Spännande med kulturförändring

Förändringens vindar blåser över företagskulturen. Förr var en ledare den som bestämde och alla lydde. Anställda gjorde det som krävdes utan att klaga. Kulturförändring idag ändrar allt.

Företaget, som numera var aktiebolag, hade funnits i över 30 år. Det hade styrts av gubbar i styrelsen. Där togs alla beslut och de anställda på golvet hade inget att säga till om när det kom till företaget och produktionen.

På senare år hade ett generationsskifte skett och med den kom kulturförändring som en självklarhet. Först det fackliga arbetet som engagerade arbetarna. Sedan ifrågasättandet som genomsyrar de unga som kommit ut på arbetsmarknaden.

Kulturförändring som förenar

Nu hade den gamla VD:n gått i pension och en betydligt yngre hade tagit över rodret. Förväntningarna bland de anställda var höga. De skulle inte bli besvikna.

Det första som skulle göras var att skicka iväg chefer och förmän på utbildning. I startskedet handlade det om kurser i förändringsarbete. Skillnaden framöver skulle vara att istället för att en person bestämmer över sitt team fanns en ledare. Denne skulle tillsammans med övriga teamet arbeta tillsammans mot de mål som sattes upp.

De anställda skulle få möjlighet att delta i företagets framtid på ett mera aktivt sätt. Det skulle ske genom utbildning men även genom att få en överordnad som lyssnade på idéer och åsikter från personalen.

Genom alla leden i företaget kunde man känna en positiv våg dra fram. Arbetsglädjen tog ny fart och alla var eniga om att framtiden skulle bli spännande och full av nya erfarenheter.

27 Jan 2022