Yrken med god arbetsmarknad i Stockholm

Vill du bli försvarsadvokat? Eller kock? Om du bor i Stockholm är dessa två yrken exempel på områden där arbetsmarknaden är god. Stockholm är Sveriges största stad och de flesta yrken som finns i Sverige finns även här – oavsett om det är försvarsadvokat, kock eller elektriker man vill arbeta med.

Försvarsadvokat

Att arbeta som försvarsadvokat är något som många drömmer om. Många kanske drömmer om att göra det i USA på grund av filmer man sett. Att arbeta som jurist i USA är dock lite svårare, eftersom juristutbildningen i Sverige fokuserar på svenska lagar och den rätt som gäller här. Den som vill arbeta som försvarsadvokat i Stockholm har betydligt lättare för sig.

Tingsrätter finns över hela länet, till exempel i Stockholm stad, Sollentuna, Södertälje och Nacka. Enligt Arbetsförmedlingens yrkes prognos beräknas arbetsmarknaden för jurister råda i balans i stora delar av länet det närmsta året. Det innebär att tillgången på försvarsadvokater, åklagare och andra juristyrken ungefär möter efterfrågan. I centrala delarna av Stockholm anses dock tillgången vara lägre än efterfrågan. 

Om du vill läsa mer om hur yrket fungerar för en försvarsadvokat så gör det här: www.försvarsadvokatstockholm.biz

Yrken inom hantverk och bygg

Generellt råder en relativt stor brist arbetskraft i hantverkaryrken och andra yrken inom bygg- och anläggning. För yrken som elektriker, VVS-montörer, snickare är arbetsmarknaden riktigt god. Alla kräver sin utbildning och sin avklarade lärlingsperiod innan man kan få sitt yrkesbevis och ta del av den goda arbetsmarknaden.

När det gäller till exempel målare finns det ungefär 13 000 anställda runt om i landet. I landets storstäder är tillgången dock betydligt lägre än vad marknaden efterfrågar. I Stockholm anses till exempel konkurrensen om jobben vara ”mycket liten”. Det är endast i vissa delar av Norrland som arbetsmarknaden anses råda i balans, med ungefär lika utbildade målare som marknaden kräver.

Anledningen till att efterfrågan är hög på dessa yrken i städer som Stockholm är den starka byggkonjunkturen, som förväntas vara fortsatt stark det närmsta året. Redan innan byggkonjunkturen tog riktig fart fanns redan en viss brist på utbildade inom hantverk och bygg.

Kock

För kockar råder visserligen inte bara en god arbetsmarknad i Stockholm – utan över hela landet. Det finns i dagsläget nästan 40 000 anställda kockar (inkluderat kallskänkor) i Sverige. Hur många av dessa som finns anställda i Stockholm framgår inte av Arbetsförmedlingens yrkesprognos, men andelen bör vara betydande. I Stockholm har restaurangbranschen växt stadigt under de senaste åren, med många nya restauranger som kontinuerligt dyker upp i nya delar av staden.

 

6 Nov 2017