Starta Advokatbyrå & Juristbyrå

Vissa upplever svårigheter med att få jobb som advokat eller jurist direkt efter avlagd examen. Som i många branscher går det i vågor om det finns gott om jobb eller inte, men misströsta inte. Vi ger dig lite bra tips om du funderar på att starta en egen advokatfirma eller juristbyrå.

Vad är skillnaden på en advokat och jurist?

Vem som helst får kalla sig jurist, men vanligtvis menas det att en person har avlagt en juridisk kandidatexamen. Vem som helst får även starta en juridisk byrå. Detta är på grund av att jurist inte är en skyddad titel och det innebär att vem som helst kan erbjuda juridisk rådgivning.

Skillnaden på jurist och advokat är att advokattiteln är skyddad enligt lag. För att få titulera sig som advokat krävs att man har blivit antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund. För att bli antagen krävs en juridisk kandidatexamen och minst tre års praktisk erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Det krävs även att den som vill bli advokat avlägger en muntlig examen och visar att hon eller han är lämplig för yrket. Som advokat måste man också vidareutbilda sig löpande varje år med minst 18 timmar per år.

Skillnaden på en advokat och jurist är alltså dels beroende av yrkeserfarenheten och att man anses kvalificerad av Advokatsamfundet för att få titulera sig advokat. Att använda en kvalificerad advokat är dyrare än att anlita en jurist, men då vet kunden att de får hjälp av någon som verkligen kan sitt yrke. Det är som en hög kvalitetsstämpel för de som genomfört en juridisk kandidatexamen.

För att öppna en Juridisk byrå eller Advokatbyrå

Det krävs först och främst flera års utbildning och erfarenhet. Det är viktigt att alltid följa god advokatsed, oavsett om du är jurist eller advokat.

När ni öppnar er juristbyrå eller advokatbyrå kan det vara relevant att välja en inriktning och specialisera sig på den. Vissa advokater och jurister blir experter på avtalsfrågor, brottmål, tvistemål, företagsfrågor eller stämningar. Det finns ett stort antal inriktningar att välja mellan. Anställ jurister och advokater som vill jobba med samma inriktning som byrån riktar in sig mot.

Om du öppnar en egen jurist- eller advokatbyrå är det oerhört viktigt att ha koll på de ekonomiska bitarna. Om du är titulerad advokat och missköter ekonomi och bokföring så kan du bli utesluten från advokatsamfundet.

Det viktigaste att komma ihåg när du driver en jurist- eller advokatbyrå är att värna om din kunds intressen. Du har tystnadsplikt och ska alltid agera för din kunds bästa intressen.

juridiskt ombud sitter med klient

1 Jun 2017