Starta företag inom byggbranschen | Guide: starta byggföretag

Att starta företag inom byggbranschen är tufft, men inte omöjligt. Ni behöver kompetent personal och måste sticka ut från mängden för att bli stora på marknaden.

Vilken inriktning vill ni ha?

Det finns flera inriktningar inom byggbranschen och därför måste ni välja en, några få eller se till att ha kompetent personal inom alla inriktningar.

Några av de större inriktningarna är:

  • Anläggning
  • Betong
  • Bygg
  • El
  • Golv
  • Plåt
  • Rör/VVS
  • Plattsättning
  • Tak

Självklart finns det även fler stora områden inom just byggbranschen. För dig som vill starta ett byggföretag så måste du välja ut ett område som ni vill satsa på, alternativt flera för att kunna få in fler arbeten. Om ni ska ha flera områden så behöver ni mer personal så varje område får rätt kompetens. Det som kan vara en fördel om ni täcker flera områden är att ni kan få fler eller större jobb hos samma kund. Fördelen med att kunna göra hela entreprenadjobbet är att ni inte behöver samarbeta med andra företag. Vid samarbeten med andra företag kan det bli onödiga kostnader och tidsförluster.

Vad krävs för att starta ett byggföretag?

Först och främst krävs expertkompetens inom varje tänkt arbetsområde. Vikten av kompetent personal kan inte betonas tillräckligt. Om personalen inte kan sitt arbete så kan skador uppstå, arbeten blir dåligt gjorda och ni får missnöjda kunder. En missnöjd kund kan kräva pengar tillbaka, att jobbet ska åtgärdas eller ta upp ärendet i domstol.

Det krävs bra utrustning att arbeta med och rätt arbetskläder. Ibland kan jobben vara långt ifrån kontoret eller den egna bostaden och därför kan det vara bra att ha en eller flera tjänstebilar. Tjänstebilen är bra för att lätt kunna ta sig till arbetsplatserna men även för att få med alla verktyg.

Som företagare kan man gå med i Svensk Hantverkskontroll. De har som målsättning att stärka förtroendet och höja kompetensen för företag verksamma inom bygg och anläggningsbranschen. Detta blir som en kvalitétsmärkning för ditt företag.

Vilka förkunskaper krävs för att starta ett byggföretag?

Om du själv ska driva företaget krävs grundläggande kunskaper i företagsekonomi, bokföring och personalfrågor. När man är ny på marknaden är det viktigt att synas för att börja få jobb och då kan kunskaper inom lättare marknadsföring hjälpa er en del på traven. Om det är något inom företaget som ni inte kan göra själva, så går det alltid att leja bort arbetet till någon annan. Det blir då en fråga om kostnaden. Är det värt att lära sig och göra det själv, eller lönar det sig att betala någon utomstående för arbetet?

Här kan du se ett exempel på ett stort byggföretag i Stockholm och hur man arbetar: www.byggföretagstockholm.com.

byggarbetare snickrar

16 Jun 2017