Företagarguiden

Vi på Lundlsi drivs av att hjälpa privatpersoner att komma igång med företagande och nya företagare att bli bättre. Vi hjälper till med information kring olika bolagsformer, finansiering, bokföring & Redovisning samt rättshjälp. Vi publicerar löpande nyttiga blogginlägg som kan underlätta för dig som nyföretagare samt ger dig viktig information, tips och råd som kan hjälpa dig i företagandet.

 

Företagsbloggen

Sida 2

Utan marknadsföring växer inte bolaget

29 jul 2019

Har du känt att företaget har stagnerat? Många mindre företag, får in precis så många uppdrag som man klarar av och arbetar på i samma takt som förut. En av våra främsta svenska poeter har uttryckt just tillväxtens och förändringens smärta så väl i dikten "Javisst gör det ont när knoppar brister". Och det är så sant.

Svårt växa som företag

Att växa som företag kan vara nog så knepigt. Dessutom går man ofta back initialt när man väl bestämt sig för att växa. Säg att du har ett företag som bakar bröd, bakelser och alla slags produkter som har med bakning att göra. Du lyckas väldigt bra och snart har du flera anställda som bakar enligt ditt sätt att baka och enligt dina recept. Plötsligt rusar efterfrågan iväg och "alla" vill ha dina produkter. Du nyanställer, bygger ut bageriet och köper in nya och större bakmaskiner. Plötsligt visar dina vinster svarta siffror. Du går på förlust i företaget och det har du inte räknat med. Nu ska du kanske betala dubbla löner mot förut. Den ökade efterfrågan äts upp av alla investeringspengar som du redan har spenderat. Hur ska du göra nu? Ska du låna i banken för att kunna växa?

Få nya muskler 

Här kan man antingen backa utvecklingen och avskeda anställda för att du inte har råd att betala deras löner. Du får helt enkelt acceptera att du inte kan möta den stora efterfrågan. Eller så ser du till att få nya pengar i företaget, antingen via banklån, eller får stora finansiärer som går in med delägarskap i företaget. Här bör du även fundera över vilket ditt varumärke ska innehålla och innebära. Vad för slags företag, eller bageri, i detta fall, ska du vara? Vad vill du att dina kunder ska tänka på när de hör talas om ditt företag, och äter dina produkter som du producerar? Ta till hjälp en varumärkesstrateg som du funderar tillsammans med. Flera kloka huvuden ihop är bättre än bara ett.

Bestäm marknadsföringsstrategi

När du väl har bestämt dig för vilket slags företag som du vill driva är det sedan dags för att bestämma marknadsföring, branding eller kanske till och med naming. En medveten marknadsföring är bland det absolut viktigaste som du bör ta ställning till. Utan marknadsföring kommer företaget inte att överleva, då det alltid kommer att finnas konkurrens om produkterna som du erbjuder. Läs mer om varumärkesstrategi och naming på: https://www.varumärkesstrategi.se.

Marknadsföring av företag

19 jul 2019

När det gäller att marknadsföra företag för ökad lönsamhet finns det många skolor. Men alla metoder går ut på samma sak, nämligen att få företaget att tjäna mera pengar och bli mer framgångsrikt. 

Det är grundläggande att synas för sina kommande kunder. Det går att göra på olika sätt. Det går att göra reklam på många ställen idag. Det kan vara på internet, radio, tv, reklampelare med mera.

I dagens knivskarpa konkurrens är det ett sticka ut på det ena sättet eller det andra. Det finns många firmor med fantastiska produkter och tjänster som inte alls är lönsamma. Det är just på grund av att det inte har en fungerande marknadsföring.

Marknadsföringsplan

Det är viktigt för alla företag som har produkter och tjänster till försäljning att man har en noga framtagen planering för den egna marknadsföringen. När företagen växer behövs det till med personer som har hand om marknadsföringen. Det är viktigt att företaget håller sig till och följer sin plan för en effektiv marknadsföring. 

Det gäller att synas

När det gäller det egna företaget kan man på ett enkelt sätt synas mer genom att kontakta ett tryckeri för att få hjälp med att trycka upp snygga skyltar, flaggor, kläder med mera med företagsinformation på. På ju flera ställen man syns på desto bättre brukar man säga. 

Utanför företagets kontor måste det tydligt framgå vilket företag som sitter där. Det är snyggt och trevligt med flaggor, banderoller och skyltar som talar om vad företaget heter och gärna vad det är för verksamhet. Slogans är effektivt och iögonfallande. Självklart ska loggan vara väl synlig. Det är också viktigt att välja färger som finns i tillexempel loggan eller på annat sätt symboliserar företaget och verksamheten.

Fordonsexponering

På företagets fordon kan det vara mycket läckert och effektivt att använda sig av stickers och klistermärken med firmanamnet på. Det är också bra att ha med telefonnummer och webbsidesadress så man kan bli kontaktad.

