Varför är det viktigt att hitta rätt chef?

Vad gör en chef till en bra chef, egentligen? Kan man hitta en chef som alla gillar? Att chefen påverkar hur vi trivs på arbetet kan nog de flesta skriva under på, men hur viktig är chefen?

Arbetslivet är en stor del av vardagen för många. Och hur relationerna ser ut till de människor vi omger oss med i vår vardag har onekligen betydelse för hur vi mår och trivs i livet. Så genom att slå ihop ett och ett kan vi konstatera att de människor vi har runt omkring oss på arbetsplatsen kan påverka vårt mående, antingen i en positiv eller i en negativ riktning. Vi lever dessutom i en tid där många ser jobbet som en stor del av sin identitet, vilket gör känslan av att trivas på arbetsplatsen ännu viktigare.

Vad får människor att må bra på jobbet?

Ibland har det gjorts undersökningar av vad som får människor att trivas på sina arbetsplatser, och när man läser om resultaten från sådana så finns chefen ibland med som en viktig faktor. Vissa gånger nämns inte chefen bland de viktigaste faktorerna, men underförstått har chefen ändå en viktig roll för trivseln. För det behöver inte bara handla om en bra relation mellan chef och medarbetare, utan medarbetaren ska också trivas med resultatet av chefens arbete. Det kan handla om sådant som ansvarsfördelning, möjligheter till att utvecklas eller uppskattning för det arbete som görs. Chefer har ofta stora möjligheter att öka medarbetarnas trivsel, men kan också sänka den.

Jakten på den perfekta chefen

Givetvis finns det kvaliteter och egenskaper som gör människor mer eller mindre lämpliga att ha en chefsroll, men olika kvaliteter behövs på olika arbetsplatser. Dessutom är det väldigt individuellt vilken sorts chef man trivs med. En del vill ha en chef som ger mycket frihet, andra vill ha snäva ramar för arbetet och tydliga direktiv. Vissa uppskattar en chef med mycket auktoritet, andra vill hellre ha en chef som mer fungerar som en coach. Och om det kan variera så mycket bland medarbetare vilka sorts chefer man trivs med - ja, då kan man tänka sig att det kan vara en stor utmaning för en företagsledning att hitta rätt när en ny chef ska anställas. Nog ska man vänta sig att chefen är schysst och leder verksamheten på ett bra sätt, men kanske får vi ändå ödmjuka oss inför att det inte är så lätt med rekrytering av rätt chef. 

4 Jun 2020