaler som står tomma. Varje uthyrs kvadratmeter är bätte än något som fastighetsägaren inte får betalt för. Att då investera pengarna i att göra om lokalerna så att nästa hyresgäst kan "flytta" in, är väsentligt. Då gäller det att man som ägare får tag i bra byggare som är duktiga på att renovera om lokalerna såsom önskas. Det finns byggföretag som är inriktade just på denna slags verksamhet och som kan arbeta för att både fastighetsägare och hyresgäster blir nöjda.

Hur renovera för bäst lönsamhet?

Så hur ska man renovera för att lokalen ska lönas på bästa sätt? Är det en äldre lokal, är det bäst att renovera den enligt byggnadsvård. Det innebär att man tar fasta på alla de äldre detaljer som kan finnas i en äldre lokal; stuckatur i tak eller väggar, kakelugnar som man inte bör riva ut. Äldre slags dörrar och karmar kan man varsamt renovera och inte slänga ut. Däremot om man håller till ett hus som inte har så gamla anor, kan det passa att renovera med riktigt moderna material, och inreda på ett modernt sätt. Kanske man vill ha ett öppet kontorslandskap, med mindre bås för alla skrivbord, eller dela av med flyttbara skärmar, men så att alla ändå kan prata med varandra om man så vill. Dessutom lönar sig använda material med kvalitet. Det ska ju vara hållbart och itne behöver slängas ut, utan att man kan renovera materialen istället. Läs mer om fastighetsförädling i Stockholm på: https://incbygg.se

Är inte visitkort ute?

29 nov 2019

Visste du att det inte alls är ute med att ge varandra visitkort? Ett tag var visitkorten på väg att dö ut. Men så hände ej. I vissa kulturer är det mycket viktigt för nya bekantskaper att känna till vem det är som man pratar med. Man behöver inte bara veta namnet på den nya person som man pratar med. Det är minst lika viktigt, om inte viktigare att veta vilken position som den nya bekantskapen har på sitt företag.

I vissa länder är det så viktigt att veta vilket yrke, utbildning och position som den nya personen har, för att man ska veta hur man ska tilltala den nya bekantskapen. Till och med verben blir annorlunda, beroende på vem man pratar med.

I Japan spelar rang stor roll

I Japan ändrar man verb och tilltalstitel beroende på om den person som man pratar med står över en, eller står under en i samhällets hierarki. Man ändrar så gott som alla ord, beroende på om man pratar med en person som står över en i rang, eller om man tilltalar någon som står under en i rang. Dessutom spelar ålder roll. Den äldre står över den yngre, men i affärssammanhang, står den med högre rang i sitt företag över den som står i lägre rang på sitt företag. Jämställt är det endast om en VD träffar en annan VD, en ekonom träffar en annan ekonom och så vidare. För att man då ska kunna tilltala varandra och dessutom kunna fortsätta samtalet med den nya bekanta, så är man tvungen att ta reda på dessa saker. Därför behöver man dela visitkort med varandra och studera det noggrant. Först efter detta kan man fortsätta samtalet och fortsätta umgås på rätt sätt i Japan.

Kvinnors hierarkier är annorlunda

Om en man träffar en kvinna för första gången, måste han ta reda på om hon är gift eller inte, innan han kan tilltala henne. Därför, att om hon är gift och hennes man har ett yrke och utbildning som står över mannens, så bör han tilltala henne på ett mer respektfullt sätt. Är hon ogift, då kan han tilltala henne som en underlydande. Särskilt om hon är ung och ogift. Om han är gift eller inte, spelar ingen roll. Han tilltalas av henne alltid på samma sätt. Det är hennes civilstånd som bestämmer hur en man tilltalar en kvinna. När två kvinnor möts, tar även de reda på om den andra kvinnan är gift eller inte. Beroende på om kvinnan är gift – och dessutom vilket yrke och arbete som hennes man har, tilltalar den andra kvinnan henne antingen på ett respektfullt sätt, eller som till en underlydande. Här är det kvinnans makes arbete som bestämmer hur hon blir tilltalad.

