Varför har molntjänster så dåligt rykte?

Att vi i dagsläget kan använda externa lagringsutrymmen i form av molntjänster för att lyssna på musik, spara bilder, maila och filer har gjort att fler och fler privatpersoner i en större utsträckning gör just detta. Genom att använda Dropbox, Icloud, Gmail och Soundcloud så ställs det helt enkelt mindre krav på eget lagringsutrymme och därmed så blir kostnaden mindre. Dessutom så blir också användandet betydligt lättare och dessa molntjänster har således verkligen kommit som en bra lösning i många personers liv.

Det enda som krävs numera är i regel ett operativsystem, en webbläsare samt några program – Java och exempelvis Flash – för att kunna fylla sitt dagliga behov och använda sin dator i vardagen. Detta är alltså fördelarna med molntjänster och frågan blir då naturlig – varför använder sig inte alla av dessa? Varför använder inte större företag molntjänster då dessa onekligen skulle kunna spara in en hel del pengar i form av exempelvis personalkostnader?

Molntjänster har upplevt problem i USA

Jo, det man kan säga om molntjänster är att det fortfarande inte anses som tillräckligt säkra och att företag av den anledningen ställer sig skeptiska till ett utökat användande. Det finns också en viss anledning till att ta denna oro på allvar och detta då många molntjänster de facto är enkla att ta sig in på. Det finns således fog för att företag runt om i världen fortfarande använder sig av mer traditionella lösningar; men vi ska även säga att dagens molntjänster är bättre krypterade och därmed också betydligt säkrare.

Det dåliga rykte som man har kommer till mångt och mycket från USA och där räknar man med att företag som tillhandahåller olika molntjänster förlorat runt en miljard dollar enbart i olika stämningar och utredningar om bedrägerier där känslig information läckt och och hamnat i fel händer. Något som – naturligtvis är direkt förödande för ett företag som kanske lagrar väldigt delikat information som riskerar att hamna i händerna hos konkurrenter.

Dagens molntjänster är säkrare

Det dåliga rykte som omger molntjänster är på väg att tvättas bort i takt med att säkerheten hela tiden utvecklas och blir bättre. Man är dock inte på långa vägar där ännu att man kan säga att det är riskfritt; men å andra sidan så finns det knappast någon annan lösning som kan kallas för det heller.

I mångt och mycket så handlar alltså skepsisen kring molntjänster om att företag är rädda och inte vågar prova; man anser att säkerheten ännu är bristfällig och detta är något som man snabbt måste revidera.

I framtiden kommer dessa att var den självklara lösningen och ju fortare man hoppar på tåget som företagare – desto bättre är det. Rådet är att man kontaktar en leverantör av molntjänster om förklarar hur de fungerar, vilka krypteringar som finns och vilka klara fördelar som man får om man väljer en sådan lösning. De flesta frågetecknen brukar efter ett sådant möte förvandlas till stora utropstecken.

24 Jul 2017