Finansiering

För att starta ett aktiebolag behöver du som privatperson investera 50.000 kr. Denna summa är det enda som du som juridisk person kan förlora på företaget. Vid aktiebolag är företaget en egen juridisk person och allt som rör företagets finanser är knutet till företaget och inte dig som privatperson.

Företagslån

Det är inte bara privatpersoner som kan behöva ta ett lån ibland. Det kan vara så att pengar finns på kontot, men att en riktigt stor investering äter upp pengarna som behövs den närmaste tiden. Då kan ett företagslån vara aktuellt. En stor investering kan vara dyra maskiner eller andra kostsamma inköp. Dessa pengar kommer komma tillbaka i form av intäkter senare, men företagets köp måste ske nu. Det negativa med ett lån är att lånet alltid kostar pengar i form av ränta, så investeringen blir lite dyrare än vad fakturan på köpet säger.

Så gott som alla företag har perioder där det är mer kostnader än intäkter, bland annat starkt säsongsbaserade företag som en skidanläggning. De fasta kostnaderna måste betalas året runt, även fast de mesta av intäkterna kommer in under skidsäsongen. Genom att göra ett bra arbete med likviditetsbudgeten så kan företaget förutse hur kassan kommer att utvecklas och se ut. Därigenom kan företagen se under vilka tider på året företaget riskerar att få ett underskott av kapital. Vid dessa tillfällen kan man ta ett företagslån för att täcka upp kostnaderna, så länge man budgeterat för att dessa pengar ska komma in i företaget senare.

Crowdfunding

Även kallat gräsrotsfinansiering, folkfinansiering och massfinansiering. Metoden används för att få in kapital till ett projekt eller idé. Det innebär att företaget söker förskottsbetalning från intresserade privatpersoner och företag. Crowdfunding används inom flera olika områden som ett sätt att samla ihop pengar till ett eller flera projekt. Det minskar då risken för producenten då man låter mottagare och blivande konsumenter betala för sig innan produktionen ens har börjat.

Riskkapital

Riskkapital är ett kapital som riskeras vid investering och omfattar alla tillskott av pengar till ett företag som inte är ett lån. De som ger ut riskkapital, riskkapitalister, blir ägare i företaget.
Den som ger dig riskkapital kommer vilja ha avkastning på sin investering, så därför är det viktigt att förklara hur investeringen kommer att ge värde och hjälpa företaget att nå nya höjder.

Många investmentbolag har stor erfarenhet av riskkapital hos nya företag och sitter på kunskap och kontakter som kan hjälpa ert företag framåt. De hjälper alltså inte bara till med pengar till kassan, utan de kan hjälpa er att vidareutvecklas. För ju mer hjälp ni får av ett företag som kan branschen, ju mer kommer ni kunna växa. Tillväxten och ökningen av vinsten är intressant för båda parterna.

Finansiering till företaget

De allra flesta företag får sina pengar från försäljningsintäkter, kapital från ägaren eller dennes familj. Vid riskkapital ska man vara redo att släppa ifrån sig en del av ägandeprocenten.

Rekommendationen är att starta i liten skala för att bygga upp kapitalet för att slippa ta onödiga lån i uppstartsskedet. Vid mindre enmansföretag kan det ta tid innan företaget går med vinst. Därför är det viktigt att ha kapital tillgängligt vid uppstarten. Det kan även vara svårt att få lån i uppstartsfasen eller så får man endast erbjudanden om lån med en mycket hög ränta. Ibland är lån nödvändigt för att kunna starta företaget, men räkna noga på hur lång tid det tar att få igen pengarna och hur lång tid det tar innan ni kan börja gå med vinst.