Viktigt med ergonomisk utrustning

Den som sitter och arbetar långa timmar bör ha en en utrustning som gör det möjligt att sitta stilla långa tider. Eller om hen arbetar med en monoton syssla bör den innehålla andra moment som gör att arbetstagare kan röra på sig för att undvika en arbetsbelastning. För många är arbetet det viktigaste i deras liv och förutom säkerheten är det viktigt att den personen trivs på jobbet och att det är hållbart att vistas största delen av sitt liv på jobbet. Det är därför som det finns ergonomiska krav på till exempel kontorsstolarna. De ska ge stöd för ryggen och axlarna. Står någon och jobbar vid ett löpande band är det viktigt att få en mångsidig syssla. Det är just de monotona rörelserna som är värst för kroppen.

Tunga lyft bör ske med en lift

Arbetar man med att lyfta tunga saker bör alla lyft ske med en lift av något slag. Vissa kan tycka att det är tidskrävande att använda den, men det är viktigt för att bespara kroppen tunga belastningar. Till exempel bär man inte ensam lyfta något som är tyngre än 25 kilo, enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer. Använder man inte lift bör man alltid vara minst två för att lyfta så tunga saker. Som bekant är et inte endast vikten som avgör om man bör lyfta den på egen hand utan även formen på det man ska lyfta, som bör avgöra om man är fler än en om att lyfta det. Som bekant är det lättare att lyfta en motionsvikt på 10 kilo än att lyfta ett stort paket på 10 kilo.

Arbetsgivarens ansvar

Du som är arbetsgivare bör känna till vilka bestämmelser som råder. Vad bör gälla när det kommer till dina arbetstagare. Deras hälsa är avgörande för att produkterna ska bli bra och ha en hållbar verksamhet. Även en sådan sak som stress kan vara jobbig för en arbetstagare. Andra saker som är viktiga när det kommer till arbetsmiljö är omständigheter som kyla, värme, och inte minst stress. Är arbetstagarna under stress en längre tid kan det bli en arbetsbelastning i längden.

Ergonomer är specialister på detta

Ergonomer från en ergonomiutbildning är specialister när det kommer till arbetsmiljö och vad som kan klassas som en arbetsbelastning. En återkommande arbetsbelastning kan förstöra den bästa arbetstagaren. Som företagare på ett tjänsteföretag är personalen företagets viktigaste resurs. Ska de prestera, bör de få en arbetsmiljö som är hållbar för deras del. I ett tjänsteföretag finns det sällan andra egendomar som kostar mycket, förutom personalens sjukvårdskostnader. Att undvika dem kan vara avgörande för ekonomin på ditt företag.

13 Dec 2017