Revisionsbyrå Stockholm - vanliga frågor

Dags för en revision och läge att anlita en revisionsbyrå i Stockholm? I den här texten ska vi titta närmare på en revisionsbyrå och se över vad en sådan erbjuder - samt varför det finns fördelar med att anlita en sådan. 

Vi ska göra det genom att svara på några vanliga frågor där vi hoppas att svaren ger dig en massa nya kunskaper samt tips och råd att dra nytta av i framtiden. Enligt följande: 

Måste mitt aktiebolag anlita en revisionsbyrå i Stockholm? 

Grundregeln är att alla aktiebolag ska anlita en oberoende revisionsbyrå för en revision. Undantag finns emellertid. Små och nystartade aktiebolag kan i vissa fall välja bort en revisor som en följd av att man inte uppnår minst två av de tre krav som finns för att en sådan ska anlitas. Man ska ha minst tre anställda, man ska ha en balansomslutning på över 1.5 miljoner och man ska ha en nettoomsättning på över tre miljoner kronor. Uppfyller man exempelvis endast en av dessa krav så behöver man inte anlita en revisionsbyrå i Stockholm. 

Vilka fördelar finns med att anlita en revisionsbyrå i Stockholm? 

Dels så handlar det om att man följer lagar och regler - och där revisionen också ser till att man gjort detta. Dels handlar det om transparens gentemot investerare, kunder, affärspartners och myndigheter. Dels så ger också revisionen en stabil ekonomisk och finansiell grund att stå på för framtiden. 

Kan en revisionsbyrå även ge andra fördelar? 

Ja, inte minst gällande skatter och moms finns ofta fördelar med att anlita en revisionsbyrå. Detta sett ur två perspektiv: dels så garanteras ni att följa lagar och regler och genom detta slippa ställas inför rättsliga åtgärder. Dels handlar det också om att många företag betalar för mycket i skatt utan att man egentligen behöver göra det. En revisionsbyrå kan, genom rådgivning, spara betydande summor genom sin kunskap.

30 May 2024