Det blir en rullande reklampelare som roligt och effektivt visar vilket företag du representerar och hur man ska ta kontakt med det. Tänk dig när det är bilkö att alla bilar runt dig inte har något annat att göra än att titta på reklam på ditt företag. Många företag ger även ut klistermärken och dekaler till personalen för att de ska kunna sätta på sina egna bilar. Då får man chansen att göra reklam alla dagar i veckan, till och med på helgerna.

 

Hyr in en ekonomikonsult

19 jun 2019

Det är inte alltid lätt för mindre firmor att hålla koll på redovisning, bokföring och annan administration. Man har ofta inte kunskapen som krävs och inte tillräckligt med tid för att sätta sig in i allt. Det finns mycket som kan gå fel om man inte är insatt.

Allt fler aktörer inser vikten av detta och tar in extern hjälp med ekonomin. Helt plötsligt blir firman effektivare och i många fall mer lönsamma. Det gör att ledningen kan sova gott om natten. 

Bokföring – Det är krånglit och tidskrävande att som företagare sköta den löpande bokföringen. Det kan också bli dyrt om man inte gör det på ett korrekt sätt. Felaktigheter som smygit sig in kan skapa oreda med tiden. Men var lugn, ta in hjälp så slipper du framtida problem. 

Bokslut – När det är dags att göra bokslut är det mycket som ska göras och på korrekt sätt. En ekonomikonsult sätter sig snabbt in i företagets status och händelser som ligger till grund för ett bra bokslut. Det är viktigt att ha en öppen dialog och dessa företag har självklart tystnadplikt och är mycket kompetenta.

Deklaration – När det är dags för deklaration får många ansvariga ont i magen. Det är krångligt och man vill inte få problem med skattemyndigheter och andra statliga instanser. Det är många siffror man ska hålla reda på. Ta hjälp av en expert och bollplank för en trygg och säker deklaration. Deras erfarenhet är ovärderlig och kan tjäna pengar åt företaget.

Moms – Deklarationen av momsen måste ske flera gånger per år beroende på hur stort företag man har. Det är tidskrävande och krångligt även det. Det är lätt att något missas med problem som följd över tid.

Ekonomisk styrning – Det är viktigt att tänka ett steg famåt hela tiden. Men hjälp av långsiktiga åtgärder når man sina ekonomiska mål och kan bli mer lönsamt. Det är viktigt att ha koll på utgifter och inkomster så man kan vidta lämpliga åtgärder innan det är försent.

Juridiska frågor – Det är vanligt att företagen inte har en aning om juridik när det gäller affärer och arbetsrätt. Det är inte ovanligt att det blir tvister som kan vara svåra att hantera. 

Nystart – När man tänker sig att starta en ny firma eller utöka den befintliga verksamheten är det mycket att hålla reda på. Då är det skönt med en expert vid sin sida.

Affärsutveckling – Alla företag behöver utvecklas för att hänga med hårda konkurrensen. Då behöver man en noggrann affärsplan för att nå sina mål och för att få ökad lönsamhet.

Kontorsinredning – viktigare än vad många företag tror

14 jun 2019

Alltför många företag i Stockholm lägger för lite vikt vid kontorsinredning. Visst är det så att fokus i ett företag ska ligga på kärnverksamheten, men många som driver företag tar detta lite för långt. Att fokus ska ligga på kärnverksamheten innebär inte att man inte ska tänka på något annat över huvud taget. Marknadsföring och arbetsmiljö är ju till exempel andra viktiga aspekter av att driva företag.

De anställdas välmående är man ju ansvarig för, liksom deras arbetsmiljö. Att låta de anställda jobba i en osund och illa genomtänkt miljö gör att de blir missnöjda och får svårt att koncentrera sig och fokusera på sitt arbete. Detta är i sin tur dåligt för företaget, som minskar i produktivitet. Att enbart fokusera på kärnverksamheten kan alltså paradoxalt nog leda till att kärnverksamheten blir lidande.

Smarta företag tar hjälp med kontorsinredning

Ett klokt företag tänker långsiktigt och på flera plan. Hur ska verksamheten utvecklas på bästa sätt och hur hänger det ihop med de anställdas arbetsmiljö och andra villkor? Börjar man som företagare tänka i dessa banor kommer man ganska snart fram till att arbetsmiljön är oerhört viktig. Det är ingen slump att framgångsrika företag i alla tider har lagt stor vikt vid kontorsinredning,

För ett företag som tar emot kunder och affärspartners i sina lokaler, och det är det så klart många som gör, är det naturligtvis ännu viktigare att tänka på sin kontorsinredning. Att ta in en inredningsbyrå för att ta hjälp med kontorsinredningen är inte alls en dum idé. Det kan vara svårt om man inte har erfarenhet av kontorsdesign, att på egen hand tänka ut en lösning som fungerar på ett övergripande plan. Ofta behövs ett tema, en stark grundidé, när man jobbar med inredning av större lokaler. Detta kan en inredningsbyrå hjälpa till med. Temat ska avspegla företaget och vad de vill förmedla, och vara tydligt avläsbart för alla som vistas i lokalerna.

