Rättsformer

Vill du starta eget men känner dig en aning osäker kring bolagsform och hur man gör för att starta upp? Det kan vara mycket att tänka på när man ska välja bolagsform och därför ska vi underlätta processen just för dig. Först och främst bör man bestämma sig för vilken bolagsform som passar bäst.

Starta enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som ensam ägare och privatperson har ansvar för företaget. När det gäller ekonomin finns det inget krav på satsat kapital och det finns ingen klar gräns mellan dig personligen och ditt företag ur ekonomisk synpunkt. Företagets organisationsnummer är företagarens personnummer, vilket innebär att man personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser såsom ingående av avtal och skulder. Om företaget mot förmodan skulle få skulder kan man minska den personliga risken genom att teckna en företagsförsäkring.

En enskild firma kan ha anställda i sin verksamhet och första gången vid anställning av en person ska man alltid registrera sitt företag som arbetsgivare hos Skatteverket.

Inom den enskilda firman behöver man inte ha en revisor, men alla enskilda firmor är bokföringsskyldiga.

Som företagare kan man även bedriva flera verksamheter i en enskild näringsverksamhet, dock så kan de olika verksamheterna inte redovisas och beskattas var för sig eftersom de räknas som en och samma firma.

Handelsbolag

Denna bolagsform kan vara ett bra alternativ om man är två eller flera personer som ska börja driva ett företag tillsammans. Det finns inga krav på satsat kapital utan samtliga delägare har ett personligt och solidariskt ansvar för företagets skulder. Det innebär att ägarna i företaget ansvarar med sin privata ekonomi för skulder och de avtal som ingås. Var och en kan tvingas betala för företagets skulder och den som har betalat får i sin tur kräva de andra ägarna på deras andel i skulden.

Ett bra steg att tänka på är att även om man är muntligt överens med sina kompanjoner kan det vara bra att skriva ett kompanjonsavtal. Där skriver man under om allt som man kommit överens om.

En variant av handelsbolag är kommanditbolag, vilket innebär att minst en person i företaget måste vara obegränsat personligt ansvarig för företagets skulder. Övriga delägare är endast ansvariga med satsat kapital. Ägarna i företaget bestämmer vem eller vilka som ska ha rätt att företräda bolaget och ingå avtal i bolagets namn.

Aktiebolag

Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats och som aktieägare har man normalt sett inte ett personligt ansvar för företagets skulder. Det finns dock situationer där du kan bli personligt betalningsansvarig, exempelvis för obetalda skatter och avgifter. Som delägare i ditt aktiebolag måste du ha minst 50 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvaras av ett antal aktier. Ett aktiebolag representeras av en styrelse och vissa fall av en VD. Bra att tänka på för företaget är att ha en styrelse bestående av erfarna personer med olika kunskaper och affärskontakter. Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor, men oavsett om man bestämmer sig för att ha en revisor eller inte ska man revidera räkenskapen en gång per år. Granskning av bolagets räkenskaper och styrelsens samt VD:s förvaltning ska också göras av en revisor.

Om ditt företag har stora utvecklingskostnader och kunder som inte betalar direkt innebär det förmodligen stora risker. På så sätt kan aktiebolag vara en bättre företagsform än enskild firma. Fördelarna med ett aktiebolag är att det är lätt att skilja på din egen och företagets ekonomi. Som företagare riskerar du endast det satsade kapitalet om företagets skulle gå i konkurs. Aktiebolaget kan ge lägre skatt än enskild firma, vilket också är en fördel för den som har anställda. Det finns möjlighet att ta ut lågbeskattad utdelning och skattereglerna vid försäljning är också mer förmånliga.