Starta bolag på Cypern

I det nya rörliga europa så pekar många svenskar enbart ut nackdelarna. Man tycker att invandringen ökat, man tycker att det sker en orättvis konkurrens där utländsk arbetskraft kan arbjuda sina tjänster till ett lägre pris och man tycker att smuggling av narkotika, vapen och annat ökat markant. De sistnämnda sakerna är naturligtvis problematiska och ingenting som man kan bortse ifrån då man ser på EU och den nya rörligheten med kritiska ögon.

Att kriminaliteten ökat – inte bara i Sverige utan över hela Europa – är naturligtvis något som bör ligga överst på prio-listan då man i Bryssel samtalar om huruvida den Europeiska gemenskapen egentligen fungerar och vad man ska förbättra.

Om man bortser från det och istället ser till fördelarna som man som svensk kan ha av rörligheten så hanldar det om att kunna maximera sin egen vinst. Att exempelvis starta och driva ett bolag från ett annat land – där gynnsammare skatteregler finns – är ett typiskt exempel på detta. Det är nämligen så att väldigt många företag i sverige har problem med att få sin verksamhet att gå runt – detta trots att produkten eller tjänsten man erbjuder i sig är väldigt bra.

Sverige har en av de högsta skattesatserna i världen och många anser – på grund av denna – att den verksamhet de startat inte blir så lönsam som den har potential att vara. Här kan man således agera och använda sig av de möjligheter som i dagsläget finns. Det är exempelvis inte omöjligt att starta ett bolag på exempelvis Cypern, betala skatt där och därigenom göra en större vinst. Något som också många företagare valt att göra och det är just Cypern och Malta dit man riktat sina ögon.

Ser man på skattesatserna för bolag på Cypern så kan man se att denna ligger på blygsamma 12.5% - något som är lägst i hela Europa. Vidare kan man även peka på klimatet som en anledning och att man – tack vare dagens teknologi – kan driva företaget från Cypern, men rikta sig mot den svenska marknaden trots detta. Att starta ett bolag på Cypern är således något som vi får vänja oss vid. I det nya europa har en helt ny spelplan skapats och det är något som vi – demokratiskt – har valt.

Är det etiskt försvarsbart att starta bolag på Cypern?

Man kan alltid diskutera de etiska aspekterna som ligger i att företag- och privatpersoner väljer att lämna Sverige för att kunna tjäna mer pengar genom att driva sitt företag i ett annat land. Det här går att applicera till skidåkare som flyttar till Monaco (det finns trots allt onekligen få skidbackar där) och det går att dra paralleller till exempelvis större företag som IKEA.

Sakfrågan är den att många hellre ser över sitt eget hus snarare än att bidra med skatt till vår svenska välfärd. Vi lägger inga värderingar i detta, alla gör vi våra egna val och kanske skulle fler bolag starta i Sverige snarare än på Cypern om vår bolagsskatt las på en lite lägre nivå?

27 Feb 2023