Inredningsbyrå i Stockholm

I Stockholm finns många inredningsbyråer som gör kontorsinredningar och andra större projekt Det är till exempel mycket vanligt att inredningsbyråer kallas in när offentliga lokaler som bibliotek skolor och museer ska inredas. Det är ett sätt att försäkra sig om att lokalerna blir funktionella och samtidigt snygga och trivsamma att vistas i.

Detsamma gäller förstås när det kommer till kontorsinredning. Om de anställda får arbeta i en genomtänkt och estetiskt tilltalande miljö blir de mer avslappnade och kan lättare koncentrera sig och fokusera på sina arbetsuppgifter. Det blir dessutom roligare att ta emot kunder och samarbetspartners. På det hela taget blir kontorsinredning till en investering för företaget, som verkligen ger det luft under vingarna och chans att växa och blir större.

Hitta inspiration på http://www.inventia.se/

Så kan du få automatiserad bokföring

13 jun 2019

Är du egen företagare? Då vet du hur det är när man väl har kommit igång med sin verksamhet, har ens kunder väl fått veta om vilka tjänster som du erbjuder, kan man mycket väl bli överöst med uppdrag och man vill ta på sig alla uppdrag då man inte vet hur framtiden ser ut, och om man kommer att få lika många uppdrag i framtiden. Därför försöker man göra allt, på en gång. Och helst vill man ju att de egna kunderna ska bli nöjda, så man jobbar hårt för att nå dit. Samtidigt måste man sköta sin bokföring, bokföra alla kostnader, betala in moms, sända sina fakturor, få betalt, kontrollera betalningarna, betala in sina skatter och så vidare. Att i det läget sätta sig med ett komplicerat bokförginsprogram när man egentligen behöver tid för återhämtning och avkoppling vill sig inte riktigt göras.

Automatiserad bokföring för enklare administration

Som tur är finns det automatiserad bokföring för företag som inte är så stora. Jo, det finns enklare bokföringsprogram, som inte kräver många timmar med bokföringen. Dessvärre finns det bokföringsprgogram som är både dyra och komplicerade. Är man då ett mindre företag och kanske inte har så många konton i företaget, än 4-6 konton, typ intäkter, utgifter, momsbetalningar, momsinkomster, skatteinbetalningar och skatteutbetalningar, behöver man varken anställa en ekonom som sköter bokföringen eller har råd med att anlita ett dyrt företag som bokför åt en. Med det automatiserade bokföringsprogram som finns tillgängliga för egna företagare är det möjligt att sköta bokföringen själv. Det finns nämligen billigare bokföringsprogram som enbart är utformade för att underlätta för egna företagare. Det ska inte behöva vara komplicerat eller dyrt att arbeta som sin egen arbetsgivare och kunna skapa sina egna arbetstillfällen.

Möjligt ha i mobilen – som man alltid har med sig

Det är möjligt att ha hela bokföringen i mobilen, som man ändå alltid har med sig. Bokföringsprogrammet fungerar då som en enkel app, där man kan skanna in kvitton, skapa fakturor och sända dem eller skriva ut dem. Man kan till och med skapa rapporter över den egna ekonomin, över sina utbetalningar eller intäkter – allt för att underlätta för de mindre och egna företagen att kunna sköta sin ekonomi utan att behöva anställa ekonomer för det arbetet, eller betala dyra kostnader för bokföringsfirmor. Är man egen företagare vill man kunna hålla nere kostnader så att vinsten blir så stor som möjligt, precis som alla andra företag.

Skaffa system för körningar

6 jun 2019

Det är otroligt vad man kan göra om man samkör olika slags teknollogi. Vi har ju vant oss vid att kunna använda oss av de satelliter som svävar runt vår planet och hitta på planeten via Global Positioning System; GPS. Med hjälp av den kan vi lättare hitta och slipper köra eller gå vilse. Företag har också möjlighet att använda sig av GPS-systemet. Här finns till exempel ett företag som till exempel Traxet, med hemsida: https://traxet.se, som utnyttjar GPS-systemet och låter företag använda sig av flera möjligheter.

Bokning av bilar

Om man har flera bilar i sin bilpark, är det lätt att använda sig av ett gemensamt bokningssystem som dokumenterar vem som har vilken bil. Istället för att en person ska skriva upp varje bil och vem som kör dem, kan man med hjälp av sändare som är kopplad till ett elektroniskt system, boka bilar och mycket annat som är bra för företagarna.

