Yrken med teknisk inriktning

Yrken som är tekniskt inriktade är inte sällan välbetalda. Dessutom finns ofta en hög efterfrågan på kompetens, där elektriker är ett exempel på ett yrke där det råder liten konkurrens om jobben. Detta i såväl storstäder som Stockholm och mindre städer mer avlägset belägna.

För att arbeta med tekniska yrken är det såklart en fördel att vara tekniskt lagd. Med det sagt går mycket att träna upp, men för att verkligen frodas inom ett tekniskt yrke gör en fallenhet för det mycket enklare.

Elektriker

Som elektriker har man ofta många arbetsgivare att välja mellan. Detta särskilt om man har utbildning, erfarenhet och bor i en större stad så som Stockholm. Det finns en stor efterfrågan på elektriker i Stockholm med tanke på den starka byggkonjunkturen. Den höga byggtakten märks visserligen av på många håll i landet, men kanske särskilt mycket i just Stockholm.

Som elektriker krävs viss lärlingstid och en avlagd yrkesexamen för att börja kunna arbeta. Elektriker som yrke är förhållandevis välbetalt med potential till hög lön. Det här framförallt om man startar en egen firma som det sedan går bra för. Många elektriker väljer att gå den vägen efter ett antal år inom yrket.

Ljustekniker

En ljustekniker kan arbeta i många olika sammanhang. Ofta handlar det om konserter eller teater, men kan lika gärna handla om mängder av olika typer av föreställningar och arrangemang. Som ljustekniker är man ofta frilansare, och får inte sällan jobb tack vare ett väl utbyggt nätverk. Vissa börjar genom att göra gratisarbete för större aktörer, för att ta sig vidare den vägen.

Det finns dock olika relevanta utbildningar för jobbet. Främst är det på yrkeshögskolan som detta kan ges. En grund att stå på kan fås även på en rad olika gymnasieprogram, men främst el- och energiprogrammet. Motsvarande utbildning kan fås genom Komvux för den som är vuxen.

Vad gäller framtidsutsikterna finns efterfrågan i film-, event- och scenbranschen utbildade ljustekniker som kan hantera modern teknik. I större städer som Stockholm eller Göteborg bör den som är kompetent och med utbildning samt erfarenhet kunna hitta ett arbete.

Helikoptertekniker

Ett lite mer ovanligt arbete än elektriker, men samtidigt ett arbete som kommer med stort ansvar. En helikoptertekniker behöver ständigt lära sig i och med branschens snabba förändringar. Dessa förändringar består av både ny teknik och regeländringar. Nyare helikoptrar och motorer kräver till exempel vidareutbildning.

Flygbranschen är mycket konjunkturkänslig. Således är det svårt att göra säkra prognoser över yrkets framtidsutsikter. Dock är det idag få utbildade flygtekniker överlag som är arbetslösa, och bristen är relativt stor. Hur det ser ut i framtiden är dock svårare att spekulera om. Vill man vara mer säker är förmodligen elektriker ett bättre val.

29 Aug 2017