Behöver du skaffa dig visitkort? Läs mer om hur man kan få tag i visitkort i Stockholm: http://dynaprint.se.

Alltid bra ta hjälp med ekonomin

13 nov 2019

Är man inte själv ekonom är det alltid bra att ta hjälp med ekonomin i sitt företag. En ekonom har den utbildning som krävs för att bokföringen ska gå rätt till, deklarationer, redovisningar och revisioner ska vara rätt. Särskilt bokföringen är mycket viktig, då den ligger som underlag för den skatt som Skatteverket ska besluta om att företaget ska betala.

Antingen bör man anställa en ekonom som tar hand om ekonomin i företaget, eller så kan man köpa in de slags tjänster som behövs, av ett annat företag som erbjuder tjänster som frilansande ekonom. Antingen kan man få hjälp med själva bokföringen, eller bara med revisionen eller när man ska sammanställa hela bokslutet, vilket är ett stort arbete.

Därför är ekonomin viktig

Som företagare är det mycket viktigt att ha kontrollen över sin ekonomi i företaget. Har man koll på inkomster och utgifter blir det lättare att fatta rätta beslut. Vet man vilka poster som bringar in mest pengar, så kan man satsa på de tjänsterna, eller om man tycker att utgifterna är för stora, så kanske man behöver strypa några av de utgifterna. Eller i alla fall minska på utgifterna så att inkomsterna blir större än utgifterna. Det är ju inte helt ovanligt att man kanske under en kortare tid, har lägre utgifter än inkomster, men i längden blir det ohållbart. Man riskerar att gå i konkurs om inte företaget går med vinst.

En ekonom kan ge bra råd

En ekonom är utbildad för att kunna ge råd om investeringar, om bokföring, sparande och sådant som är av stort intresse för ett företag. Det finns ekonomiska fördelar med att skaffa sig de råd och tips som en ekonom kan ge. Det är sådant som kan få ett företag att växa. Det finns många sådana företag som erbjuder sina tjänster, så att man kan anlita dem utan att behöva anställa dem. Fördelen med det är att man inte behöver betala arbetgivaravgifter och skatter, utan kan bokföra det som en kostnad för företaget. Istället kan företaget lägga sina pengar på annat. Företaget betalar då sina egna arbetsgivaravgifter, tjänstepensioner och sjuklöner. På så sätt kan företaget hålla nere de löpande utgifterna tills man har vusxit så mycket så att man har råd att anställa en ekonom och inte behöver köpa in de slags tjänsterna. De behöver inte ens sitta på samma kontor, utan kan ha sitt eget kontor på annat ställe. Läs mer om bokföring som du kan få tag på i Stockholm: http://www.klostermark.se.

Så kan man marknadsföra en ny vara

18 okt 2019

Ibland kan man behöva göra något ganska så storslaget för att nå genom det kompakta mediebruset. Vi lever verkligen i ett informationsbrus som går genom vår verklighet och vi möts av ständig reklam, information och nyheter. Ska man då få uppmärksamhet av människor som hela tiden har sin uppmärksamhet på andra saker, kan man behöva göra något som fångar uppmärksamheten, som gör att människor börjar följa företaget på Instagram, Facebook eller på Twitter. Här berättar vi hur.

Att lyckas med marknadsföring, innebär att man bör kommunicera på sätt som fångar människors uppmärksamhet. Beroende på vad det är som man säljer, behöver man göra så att rätt människor uppmärksammar ens varor och tjänster. Låt oss ge ett exempel, säg att du precis har börjat producera en ny slags havregryn som du önskar att den unga generationen ska ta till sig och börja äta. Hur kommunicerar man något sådant? Ska man gå via en influencer som talar om att hon ätare det nya havregrynet? Ska man göra en snygg reklamfilm på bästa sändningstid (prime time)?