Fordonsspårning

Med hjälp av samma slags elektroniska system kan man spåra fordon. På så sätt vet arbetsledningen och arbetsgivarna var alla bilar befinner sig, vart de kör och hur lång tid varje resa tar. De kan veta avstånd och kan på så sätt lättare göra mer realistiska kalkyler för arbetstagarnas resor. De får veta kostnaderna för resorna och mycket annat.

Ledning av fordon

Med hjälp av samma system kan ledningen också hjälpa dem som kör bilarna. Skulle bilförarna inte veta hur de ska köra, så kan de få hjälp av ledningen. Säg att det är många bilar som ska köra över hela Sverige. Då kan de behöva en ledning som hjälper bilförarna att hitta rätt. Eller om det händer något som omkullkastar det som bilförarna har planerat, så kan ledningen dirigera om bilförarna där de befinner sig ute i landet. På så sätt slipper förarna att hålla i en mobil medan de kanske kör, och de slipper parkera bilen bara för att prata med ledningen. Istället kan de prata med ledningen medan de kör bilen.

Elektronisk körjournal

Om bilarna är anslutna till det elektroniska systemet så kan man få elektroniska körjournaler direkt. Då behöver bilförarna inte lägga ner tid på att skriva dokumentationer för sina resor och sända dem till arbetsgivarna, eller arbetsledningen utan den kan ledningen få direkt från systemet. Bilarna kan också färdskrivare direkt utan att förarna behöver tänka på den saken. Dessutom kan ledningen få information om bilarna, och kan planera in underhåll av bilarna, reparationer och annan matnyttig information.

Behöver du rekrytera och bemanna receptionen?

2 jun 2019

Om man driver ett företag seriöst, har man som oftast väldigt mycket att göra. Det är inte alltid som man har tid för mycket annat än det som brukar vara kärnverksamheten i företaget. Även om personalen är bland det viktigaste, särskilt om det är ett tjänsteföretag som man driver, hinner man inte alltid rekrytera ny personal. Det är nämligen en hel vetenskap det där att anställa rätt person. Den som någon gång har varit med om att man har anställt fel person på fel plats, vet hur illa det kan gå om man inte lyckas få rätt person på rätt ställe. Det kan ta många år, innan man hittar rätt person, om man av någon anledning inte får rätt person anställd på den post som man behöver i företaget.

Lösningen på bristen på tid att anställa

Då kan faktiskt lösningen vara att anlita ett företag som gör jobbet åt en.  Det är ganska bekvämt att någon annan går hela processen åt en och annonserar om arbetet, gör urval bland många ansökningar och gör intervjuer med dem som är intressanta för jobbet. Sedan presenterar de lämpliga kandidater för jobbet åt företagen och då kan det vara lättare att välja bland några få som har utvalts. Om det är så att man behöver en trevlig receptionist, så kan man även få den tjänsten av ett sådant bemanningsföretag, som ägnar sig åt rekrytering och bemanning av receptionister. Att välja receptionist kan kännas som en del slöseri med tiden, då en receptionist visserligen är en viktig person, det är ju den första person som en kund träffar i företaget, men den personen har ändå ingen viktig position i företaget, mer än att vara trevlig. Då kan det vara praktiskt och bra att ett annat företag kan förse en med en sådan trevlig person som kan arbeta i receptionen.

Vill man inte anställa kan man hyra

Om det är så att man inte är säker på att man behöver en receptionist för så lång tid kan man hyra en såda av ett bemanningsföretag. Det kan finnas fördelar med att endast hyra in en sådan personal och inte bli arbetsgivare åt en sådan person. Är man det minsta osäker på hur lång tid som man kan komma att behöva en receptionist, är det svårt att anställa en person bara för kort tid. Då är det bättre både för företaget och för personen själv, att den personen blir anställd av bemanningsföretaget och får andra uppdrag sedan om tiden blir kort som receptionist på företaget.

Så gör du ett bra första intryck på kunderna

26 maj 2019

Har du kunder som du möter med jämna mellanrum? Vid varje kundmöte, är det första intrycket av dig och dig som representant för företaget mycket viktigt. Vad kan du göra för att göra ett så bra första intryck? Du vet väl att ett bra första intryck, kan du bara ge en gång? Sedan är det kört. Men har du i stället gett ett första bra intryck, är det något som kommer att bestå hos den som träffar dig och det ska mycket till innan det försvinner. Så, ett bra första intryck är jätteviktigt. Hur ska du göra för att åstadkomma det?

1. Blicken, handslaget och klädseln

När du ska träffa en person för första gången, som representant för ditt företag, så är det några saker som är viktigare än andra. Bland det första som man ser, när man träffar dig, är den blick som de får av dig. Titta kunderna rakt i ögonen och vik inte undan med blicken. Gör på samma sätt med handslaget. Ge ett fast handslag när du hälsar, inte för slött och inte för hårt, så att man ger ett aggressivt intryck. Var även noga med kläderna, även om det inte är lika viktigt som blicken och handslaget. Det viktigaste med kläderna är att de inte är smutsiga och skrynkliga. Hel och ren är viktigast.

