Varför outsourcing av löner?

Att som företag välja outsourcing av löner innebär att man själv inte tar hand om arbetet med lönehanteringen. Detta sker av ett externt företag. Det är en tjänst som blir allt vanligare i och med de fördelar som finns med att köpa in denna tjänst istället för att ha den ”in house”.

Alla företag måste ta ställning till hur mycket de själva vill göra av det administrativa och vad man köper in för tjänster. Det gäller exempelvis bokföring och lönehantering. Nystartade små företag brukar göra allt själv men efter ett tag inser många att det viktiga är att fokusera på kärnverksamheten och därmed väljer de outsourcing av löner, bokföring m.m. Att välja denna väg har flera fördelar.

Effektivare lönehantering

Hur lång tid tar det för er löneadministratör att hantera alla löner? Har ni ens någon löneadministratör eller genomförs detta av den som är VD? Många reflekterar inte över hur mycket tid (och därmed pengar) som läggs på denna administration. Läggs exempelvis en dag per månad på detta innebär det 8 arbetstimmar. Timmar som annars skulle kunna lagts på produktion, utveckling och försäljning. Räkna ut vad varje arbetstimme är värd och ställ detta mot vad det kostar att outsourca lönerna. Det handlar nämligen inte om hur lång tid ett externt företag behöver för att ta hand om lönerna utan vad det kostar i förhållande mot vad ni lägger idag.

Ni undviker utbildningskostnader

En av de största fördelarna med att köpa in hjälp med bokföring är att man köper in kunskapen. Detsamma gäller vid inköp av hjälp till lönehanteringen. Lagar och regler ändras över tid och detta är något som personal på löneadministrationen måste uppdateras inom med kurser och utbildningar. Men genom att välja outsourcing av lönehanteringen behöver man inte bry sig i dessa förändringar. Det är det externa företaget som helt och hållet tar detta ansvar.

Helhetslösningar

Många av de företag som erbjuder lönehantering har även andra tjänster i sitt utbud. På det sättet kan man få en bred och komplett hjälp med olika tjänster. Det kan då vara lönehantering, tidrapportering, bemanningshantering och reseräkningar. Allt som har med administration kring löner och personalens utlägg och kostnader.

Vad kostar det?

Frågan som företagare alltid kommer tillbaka till är ”Vad kostar det?”. Det beror till största del på vilka tjänster som behövs och hur många anställda som systemet ska innefatta. Utöver det även vad man som företagare ska göra och vad man vill ha hjälp med. Enda sättet att få svar på frågan är att be om en offert från företag som jobbar med lönehantering.

13 Feb 2019