Kampanj på sociala medier

Vill du få medelålders kvinnor att ta till sig det nya havregrynet, berättar du i en kampanj på Facebook och Instagram att det nya havregrynet hjälper dig att gå ner i vikt. Genom att göra människors matintag jämnt under dagen, kan man gå ner i vikt (ingen vet om detta stämmer eller ej, men det är oviktigt). Äter man då havregryn som är fullt med näriing, håller man sig mätt så att man inte småäter. Havregrynsgröten toppar man med vackra bär, och häller på havremjölk, och nötter. Man tar fantastiska bilder på gröten, med bär, nötter och lägger upp på Instagram och Facebook.

Reklamfilm på TV4

Man kan göra en snygg reklamfilm för TV4. Man gör en reklamfilm som liknar "Vänner" (TV-serien från 90-talet) där några ungdomar lever i kollektiv och upptäcker den nya gröten. Slutet på reklamfilmen har en rolig tvist och ungdomarna säger roliga saker om havregrynsgröt. Här hoppas man att ungdomarna ska vilja leva som de hippa ungdomarna i reklamfilmen och börja äta havregrynsgröt, för det är hippt, ballt, coolt och dessutom gott.

Reklamfilm på Youtube

Annars kan man göra en kort film på Youtube, där man helt enkelt informerar om den supergoda havregrynsgröten, som man toppar man färska bär, nötter och havremjölk och hur nyttigt det är att äta havregrynsgröt.

På dessa sätt kan man nå fram till den publik som man vill ska äta havregrynsgröt, detta och mycket mer vet en reklambyrå, kommunikatör och eventplanerare som du kan läsa mer om här: http://step2.se.

Utbilda dig till redovisningskonsult

12 okt 2019

Inom området ekonomi finns en hel rad olika yrkesroller och många av dessa kräver flera års tuff utbildning. Det finns dock kortare utbildningar som dessutom är lättare att komma in på, där man sedan kan arbeta som till exempel redovisningskonsult. I bland annat Stockholm finns ett brett utbud av dessa utbildningar men det finns också möjlighet att läsa på distans för den som föredrar sin hemort framför storstadslivet. 

Två år i skolbänken 

Det finns som sagt många utbildningsmöjligheter i Stockholm men även på andra orter. För den som inte vill eller kan flytta är det en stor fördel att många av dessa går att läsa på distans. Väljer man en YH-utbildning får man spendera två år i skolbänken, till skillnad från andra ekonomiutbildningar som ofta är betydligt längre. Målet med en utbildning till redovisningskonsult är att man ska få den kompetens som krävs för att kunna arbeta självständigt och affärsmässigt, med ett stort ansvar för det arbete man utför. I utbildningen ingår bland annat kurser så som affärsrådgivning, beskattningsrätt, företagsekonomi, handelsrätt, redovisning, samt praktik och examensarbete. Många intressanta och lärorika delar för den som intresserar sig för ekonomi och allt som hör därtill. 

Praktik 

När man utbildar sig till redovisningskonsult ingår även en praktikperiod, eller Lärande i Arbete som det heter, på ca 20 veckor. Väljer man att läsa någon av utbildningarna som finns i Stockholm kan man välja att göra praktiken antingen där eller på någon annan ort. Samma gäller om lärosätet finns i en annan stad. Man söker förslagsvis plats hos en redovisnings- eller bokföringsbyrå eller något annat som kan kännas lockande inför framtiden och med lite tur har man goda chanser att få komma tillbaka när man tagit sin examen. 

Goda karriärmöjligheter efter avslutad utbildning 

Det finns så gott som alltid en stor efterfrågan på folk som har utbildning inom ekonomi och just nu ser det särskilt ljust ut för just redovisningskonsulter. Det spelar egentligen ingen roll om man drömmer om att jobba i stora Stockholm eller i en mindre stad, kanske sin hemort, utan efterfrågan är jämn över hela landet. Förutom att arbeta på en redovisningsbyrå eller liknande kan man även söka sig till bemanningsföretag som riktar in sig mor ekonomisk konsultation. Kompetensen är viktig och hela 98% av dom som genomför utbildningen får ett jobb inom området efter att dom tagit sin examen. 