2. Var koncentrerad och fokuserad

När du träffar en ny kund är det viktig att vara där och nu. Ska du göra ett bra intryck hos en ny kund är det viktigt att vara fokuserad och inte prata om annat än det som är viktigt och relevant för mötet. Även om man kan ha lite "small talk" bör man inte tappa bort sig i det och prata om annat för mycket. Lagom är bäst. Svara inte i telefon under mötet. Det kan du ta senare.

3. Ge en lättfattlig presentation

Var noggrann med att när du presenterar företaget och din affärsidé att du itne blir för krånglig eller för detaljerad om företaget. Ju fler gånger som du presenterar företaget, desto lättare blir det varje gång. Var noggrann med att iaktta den som du pratar med, så ser du när koncentrationen viker och den personen börjar tänka på annat.

4. Ha ett städat och rent kontor

Till sist, och absolut inte minst; det är viktigt att kunna visa upp ett rent och städat kontor. Det spelar ingen roll om du har snygga möbler, en fin adress, i en fin byggnad om det är smutsigt på ditt kontor. När kunden kommer in genom dörren ska det finnas en ren entrématta vid dörren. Det ska inte finnas damm i hörnen. Det ska inte vara smutsigt på toaletten. Anlita städbolag som varje dag kommer och städar, eller varannan dag, eller var tredje dag.

När du behöver marknadsföring

24 maj 2019

Mycket har hänt sedan digitaliseringen förändrade vårt samhälle. Med de digitala texterna och bilderna och internets födelse behöver vi inte längre papper och penna för att uttrycka oss. För att spara på träden som har fått offra sig för papprets skull, är det kanske bra. VI sänder inte längre brev per post. Vi går ut på internet i stället. VI skriver på datorn och sparar dokument i datorn. Vi sänder e-post med endast en knapptryckning och vips har addressaten fått brevet. Vi behöver inte vänta flera dagar på svar. Vi får det efter några minuter i datorn. 

Kommunkationen har förändrats

Allt detta har gjort att kommunikationen sker blixtsnabbt. Den har snabbat på oss människor också. Det sägs att människan fortfarande är skapt för stenåldern, men frågan är om människans hjärna också är det. Med datorernas hjälp har säkerligen hjärnan också förändrats. Och med det har sättet att tänka säkert också förändrats. Våra behov har förändrats, liksom våra sätt att arbeta, och driva företag, inte minst. Så när vi har ett företag kommunicerar vi numera på andra sätt.

Fortfarande behöver vi tryckerier

Behovet av reklamblad och kommunikation på papper har minskat. Därför har även de som levererar de trycka papperssakerna även minskat. Helt och hållet har de inte försvunnit. Fortfarande har vi stora behov av tryckt papper; fortfarande delar vi ut reklamblad, informationsblad, vi trycker fortfarande roll-ups, har behov av stora skyltar för information och marknadsföring. Fortfarande vill vi hålla i tidningen och magasinet som vi läser. Därför har vi fortfarande stora behov av tryckeriet som ger oss de tryckta texterna och bilderna.

Fortfarande finns det alltså tryckeri i Stockholm kvar, som till exempel Åtta.45Tryckeri som är störst i Sverige, och finns i Stockholm, och i 5 städer, med 200 medarbetare och har ett framgångsrikt arbete. Produktionen sker i Järfälla i norra Stockholm och är ett av de tryckerier som har lyckats överleva digitaliseringen och har tagit till vara de behov som vi fortfarande har av tryckta broschyrer, papper och reklamblad.

Företagen behöver fortfarande tryckerier

Just av flera anledningar kommer företagen fortfarande att behöva tryckerierna för sin kommunikation. I och med att vi ska sluta använda plast, kommer företagen att behöva använda papper, kartonger och reklamblad, om inte annat för att kommunicera sin miljömedvetenhet för sina kunder. Därav kan vi sluta oss till att vi förmodligen kommer att fortsätta ha behov av tryckerier i framtiden, och kanske ännu fler och att vi är fler som kommer att vilja trycka text och bild på papper.

Bli duktig på argumentation och få fler affärer

16 maj 2019

Har du behov av att kunna stänga fler affärer? Ibland kan man komma på en massa argument som man hade velat lägga fram, och förhoppningsvis hade man kommit fram till fler affärer om man bara hade fört fram fler argument som hade öppnat ögonen på den som man argumenterar med. 

