Geoteknisk undersökning för allas säkerhet

Stabil grund, rätt teknik och rätt material. Med en geoteknisk undersökning så behöver ni inte fundera på vad som är rätt. Undersökningen ger all information.

Det är viktigt att vara välinformerad. Det är endast när ni är välinformerade som ni faktiskt kan ta rätt beslut. Det vill säga, att ni kan välja rätt material, rätt typ av grund och teknik för byggande. Det handlar om hållbarhet och säkerhet. Se alltid till att utföra en geoteknisk undersökning innan ni börjar bygga.

Känns det som slöseri med tid? Med dagens högteknologiska utrustning behöver ni inte slösa mer tid än nödvändigt på att göra förundersökningar. Men det kommer att spara tid och pengar i det långa loppet. Det gör att ni kan skapa rätt grund på en gång, och behöver inte räkna om eller komma upp med en plan B.

Geoteknisk undersökning med miljöfokus

Något som också är viktigt när det handlar om att bygga är att se om området innehåller några miljögifter sedan tidigare. Det är därför bra att göra en miljöteknisk undersökning för att se hur jorden egentligen mår, och vilka faror som kan uppstå just vid den platsen. Det räddar liv när ni är medvetna om faror och vad som kan behöva justeras.

Ett företag som utför geotekniska undersökningar har rätt maskiner för att också jobba med jorden. Till exempel så kan ni få hjälp med borrning för rör och ledningar, eller borrning av vatten- eller energibrunnar. Passa på att göra allt samtidigt, så att ni snabbt kommer vidare med ert viktiga byggprojekt.

26 Jun 2023