Sökmotoroptimering - det nya sättet att marknadsföra sig

I takt med att internet blir en allt större del av människors liv ökar även vikten för företag att öka sin synlighet på nätet. Något som får en allt större betydelse är sökmotoroptimering (även kallat SEO, från engelskans search engine optimization).

Sökmotoroptimering går helt enkelt ut på att man ser till att ens hemsida rankar högt på vissa förutbestämda sökfraser. Och givetvis siktar man i affärsvärlden in sig på sökfraser som har stort värde för företaget, sådant som ger nya kunder och intäkter. En bilförsäljare vill fånga upp de sökningar som görs efter just ”bilförsäljare” och en målerifirma vill lockar till sig personer som söker efter ”målare” på nätet. Analysen av vilka sökfraser man ska jobba mot i sin sökmotoroptimeringen är generellt sett betydligt mer komplicerad än så, men så ser det grundläggande tankesättet ut.

I Sverige handlar sökmotoroptimering om Google

Sökmotorgiganten Google har ett enormt grepp om den svenska marknaden  - över 90 procent av alla sökningar i Sverige görs vis just den sökmotorn. Konkurrenterna Bing, Yahoo och så vidare är rejält akterseglade. I sitt hemland USA är faktiskt Googles marknadsandelar betydligt mindre än i Sverige – även om man är den största sökmotorn även där – och i länder som Ryssland och Kina är man långt ifrån någon ledande aktör.

Hur går sökmotoroptimering till?

Enkelt förklarat är det så att sökmotorer är uppbyggda kring algoritmer och SEO-arbetet går ut på att anpassa hemsidor efter dessa algoritmer, så att man kommer så högt upp i sökresultatet som möjligt. Det gäller alltså att skicka signaler till sökmotorn om vad den aktuella hemsidan handlar om. Exakt vilka signaler det rör sig om kommer vi inte gå in på i detalj, men bland annat handlar det om att innehållet på sidan ska vara relevant för den sökning man vill fånga upp. Sökmotorer vill naturligtvis ha så bra sökresultat som möjligt – så att besökarna kommer tillbaka – och sätter stor vikt vid att den sida man hamnar på motsvarar sökningen som gjorts.

Länkar - en viktig del inom SEO

En annan faktor som mycket viktig inom sökmotoroptimering är länkar. Får en hemsida en länk höjs dess värde i sökmotors ”ögon” då länken uppfattas som en rekommendation av sidan. Extra värdefull bli länken om den kommer från en sida som handlar om samma ämne som målsidan. Om en bilbloggare tipsar bilförsäljaren vi nämnde ovan har det större värde än om en inredningsbloggare skulle göra det. Därmed inte sagt att den sistnämnda länken per automatik helt saknar värde. Man bör dock vara medveten om att länkar har olika värde och att en del länkar faktiskt kan vara direkt skadliga för en hemsida.

Kan jag sköta sökmotoroptimeringen på egen hand?

Har man bara en personlig hemsida kan man absolut ta hand om sökmotoroptimeringen av den själv. Det finns gott om tips på nätet om hur man med relativt enkla medel kan förbättra sin ranking. Företag gör däremot bäst i att anlita experter – en SEO-byrå - för att sköta sökmotoroptimeringen. Defiso Media är ett exempel på en sådan byrå.

Detta gäller speciellt om man verkar i en konkurrensutsatt bransch där många är med och tävlar om att synas på de mest lukrativa sökorden. Det krävs helt enkelt för mycket kunskap – och tar för mycket tid – för att klara av det.

18 jul 2017