En besiktningsman i Stockholm kan också kallas för skadeinspektör

Att vara besiktningsman i Stockholm betyder att du genomför besiktningar. Det kan gälla olika slags fastigheter där det handlar om det rent byggnadstekniska.

Du kanske undrar när det är läge att kalla in en besiktningsman för att gå igenom det byggnadstekniska i din fastighet? Det sker oftast i samband med att den byggnad eller fastighet du äger ska säljas. Det kan även handla om delar av en byggnad, till exempel om du har en bostadsrätt.

De delar som ska besiktigas kan vara badrum och andra våtutrymmen. Är det en fristående fastighet går man igenom taket och ser till att det inte läcker in eller att det har uppstått röta någonstans. Du kan även få ett utlåtande på hur det står till med den ventilation som existerar i huset.

En besiktningsman i Stockholm kan arbeta för ett försäkringsbolag

Har du ett besiktningsföretag i Stockholm är det möjligt att du fått förfrågningar från ett försäkringsbolag huruvida du kan gå igenom en fastighet. De vill då oftast att du ska kunna fastställa de skador som uppstått där. På så sätt vet de även hur mycket pengar de drabbade kan få i ersättning.

Att vara besiktningsman är således ett ansvarsfyllt arbete och kräver att du kan din sak. Det du inte kan bedöma vid en besiktning är om det finns några dolda fel. Det finns ju en anledning till att det kallas för just dolda fel. Det är sådana som uppstår plötsligt men det kan ha tagit flera år för dem att utvecklas.

3 Mar 2023