Om man intresserar sig för ekonomi och kan tänka sig att jobba med det är det en god idé att välja en utbildning till redovisningskonsult. Utbildningen är relativt kort och väldigt flexibel och man är mer eller mindre garanterad jobb när man är färdig. Man får visserligen inte samma behörighet som en fullutbildad ekonom men om man kan nöja sig med det och inte vill lägga ner allt för många år på studier så är det minst sagt ett bra alternativ, främst eftersom kompetensen är så efterfrågad i hela landet.

Läs mer om redovisningskonsult här: https://www.redovisningskonsultstockholm.net/

Konferensa mera i Dalarna

29 sep 2019

Ska du ordna med konferens i höst? Ett bra exempel på plats för konferens är att ta bilen en bit från Stockholm och ordna den i Dalarna. Tar man sig en bit utanför Dalarna, kan man få ner priset på hela konferensen, jämfört med att ha den i närheten av Stockholm. Dessutom kommer man närmare naturen i Dalarna. Passa på att njuta av naturen och närheten till naturen i sköna Dalarna. Där kan man få all den utrustning som man annars får, men med närheten till naturen.

Äta och dricka gott

Att kunna äta och dricka gott är en naturlig och förväntad del av att åka iväg på konferens. Ordnad man med en konferens i Dalarna, brukar hotellen vara noggranna med att kunna servera bästa tänkbara maten på lokala råvaror. Ofta brukar de bäst betalda och renommerade kockarna arbeta på konferensanläggningar, där de i lugn och ro får komponera och tillaga maten. Många hotell har även en rejäl vinsamling och kan erbjuda fina vinsorter. Vill man även fika, brukar man kunna få gott och välsmakande fikabröd till kaffet.

Bada bastu

Vill man umgås på ett mer lättsamt sätt, kan man alltid bada bastu. Det brukar även finnas möjlighet att bada  i badtunna, vilket brukar underlätta ett mer lättsamt samtal, med personal som annars endast vistas i kontorsmiljö. Att lära känna varandra på annat sätt än det vardagliga på kontor, brukar minska konflikter och motsättningar mellan personalen. Lär de känna varandra brukar man kunna minska friktioner och missförstånd bland personalen.

Ha aktiviteter

Ett annat bra sätt att minska konflikter eller friktioner mellan personalen är att ha aktiviteter. Varför inte ordna med olika problemlösningar som visar hur beroende de är varandras olikheter och hur det är bra att de är olika och har olika förmågor som de tillsammans kan dra nytta av. Genom att de upptäcker varandras olikheter och likheter kan man underlätta för personalen att trivas bättre tillsammans.

De flesta hotell lever av konferenser

De flesta hotell lever av det som konferenserna inbringar. Genom att placera konferensen utanför Stockholm, Göteborg eller Malmö, ser man till att hotellen utanför storstadsområden också överlever och mår bra. De brukar dessutom kunna satsa så mycket mer när de väl får gäster, mot hotell som hela tiden har mer eller mindre fullbelagt. Oftast får man mer för pengarna om man placera konferensen utanför storstadsområdena. Är du intresserad av konferens i Dalarna? Läs då mer på: https://www.konferensdalarna.nu.

Vad har en arkitekt i lön?

23 sep 2019

Vad har en arkitekt i lön? Många drömmer om att bli arkitekt och i och med detta få förverkliga sina egna och andras drömmar gällande byggnationer. Som arkitekt gör man även stor samhällsnytta och inte minst under senare år så har man sett att yrkesutövare börjat dra mer åt miljö- och energivänliga lösningar som är oss alla till gagn. Lönen är emellertid en viktig del oavsett vilket yrke det handlar om.

