Värna om företagets säkerhet

Det är viktigt att du har koll på vilka som har tillträde till dina företagslokaler. Att se till att inga obehöriga kan ta sig in, stjäla eller förstöra ger trygghet för ägare och personal.

Det kan vara värdesaker som förvaras på ditt företag, eller så säljer ni stöldbegärliga varor som till exempel tobaksvaror eller smycken. Det kan vara företagshemligheter som ingen ska få veta. Men ofta är det mest skadegörelse man är rädd för.

Blir datorer skadade eller stulna är det inte alltid det materiella värdet som är störst, varken för er eller tjuven, men det kan ställa till mycket oreda i jobbet om bokföringen eller kundorder försvinner när inredningen blir stulen eller skadad.

Ett säkerhetsföretag håller obehöriga ute

Det finns fina säkerhetslösningar som är värda att kollas upp. Till exempel har ett företag som Larmkraft AB både övervakningsutrustning och elektroniska passersystem. Du kan enkelt via en app hålla koll på vem som finns i dina lokaler när du inte är där, detta genom att vara uppkopplad mot en övervakningskamera.

Med elektroniska nycklar kan man också se hur länge någon har varit på platsen, när de kom och när de gick. Du kan på så vis hålla koll på både fast personal, vikarier, sommarjobbare och hantverkare. Man behöver inte heller vara rädd att en metallnyckel kopieras eller hålla reda på skramlande nyckelknippor.

Den moderna tidens nycklar programmeras elektroniskt, och man bestämmer när varje nyckel slutar fungera. Systemet passar både för företag och bostadsrättsföreningar. Som ägare har du full kontroll i huset.

30 Nov 2020