Vart lägger ni era resurser?

Hur arbetar man på ert företag? Ibland kan det vara så att om många arbetar med samma projekt, kan det hända att många av dem arbetar med samma saker, utan att veta om varandra. Då kan det vara mer effektivt att alla medarbetare jobbar med en programvara som tillåter dem att se vad de andra gör, på så sätt slipper de att alla gör samma sak, som kan utföras av endast en person. 

Ta reda på vart resurserna går

Med företaget Ln 4 Solutions kan man enkelt se var resurser läggs, tidsåtgång, arbetsuppgifter och vikta åtgången av resurser mot den nytta den gör på olika utgiftsposter. Istället för att ha otaliga möten för att samordna ett arbete, kan alla lägga in egna uppgifter i samma program som de andra arbetar i. På så sätt kan man få en uppfattning om var resurser och tid läggs. Vill man effektivisera arbetet är det lättare för en verksamhetsledare att lägga på fler arbetsuppgifter på den som har för lite av den varan, och på samma sätt avlasta den person som har för mycket att göra.

Spara på administration

På så sätt kan man spara på administration. Med deras programvara kan man få en direkt respons på utfört arbete. Har man som verksamhetsledare en helhetsbild av hur arbetet framskrider är det lättare att förbättra arbetsgången till nästa gång eftersom allt dokumenteras under arbetets gång. I stället för att ta plats på kontoret för arkiv, kan man spara tusentals dokument i ”molnet”, som gör att alla kan komma åt det när som helst.

Få ett mer transparent arbetssätt

Är det så att man vill vikta nytta som resurser kan man med hjälp av fakta som var och en lägger in, få en bild av det. Man kan se risker med var man har lagt resurser, man får en omedelbar bild av vad som lönar sig och vad som inte gör det. Man får helt enkelt ett mer transparent system som ger alla inblick i arbetet. I samma programvara kan var och en avlägga tid. Hur mycket har var och en arbetet med sin arbetsuppgift? Många arbetar utan att dokumentera sin tid. Ofta är det arbetets art som gör att det är svårt att få en överblick på avsatt arbetstid på varje arbetsmoment. Har man lagt för mycket arbetstid? Eller arbetar man till och med för lite? Ibland har man själv inte den kontrollen över arbetad tid. Arbetar man med flextid, kan det vara svårt att veta mängden arbetad tid.

7 Mar 2018