Gå en kurs i retorik

Om du går en retorikkurs kan du bli bättre på att föra fram alla fördelar så som du ser det. En sak med retorik är till exempel att se till att man inte missförstår varandra. Om man vill bli bättre på retorik är det viktigt att den andra parten ser saker på samma sätt som du gör. En kurs i retorik gör att du blir medveten om hur man kan kommunicera, du blir medveten om hur andra kan uppfatta dig, och du lär dig att lyssna på din motpart. 

Lyssna är lika viktigt

Ibland kan man pata förbi varandra, av den enkla anledningen att ingen riktigt lyssnar på varandra. Det gör att man inte bemöter varandras argument. Om man inte lyssnar på varandra kanske man inte pratar med varandra, utan båda parter pratar i värsta fall om helt olika saker. Om man i stället pratar om samma saker, så kan man till sist mötas i ett bra samtal där man tillsammans stöter och blöter argumenten. Ett bra samtal handlar om att båda lyssnar och faktiskt samtalar med varandra. Då kan man komma fram till något som är bra för båda parter.

Fler affärer med retorik

Om man verkligen samtalar och förhandlar med sina kunder, kan man komma fram till något som är bra för båda parter, och det är då som man kan göra affärer med varandra. Affärer vill man ju göra med någon som man upplever att man får ut något av. Ingen vill göra affärer om något som man själv inte vinner på. I så fall lär man förr eller senare föra företaget till ruinens brant och i konkurs.

Lära sig säga saker på bättre sätt

Man kan alltså lära sig säga saker på ett bättre sätt. Om man går en kurs i retorik kan man nå framgångar. En kurs kan göra dig medveten om olika sätt som man kan kommunicera på. Man får då lära sig exempel på dålig kommunikation och se exempel på god kommunikation. När man blir medveten om de olika sätten kan man ta till sig de goda exemplen och applicera det på det egna sättet att kommunicera. Här kan du läsa mer: http://www.furumo.se.

När du vill fokusera på ditt arbete

25 apr 2019

Är du egen företagare? När man arbetar som egen företagare brinner man oftast för sitt arbete. Har man kommit så långt att man klarar sig på sitt egna företag, är det oftast för att man är duktig på det man gör. Och då vill man oftast kunna fokusera på sitt arbete. Istället för att klura ut bokföringen, samla på sig kvitton, deklarera sin inkomst, fylla i en massa byråkratiska papper, kan man överlåta det på en bokföringsfirma. Då tar någon annan hand om allt byråkratiskt krångel. 

Så är det anlita en bokföringsfirma

Anlitar du en bokföringsfirma så sätter de sig in i allt det som rör ekonomin i ditt företag. De kan då ta över bokföringen, men låta dig få tillträde till den när som helst. Genom att lägga den på en server som du får tillgång till, kan du själv se hur det ser ut med intäkter, utgifter, kostnader och så vidare. Även om du låter någon annan sköta själva bokföringen så kan man behöva ha kontrollen över utgifterna, till exempel, och veta att ens fakturor blir betalda som de ska. Behöver man sända in påminnelser om obetalda fakturor så behöver man veta om de är betalda eller inte.

I övrigt kan de göra detta

  1. De betalar in moms och skatter – i övrigt är de som en arbetsgivare som kan betala in moms och skatter åt dig. 
  2. De kan sända fakturor till inkasso – om du har fakturor som är obetalda, kan de sända ut påminnelser och sända in fakturorna till inkasso för att få dem betalda.
  3. De gör bokslut – att göra bokslut är ett alldeles eget hantverk som inte alla besitter. Som egen företagare måste man inte kunna allt, då kan nästan ingen bli egen företagare.
  4. De gör deklarationer – deklarera är också ett digert arbete. Slipper du göra det, som företagare, slipper du ett stort arbete.
  5. De kan betala ut löner – betala ut löner är också en grannlaga uppgift. Administrerar man en sådan uppgift måste man samla på sig stora mängder med information om varje anställd person. Arbetar man själv och har mycket att göra, kan det lätt hända att man glömmer det som är viktigast för ens anställda. Då är det bra att kunna lägga den uppgiften på någon annan.

Skaffa en bokföringsfirma som bryr sig om ditt företag och se till att de är engagerade och vill att du ska lyckas med det som du gör. Läs mer om ett företag som arbetar med bokföring i Uppsala: https://www.bokföringuppsala.biz.

Utbildning inom bilvård

14 apr 2019

Bilvård och rekond är en bransch som ständigt ökar. Anledningarna är många. Fler och fler ser fördelen att ta hand om sina bilar professionellt för att behålla nybilskänslan och få längre livslängd. En annan anledning är det blivit förbjudet att tvätta sin bil hemma av miljöskäl i många kommuner. På biltvätten finns det hårda regler som måste följas när det gäller hur olja och smuts tas om hand efter färdig tvätt. Spillvattnet måste renas och återanvändas.

