Sökmotoroptimering - det nya sättet att marknadsföra sig

Uppdaterad: 8 juni 2021

I takt med att internet blir en allt större del av människors liv ökar även vikten för företag att öka sin synlighet på nätet. Något som får en allt större betydelse är sökmotoroptimering (även kallat SEO, från engelskans search engine optimization) samt betald marknadsföring på nätet via Google Ads (SEM eller Search engine marketing).

Sökmotoroptimering går helt enkelt ut på att man ser till att ens hemsida rankar högt på vissa förutbestämda sökfraser. Och givetvis siktar man i affärsvärlden in sig på sökfraser som har stort värde för företaget, sådant som ger nya kunder och intäkter. En bilförsäljare vill fånga upp de sökningar som görs efter just ”bilförsäljare” och en målerifirma vill lockar till sig personer som söker efter ”målare” på nätet. Analysen av vilka sökfraser man ska jobba mot i sin sökmotoroptimeringen är generellt sett betydligt mer komplicerad än så, men så ser det grundläggande tankesättet ut.

I Sverige handlar sökmotoroptimering om Google

Sökmotorgiganten Google har ett enormt grepp om den svenska marknaden  - över 90 procent av alla sökningar i Sverige görs vis just den sökmotorn. Konkurrenterna Bing, Yahoo och så vidare är rejält akterseglade. I sitt hemland USA är faktiskt Googles marknadsandelar betydligt mindre än i Sverige – även om man är den största sökmotorn även där – och i länder som Ryssland och Kina är man långt ifrån någon ledande aktör.

SEM via Google Ads

På grund av Googles status är även den betalda marknadsföringen helt centrerad kring Google i Sverige och då främst via Google Ads. Det är ett smidigt system som enkelt beskrivet bygger på att du betalar en viss summa per klick på din annons vilket gör att du får bra kontroll över hur mycket som spenderas samt vilket resultat din marknadsföring får. 

Annonserna visas högst upp i SERPen (sökresulttsidan), ovanför de organiska sökresultaten, och är 4 till antalet.

Hur går sökmotoroptimering till?

Enkelt förklarat är det så att sökmotorer är uppbyggda kring algoritmer och SEO-arbetet går ut på att anpassa hemsidor efter dessa algoritmer, så att man kommer så högt upp i sökresultatet som möjligt. Det gäller alltså att skicka signaler till sökmotorn om vad den aktuella hemsidan handlar om. Exakt vilka signaler det rör sig om kommer vi inte gå in på i detalj, men bland annat handlar det om att innehållet på sidan ska vara relevant för den sökning man vill fånga upp. Sökmotorer vill naturligtvis ha så bra sökresultat som möjligt – så att besökarna kommer tillbaka – och sätter stor vikt vid att den sida man hamnar på motsvarar sökningen som gjorts.

Länkar - en viktig del inom SEO

En annan faktor som mycket viktig inom sökmotoroptimering är länkar. Får en hemsida en länk höjs dess värde i sökmotors ”ögon” då länken uppfattas som en rekommendation av sidan. Extra värdefull bli länken om den kommer från en sida som handlar om samma ämne som målsidan. Om en bilbloggare tipsar bilförsäljaren vi nämnde ovan har det större värde än om en inredningsbloggare skulle göra det. Därmed inte sagt att den sistnämnda länken per automatik helt saknar värde. Man bör dock vara medveten om att länkar har olika värde och att en del länkar faktiskt kan vara direkt skadliga för en hemsida.

Kan jag sköta sökmotoroptimeringen eller SEM på egen hand?

Har man bara en personlig hemsida kan man absolut ta hand om sökmotoroptimeringen av den själv. Det finns gott om tips på nätet om hur man med relativt enkla medel kan förbättra sin ranking. Annonseringen via SEM och Google Ads är dock mer komplicerat och seriösa satsande företag gör däremot bäst i att anlita experter – en Digital marknadsföringsbyrå - för att sköta både SEM och sökmotoroptimeringen. 

Detta gäller speciellt om man verkar i en konkurrensutsatt bransch där många är med och tävlar om att synas på de mest lukrativa sökorden. Det krävs helt enkelt för mycket kunskap – och tar för mycket tid – för att klara av det.

18 Jul 2017