Rättshjälp

Livet som företagare innehåller tillfällen där det är värdefullt att ha någon juridiskt sakkunnig att rådgöra med. För att lyckas med sin verksamhet är det viktigt att man tänker till noggrant en extra gång och satsar helhjärtat. För att våga satsa är det viktigt att ha en bra grundtrygghet om saker inte utvecklar sig som man hoppats.

Som företagare är det bra att tänka på att ha ett etablerat samarbete med en advokat eller jurist som är specialiserad på företag och affärer. Ett exempel är när avtal ska upprättas mellan olika parter. Då är det allt bra att anlita en advokat för att säkerställa att avtalet är juridiskt hållbart.

Företagsadvokater och affärsadvokater hjälper till med att upprätta avtal och granska existerande avtal för att säkerställa att lagar och förordningar följs. Står ditt företag inför ett specifikt problem eller dilemma? Då är det bra att diskutera affärsjuridik med en jurist. Frågor kring företagsavtal, vad man gör när kunden inte har betalat, om du mottar en bluffaktura som du är säker på att du aldrig beställt med mera är frågor som din jurist eller advokat kan hjälpa dig med.

Arbetstvist

Det kan helt enkelt uppstå flera olika situationer du kan hamna i där du behöver hjälp av en advokat eller jurist. I en del av dessa situationer kan du få rättshjälp. Ett exempel är en arbetstvist, det vill säga en tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. En arbetstvist kan handla om lön, arbetsvillkor, arbetsmiljö, anställningsvillkor, arbetstid eller strejk med mera.

Avtalstvist

Att vinna affären är första steget och därför gäller det att kontinuerligt uppfylla affärsvillkoren så som de står fastslagna i avtalet. Dock så kan det förekomma att man tolkar ett avtal olika eller att det har uppstått någon form av missförstånd. När det inte går att hitta en lösning på problemen på frivillig väg finns det risk för att du kan hamna i en avtalstvist.

Där det är möjligt bör man givetvis försöka lösa sina meningsskiljaktigheter genom förhandlingar utan domstol - gärna med hjälp av jurister som hjälper er att tolka lagen och göra nödvändiga justeringar av avtalet eller villkoren för att hitta en lösning. Om parterna ändå inte kommer överens genom förhandling återstår möjligheten att väcka talan vid domstol.

Anlita en juristbyrå eller advokatfirma

Det är viktigt att ta in offerter från olika juristbyråer eller advokatfirmor när det gäller att hitta advokater med rätt specialistkompetens. En juristbyrå vet till exempel vilka juridiska frågetecken som kan ställas inför som företagare och känner väl till de problem man kan ställas inför som företagare.

Företagsadvokater är även specialister på skattefrågor och med rätt hjälp från början kan du undvika oönskade konsekvenser när du startar ditt företag. Råkar ditt företag ut för komplicerade frågor, krångliga avtal och lagtexter är det bra att låta en advokat ta ansvar för dessa och ge dig rådgivning kring hur du skall hantera problemen.

Se till att skaffa rätt juridisk hjälp av en jurist eller en advokat som specialiserar sig på företagsjuridik redan från början. Det kommer att löna sig i längden.