En arkitekt i Sverige tjänar i genomsnitt 40 000 kronor i månaden. Det är en relativt hög lön som också visar på vilket enormt arbete som arkitekten gör och vilken skillnad rätt sådan kan göra för sina kunder.

En arkitekt kan tjäna mer pengar om denne arbetar inom den privata sektorn - på exempelvis ett arkitektkontor - än vad han/hon får ut i lön vid arbete inom den offentliga sektorn. Det skiljer emellertid inte så mycket; i snitt ungefär en tusenlapp varje månad.

Två män står och tittar på ritning

Vad gör en arkitekt?

En arkitekt har olika roller, men det primära handlar om att projektera och ta fram skalet till hur en byggnad ska se ut. Det innebär riktningar och det innebär att varenda sten blir vänd upp och ner för att arkitekten ska hitta den absolut bästa lösningen inom den budget som finns att jobba mot.

Mycket fokus ligger på att hitta ett samspel mellan andra hus i närheten eller med naturliga element; en lyckad arkitekt får en byggnad att smälta in och synas - men utan att den tar plats och skriker efter uppmärksamhet. Som arkitekt har man både privatpersoner, företag och fastighetsbolag som kunder; det gör att arbetsdagarna blir väldigt varierande.

Vem passar som arkitekt?

För att bli arkitekt så krävs det minst tre - ofta fem - års studier på Universitet eller Högskola. Där får man lära sig om material, byggnadssätt, byggnadstraditioner och hur olika stilar fungerar och ser ut. Idag fäster man stort fokus på att kunna bygga billigt, klimatsmart och där byggnaderna i fråga drar mindre energi: det är något som vi idag ser mycket av och som säkerligen kommer att bli än mer vanligt i framtiden.

Arkitekter är kreativa och konstnärliga i sinnet. Man måste äga en förmåga att se lösningar ur olika perspektiv och våga prova sig fram. Det är ingen slump att det så uttjatade uttrycket - tänka utanför boxen - härstammar från arkitekturen. Man ska alltså kunna lösa problem med hjälp av en kreativ ådra, men den får samtidigt inte gå ut över det rationella: man har fortfarande en budget att förhålla sig till och man måste samtidigt också läsa av vad det är som beställaren vill ha. Lyhördhet och ödmjukhet är därför viktiga personlighetsdrag för en arkitekt.

Att kunna rita då? En arkitekt ska ju trots allt färdigställa ritningar och arbeta fram skisser som därefter ska omsättas i praktiken. Faktum är att man idag mestadels använder sig av den moderna tekniken - 3D-program - då man jobbar. Många äldre arkitekter föredrar emellertid fortfarande att arbeta med papper och penna, men kraven på att kunna rita har definitivt sjunkit i takt med teknikens framfart.

Viktigt med inredning på kontoret

19 sep 2019

Alla som har ett företag vet att inredningen på företaget är mycket viktigt – oberoende om man har kunder som kommer in regelbundet, som i en butik med produktförsäljning eller om man endast har kundbesök då och då. Beroende på inom vilken bransch som man verkar inom är inredningen lika viktig. Här tar vi upp några olika branscher där inredning är viktig.

Lika viktig som marknadsföringen är för företagen är inredningen på alla de platser dit kunderna kan tänkas komma på besök. Kunderna får sin uppfattning om företaget utifrån vad de upplever och ser på plats. Vid besöket ska kunderna på någon minut få den rätta uppfattningen och intrycket och det gäller då att själva entrén som är det som kunderna ser mest, andas rätt atmosfär.

Reklambranschen

Arbetar man inom reklambranschen, är det inte tunga möbler som gäller, eller antika sådana som inger förtroende. När man arbetar inom reklam, ställs det stora krav på innovation, kreativitet och att man kan presentera produkter som attraherar människor och får uppmärksamhet. Då är det ofta en lekfull inredning som kan krävas, en inredning som visar på kreativitet, som visar på att personalen kan tänka i nya banor, som är öppna för förslag. Ibland kan man se soffor eller spelkonsoler just på sådana kontor.

