Vad har en arkitekt i lön?

Vad har en arkitekt i lön? Många drömmer om att bli arkitekt och i och med detta få förverkliga sina egna och andras drömmar gällande byggnationer. Som arkitekt gör man även stor samhällsnytta och inte minst under senare år så har man sett att yrkesutövare börjat dra mer åt miljö- och energivänliga lösningar som är oss alla till gagn. Lönen är emellertid en viktig del oavsett vilket yrke det handlar om.

En arkitekt i Sverige tjänar i genomsnitt 40 000 kronor i månaden. Det är en relativt hög lön som också visar på vilket enormt arbete som arkitekten gör och vilken skillnad rätt sådan kan göra för sina kunder.

En arkitekt kan tjäna mer pengar om denne arbetar inom den privata sektorn - på exempelvis ett arkitektkontor - än vad han/hon får ut i lön vid arbete inom den offentliga sektorn. Det skiljer emellertid inte så mycket; i snitt ungefär en tusenlapp varje månad.

Två män står och tittar på ritning

Vad gör en arkitekt?

En arkitekt har olika roller, men det primära handlar om att projektera och ta fram skalet till hur en byggnad ska se ut. Det innebär riktningar och det innebär att varenda sten blir vänd upp och ner för att arkitekten ska hitta den absolut bästa lösningen inom den budget som finns att jobba mot.

Mycket fokus ligger på att hitta ett samspel mellan andra hus i närheten eller med naturliga element; en lyckad arkitekt får en byggnad att smälta in och synas - men utan att den tar plats och skriker efter uppmärksamhet. Som arkitekt har man både privatpersoner, företag och fastighetsbolag som kunder; det gör att arbetsdagarna blir väldigt varierande.

Vem passar som arkitekt?

För att bli arkitekt så krävs det minst tre - ofta fem - års studier på Universitet eller Högskola. Där får man lära sig om material, byggnadssätt, byggnadstraditioner och hur olika stilar fungerar och ser ut. Idag fäster man stort fokus på att kunna bygga billigt, klimatsmart och där byggnaderna i fråga drar mindre energi: det är något som vi idag ser mycket av och som säkerligen kommer att bli än mer vanligt i framtiden.

Arkitekter är kreativa och konstnärliga i sinnet. Man måste äga en förmåga att se lösningar ur olika perspektiv och våga prova sig fram. Det är ingen slump att det så uttjatade uttrycket - tänka utanför boxen - härstammar från arkitekturen. Man ska alltså kunna lösa problem med hjälp av en kreativ ådra, men den får samtidigt inte gå ut över det rationella: man har fortfarande en budget att förhålla sig till och man måste samtidigt också läsa av vad det är som beställaren vill ha. Lyhördhet och ödmjukhet är därför viktiga personlighetsdrag för en arkitekt.

Att kunna rita då? En arkitekt ska ju trots allt färdigställa ritningar och arbeta fram skisser som därefter ska omsättas i praktiken. Faktum är att man idag mestadels använder sig av den moderna tekniken - 3D-program - då man jobbar. Många äldre arkitekter föredrar emellertid fortfarande att arbeta med papper och penna, men kraven på att kunna rita har definitivt sjunkit i takt med teknikens framfart.

23 Sep 2019