Vikten av fastighetsskötsel i Göteborg

För de som driver bostadsrättsförening i Göteborg är fastighetsskötsel en viktig bit. För att få det att fungera behöver man i regel anlita en firma för jobbet.

Att driva en bostadsrättsförening i Göteborg är sannerligen inget för den som inte vill ta på sig ansvar. Hela idén bakom bostadsrättsföreningar är ju faktiskt att de som bor i fastigheten ska vara delaktiga i driften och ta sitt ansvar. Allra mest att trixa och dona med blir det förstås för de som sitter i styrelsen.

Tyvärr är det inte alltid så enkelt att engagera övriga boende i arbetet med drift och skötsel. Att ordna med gemensamma aktiviteter, såsom en dag för gårdsstädning som avslutas med grillning, är ett sätt att få fler med på banan. Men det räcker förstås inte långt, med tanke på att det som mest genomförs kanske två dagar per år.

Fastighetsskötsel skapar trivsel

Därför är det i princip alltid en nödvändighet att anlita någon som kan ta på sig uppdraget som fastighetsskötare i Göteborg. Som tur är finns det bra firmor att anlita för detta. De kan sköta sånt som skottning, sandning och sopning av gångbanor och parkeringar. Andra uppgifter som de gärna tar på sig är att klippa gräs och buskar, samt att rensa ogräs.

Ännu en bit som en fastighetsskötare kan ta hand om är att tömma papperskorgar, att ta hand om grovsopor för att köra dem till återvinningsstation, och att hålla rent i gemensamma utrymmen. Att alla dessa och liknande uppgifter sköts på ett bra sätt är viktigt för att skapa trivsel i BRF:en. Därmed ökar också lägenheternas värde.

28 Mar 2023