Hyra entrematta till kontoret från Herrentre

Finansbranschen

Arbetar man inom finansbranschen, är den motsatt mot reklambranschen på så sätt att här bör man inge förtroende för kunnande, expertis och kanske en stabilitet för att få kundernas förtroende. Man kan inte placera sköna skinnsoffor och spelkonsoler inne på en bank, till exempel. Där placerar man tunga möbler, en formell reception, möbler som går i sobra eller dova färger. Helst bör inredningen gå i mörk blått, grått eller beige. Möblerna får gärna var antika. På väggarna bör det hänga dyrbar konst. En entré till en bank bör, förutom säkerheten andas tradition, stabilitet och inga överraskningsmoment. Här är det inte viktigt med kreativitet. Här är det viktigt med dyrbar inredning som inger respekt.

Kapitalvaror

Alla branscher som säljer kapitalvaror, alltså produkter som man sällan köper; bilar, vitvaror, finansiella produkter eller liknande bör alla ha en kostsam inredning. Man vill inte köpa dyra varor från ett företag som finns i dag, men som man inte vet om den finns kvar i morgon. Ska man locka köpare att kosta på sig ett dyrbar vara, ska man få kunden att lita på företaget. Det  ska inte finnas minsta misstanke om att företaget inte har råd med en kostsam entré med dyrbara mattor, fin inredning och moderna material.

För de viktigaste rekryteringarna

12 sep 2019

Vem skulle inte vilja anlita Steve Jobs? Han är en av de mest omtalade chefer som vi har sett under digitalieringens tid, någon som var med från början, när man hade en stor dator som bara hade en svart skärm och som kopplade upp sig på ett modem. Det, jämfört med den snabba uppkoppling som vi har idag, och med Windows-program som ger oss hela skärmar med bilder, appar och en lättläst text är otroligt stor skillnad. Vi är vana vid mobiler som på samma sätt fungerar som en dator. Och den designen, utvecklingen och trenden har Steve Jobs, bland annat lett sitt företag Apple, genom. Vilken ledare!

Att hitta rätt sorts ledare är inte det lättaste. Det gäller att hitta en person som kan tänka framåt, som har en vision om något som kanske ännu inte finns. Det bör dessutom vara en person som kan inspirera andra som kan få andra att vilja utvecklas, att vilja arbeta så att det går bra för företaget. Det är nämligen inte alla som kan en sådan sak.

Hur hittar man en ledare?

Hur man hittar en ledare är inte något som man lär sig på en utbildning. Oftast lär man sig det genom att träffa många människor. Ju fler som man träffar, desto lättare är det att känna igen en som innehar ledaregenskaper. Man lär sig att känna igen någon som har ledaregenskaper. Det är lite grann som att lära känna en säljare; en säljare ser till så att du gillar den personen. Det kan handla om att bra kläder så att du får förtroende för den personen. Den ser till att vara på ett sätt som göra att du gillar den personen. Det är det viktigaste, den som ska köpa något av en säljare, måste gilla säljaren. Annars vill man inte köpa något.

När man hittar en ledare

När man väl hittar en person som har ledaregenskaper, gäller det att kunna motivera den personen att ta sig an jobbet. Att ha ett ansvar för ett bolag innebär att man får både ros men också ris. Som ledare blir man utsatt för kritik. Man representerar hela bolaget och får stå till svars för det som blir fel, även om det är någon annans fel, men som ledare förväntas man att känna till allt som händer i ett företag. Är det då någon i företaget, som har gjort fel, räknar man med att ledaren ska känna till det och åtgärda sådant. Oftast ser man till att en företagsledare får en mycket bra lön, och här tänker vi oss en bra lön på mer än en miljon i årslön. Läs mer hur man kan rekytera en företagsledare på: https://www.bhill.se/rekrytering-chef-stockholm.

← Äldre inlägg