Det är heller inte så mycket dyrare att lämna in bilen på bilvård än att hyra plats i tvätthallen och göra det själv. Men resultatet talar för sig själv. Som ringar på vattnet har utbildningar inom bilvård och rekond ökat markant. Det har blivit en framtidsbransch som många vill utbilda sig till ett proffs inom bilvård.

Hur utbildar man sig till ett bilvårdsproffs?

Det finns kompletta bilvårdsutbildningar där man får lära sig grunderna i hur man rengör, polerar och vårdar bilar. Det går också gå en skräddarsydd utbildning beroende på vad man har för kunskaper innan. Det går också att inrikta sig mot båtar, lastbilar och båtar man hellre föredrar det.

Det finns fler och fler företag som har specialiserat sig på högkvalitativa utbildningar inom bilvård och rekonditionering. De riktar ofta in sig på både privatpersoner och företag. Många företag som till exempel transportföretag och taxibolag med många egna fordon vill sköta detta själva av ekonomiska och praktiska skäl. 

Vad finns det för olika utbildningar?

Förutom en komplett grundutbildning finns det ett antal delutbildningar man kan gå.

Underhållstvätt - Detta är en kort utbildning för privatpersoner som vill lära sig från grunden hur man tvättar sin egen bil på ett effektivt och bra sätt för bästa resultat. Här får man lära sig tvättar motorfordon ut- och invändigt.

Tvätt och rekond - När man till exempel vill polera up lacken på bilen behöver man göra ett noggrant förarbete. Det är av yttersta vikt att lacken är korrekt rengjord för att poleringen ska bli perfekt och att produkterna ska fastna på ett bra sätt. Här går alla stegen för en lyckosam tvätt och rekond igenom noggrant så eleven blir ett proffs.

Lackskyddsutbildning - För att billacken ska behålla sin lyster måste man underhålla den korrekt. Denna utbildning lär man sig hur man skyddar lack, glas, fälgar, tyg, läder och plast på bästa sätt.

Invändig rekondutbildning - Här får man lära sig allt inom rengöring och rekond fordon invändigt. Ett antal steg gås igenom som till exempel luktsanering, läderbehandling, impregnering och klädseltvätt. 

Företagsutbildningar - Detta är skräddarsydda utbildningar för företag som vill utbilda personalen inom bilvård. 

Funderar du på eget som teknisk förvaltare?

5 apr 2019

Den som har gått en lång utbildning på högskola, eller universitet, kanske vill kunna starta eget och på så sätt ta makten över den egna arbetssituationen. Att starta eget kan vara det första steget till att skapa ett företag som kan växa sig starkt. Det sägs att vi i Sverige är mest vana vid arbete som anställda, och inte är ett folk som är vana entreprenörer. Medan företagaren i Sveriges vaknar varje morgon och ställer sig frågan när hennes, eller hand företag ska bli uppköpt, vaknar företagaren i USA och ställer sig frågan när henne, eller hans företag ska bli stort. Det säger en del om vilka perspektiv vi har i Sverige.

Teknisk förvaltning – något att bygga företag på?

Kan det verkligen löna sig att starta företag med teknisk förvaltning? Finns det sådana behov? Alla fastigheter behöver teknisk förvaltning. Våra fastigheter genomgår just nu en stor förvandling. Från att ha varit fastigheter med mest behov av städning, renovering och tjänster som har med snöskottning, gräsklippning att göra, ser vi våra fastigheter som blir alltmer tekniskt avancerade. Vi skaffar oss motoriserade ventiler, alla funktioner i kök och badrum blir tekniskt avancerade, vi har gått från de manuella och analoga funktioner till tekniska och digitala sådana. Därför ökar behovet av tekniska tjänstemän (och kvinnor) som klarar av att hantera och manövrera sådana funktioner i våra fastigheter.

Väldigt många fastigheter i Stockholm

Tänker man på alla de tusentals fastigheter som finns i Stockholm, både kontor, industrier och bostäder, och att alla dessa fastigheter som behöver teknisk fövaltning när det kommer till olika behov av förvaltning av tekniska lösningar, för elen och olika digitala lösningar, kommer det att finnas behov av tjänstemän (och kvinnor) som kan hantera alla dem i flera år framöver. Dessutom lär de tjänsterna fördubblas i flera år framöver. Behovet av sådan arbetskraft lär inte avta under de närmaste åren, tvärtom. Startar du ett företag med sådan högutbildad personal lär du inte lida brist på uppdrag de närmaste åren. Vi behöver fler ingenjörer i framtiden, inte färre, och vi kommer att behöva fler entreprenörer, som inte frågar sig när deras företag ska köpas upp, utan som frågar sig när deras företag ska bli stort i framtiden. Då de flesta fastigheter i landet ligger i Stockholm, och om man vill vara säker på att uppdragen inte sinar, är det väl i Stockholm man bör arbeta. Vill du läsa mer om företag med tjänstemän som erbjuder teknisk förvaltning i Stockholm, läs mer på: https://www.tekniskförvaltningstockholm.se.

