Avtal för att hyra mark i Stockholm

För den som är i behov av mark i Stockholm kan det vara ett alternativ att hitta något att hyra. Men det är viktigt att tänka igenom vad som ska stå i avtalet.

Att kunna hyra mark är något som kan skapa trygghet och rätt förutsättningar för ett företag. Kanske är det något tillfälligt behov som har uppstått, en renovering som gör att tillfälliga lokaler behövs eller en hyrd yta innan den egna ytan är bebyggd på rätt sätt.

Men för att allt ska bli rätt under hela hyrestiden är det av största vikt att noga tänka igenom vad marken ska nyttjas till och vad den kan tänkas utsättas för. Dessutom behöver du även tänka på vilka behov du kommer ha under hyrestiden. Som exempelvis el, vatten, avlopp, belysning, larm, hårdgjorda ytor med mera.

Hyra mark under en längre tid

Beroende på vad markägaren önskar så går det att hyra mark under längre eller kortare perioder. Det kan även hända att tanken går att hyra en kortare tid men så drar behovet plötsligt ut på tiden. Skulle det ske så är det viktigt att hela tiden ha koll på vad som ingår i avtalet och vad du som hyrestagare får använda marken till.

När du hyr mark så är det mycket likt ett avtal som träffas mellan en fastighetsägare och andra typer av hyrestagare. Du har rättigheter och skyldigheter när det gäller nyttjandet. Och begränsningar för vad du får använda marken till. Du får exempelvis inte uppföra andra byggnader än avtalat, utan att fråga markägaren.

10 Aug 2023