Vad betyder självriskeliminering?

I samband med att man löser en försäkring så kan man stöta på ordet självriskeliminering. Vad betyder då självriskeliminering och finns det några fördelar med detta? En självriskeliminering innebär att man friställer sig från att betala en självrisk i samband med att någonting går sönder. Om du exempelvis har en diskmaskin som går sönder i ditt hem och där detta leder till en fuktskada så kommer du att få betala en självrisk för detta.

Hur stor den är regleras i din hemförsäkring och här kan en kompletterande självriskeliminering vara en lösning - något som dock emellertid ofta är något man löser hos tredje part. Detta - precis som vid en självriskreducering - är något som man kan välja att betala vid sidan av den ordinarie försäkringen där en tredje part helt enkelt går in och täcker kostnaden - fullt ut, eller delvis - för självrisken.

Är självriskeliminering en bra lösning?

Huruvida detta är en bra lösning eller ej är något som man bör fundera på själv. De flesta väljer bort alternativet av den enkla anledningen att man inte vet att det existerar och är möjligt att använda. Få försäkringsbolag har denna lösning i sitt ordinarie utbud och visst kan det finnas ett värde i att lösa en sådan tredjehandslösning i samband med att man ser över sina försäkringar.

Man bör emellertid ställa kostnaden för en eventuell självrisk mot den månatliga premien man får betala också - det kanske inte alls lönar sig? Som sagt dock; det avgör man själv och lite extra säkerhet kan vara värt att betala för - i synnerhet om det handlar om en högre självrisk.

Vanligast i samband med att du hyr bil

Självriskeliminering är vanligast i samband med en annan företeelse och då är det också något som verkligen rekommenderas. Om du exempelvis befinner dig utomlands och hyr en bil så är det nästan att anse som ett måste. Där är självriskeliminering - eller Loss Damage Waiver - något som ger större säkerhet.

Om du skulle krocka - inte ovanligt i samband med att man lär sig en ny trafiktakt, är osäker vid regler eller aldrig kört bilen i fråga - så kan man drabbas av en hög kostnad för självrisk där taket kan hamna på närmare 15.000 kronor. Att påbörja en semester på minus är ingen höjdare och där kan självriskeliminering vara en extra trygghet. Om du betalar hyrkostnaden med vissa bankkort så ingår detta tillval.

Det kan - och ska - du kolla med din bank innan du betalar. Om du inte skulle ha den möjligheten så kan du lösa självriskeliminering med uthyraren. Det handlar då om en daglig kostnad - omkring 200 kronor/dag är rimligt - och det betalas då i samband med att du lämnar tillbaka bilen.

‘Vad inkluderas i självriskelimineringen?

En viktig sak är att du alltid tittar igenom avtalet innan och vad som inkluderas. Om bilen exempelvis skulle bli stulen så måste du ofta ha en annan försäkring tecknad. Detsamma gäller om du har självriskeliminering i din reseförsäkring: den kan täcka upp till ett visst belopp och om skadorna skulle vara mer kostsamma så får man ändå betala. Kolla alltid upp vad som gäller innan du signerar avtalet. självriskeliminering är definitivt en bra lösning i samband med att du hyr bil utomlands, men det du måste göra är att se vad som elimineras om olyckan skulle vara framme. Annars kan det bli en obehaglig överraskning.

14 Sep 2020