När du vill tjäna ditt levebröd som artist

12 mar 2019

Är du en artist och kan något utöver vad "normala" människor klarar av? Om du är skicklig på det som du gör, lär du kunna arbeta inom nöjes- och underhållningsbranschen. Då kanske du vill kunna leva på det som du är duktig på? Det viktigaste är för det första att du verkligen kan det som du utlovar att du kan. Handlar det om att du kan sjunga, spela instrument, vara rolig och arbeta med stand-up, eller kunna trolla som en riktig trollkarl, är det viktigt att du verkligen är duktig på det som du gör.

1. Marknadsför dig och "slå igenom"

Bland det viktigaste som du bör göra, om du vill arbeta som artist är att slå igenom, som de säger. För en artist, är det ju inte så stor idé att vara duktig om inte andra får reda på att man finns och kan sjunga, spela eller vara rolig. Det samma gäller om du är en duktig trollkarl. Det är viktigt att man slår igenom så att man blir känd. Blir man känd finns det stora chanser att du får förfrågningar från olika håll om att komma och underhålla deras publik, oberoende om det är en teater, kryssningsfärja eller ett TV-program.

2. Nätverka så att fler känner till dig

Som artist, musiker, sångare, komiker eller som trollkarl gäller det att nätverka med viktiga människor inom branschen. Säg att någon som äger flera restauranger eller scener i Stockholm, får veta att du finns och kan underhålla gäster i en show, då lär du få många jobbförslag. Till en början, innan man har skapat sig ett namn i branschen, får man ta alla jobb som man bara kan få. När man sedan blir känd, är det lättare att sikta högre för att få mer välbetalda jobb.

3. Starta eget som företagare

Som artist är det nästan lika viktigt att man arbetar som egen företagare, med egen ekonomi, marknadsföring, utgiftskoll, revision, redovisning och allt som hör till en egen företagare. Om man är sin egen som företagare får man dra av alla utgifter som man har som hör till själva arbetet. Som sin egen, är det ingen annan som bestämmer över en. Till sist och inte minst; man bör ha en storslagen show och se till att ens publik slås av häpnad och blir ordentligt nöjda efter att de sett en uppträda. Då kommer de att kunna berätta i sin tur om den häpnadsväckande och intressanta show som de har varit med om, till andra, så att du får fler tillfällen till uppträdanden.

Tips på företagsevent i Stockholm

1 mar 2019

Ibland är det inte bara privatpersoner som är sugna på fester, även företag är sugna, lika ofta som privatpersoner, på att ordna med fest. Minst en gång per säsong, vill man kicka igång verksamheten för att markera att nu ska alla i personalen, tillsammans göra arbetet och föra företaget till nästa höjd. Då är ett event ett sätt att åstadkomma det. Att ordna ett event för företaget, brukar var ett sätt att ena personalen kring det egna varumärket eller den produkt eller tjänst som man erbjuder och som man  säljer till sina kunder.

Finns många slags event

Det finns säkert lika många varianter på event som det finns företag. En av de viktigaste syftena med event i ett företag är att personalen ska ha roligt. Om personalen får varma känslor och förknippar det egna arbetet, inte bara med pliktkänslor, utan även positiva känslor arbetar de oftast mycekt bättre. För att man ska få personalen att göra det där lilla extra, bör man väcka just så positiva känslor hos dem som det bara går.

Personal oftast viktigaste tillgången

Om det är ett tjänsteföretag, är personalen den viktigaste tillgången som företaget har. Om företagen vill satsa på dem, kommer företaget sannolikt att nå framgångar. Det är oftast som de stora bolagen har insett detta och letar ständigt efter personal som har vissa egenskaper. Det kan handla om personal som känner ett större ansvar för sitt arbete och som vill bidra med vad de kan. Personal som tar inititativ, som har företaget för sina ögon och tycker det är viktigare än endast den egna lilla sfären. Därför är företagsevent som man ordnar för personalen bland det viktigaste som företagen kan ordna.

Företagsevent som marknadsföring

Man kan även ordna ett företagsevent som ett led i marknadsföringen. Är det så att man sla introducera en ny vara, en ny produkt, en ny tjänst, eller helt enkelt vill marknadsföra sitt bolag för att man antingen är ny på marknaden, eller vill ha återkommande fysisk närvaro i staden, kan man ordna ett företagsevent i Stockholm när man introducerar den nya varan, företaget eller vad det nu är man vill göra reklam för. Ser man till att finnas i stadsbilden kan man ordna ett event som gör att människor i allmänhet får upp ögonen för det man vill marknadsföra. Detta passar de flesta bolag, genom att öka allmänhetens medvetande om företaget, har man sedan lättare att nå ut.

← Äldre inlägg