Intensivkurs för chans till jobb i Stockholm

Söker man jobb kan ett körkort vara av stor betydelse. Har man inte det kan en intensivkurs i Stockholm ge den sista pusselbiten för att få en anställning.

Det var betydligt svårare att söka jobb än Erika hade trott. Hon hade arbetat som säljare i många år och trodde att det skulle hjälpa henne. Vilket det gjorde till viss del. Det var bara det att alla jobben numera handlade om att åka till kunden och sälja där. Problemet med det var att hon inte hade något körkort.

Då hon bodde i Stockholm hade hon aldrig känt något behov av att kunna köra bil. Det fanns tillräckligt med kommunala färdmedel att använda sig av. Men de skulle aldrig vara bra nog när hon skulle på kundbesök. Det skulle helt enkelt ta för lång tid. Hon gissade att det var dags att kontakta en körskola.

Perfekt intensivkurs

Erika insåg att hon aldrig skulle ha ett mer perfekt tillfälle. Hon var ledig om dagarna och hade den tid som krävdes. Så skulle det ge henne nytt jobb var hon beredd att göra allt. Hon kontaktade en körskola och skulle få komma för att göra en testkörning då hon övningskört många gånger för länge sen.

Efter testkörningen kom de fram till att 13 dagars intensivkurs i Stockholm passade henne bäst då det var mycket länge sedan hon körde. Då skulle hon få allt hon behövde för att klara körkortet. De varnade henne för att det skulle bli intensivt men hon var helt inställd på det. Nu skulle hon få både körkort och jobb, det hade hon redan bestämt.

9 Feb 2023