Skydda elektroniken när du arbetar

Under senare år så har begreppet ESD kommit att bli allt vanligare i samband med att man diskuterar arbetsplatser, skydd och miljö. Vad är då ESD? Det är en förkortning av Electrostatic Discharge och detta går enklast att översätta till statisk elektricitet på svenska. Idag använder vi mer teknik och elektronik än tidigare. Det är den som måste skyddas och det är därför från om ESD blivit så viktig.

En arbetsplats som arbetar med teknik och elektronik - som exempelvis arbetar med teknik med känsliga kretskort, reparation av datorer eller där man tillverkar annan känslig teknisk utrustning - kan se arbetet förstört av ESD. Statisk elektricitet uppstår då två stycken icke-ledande källor kommer i kontakt med varandra. I vardagen så innebär detta att du får en irriterande stöt. Mer än så är det inte.

På en arbetsplats, beskriven enligt ovan, kan denna stöt skada elektroniken allvarlig. Dagens teknik går i en allt mer mindre, avsevärt mycket känsligare, skala och som en följd av detta ökar också kraven på skydd.

ESD skydd minimerar riskerna

Det svåra med ESD är att det A) är svårt att förhindra uppkomsten av och B) är svårt att se skadorna det för med sig. Det senare kan översättas med att en dator levereras till en kund och att datorns kretskort har blivit skadat av ESD - utan att man märkt det. Uppkomsten - och själv skadan - kan ha kommit då en anställd kom in på arbetsplatsen, från sin egen bil, och utan att ha rört någonting under promenaden mellan bil och arbetsbord. Det handlar således om någonting som är svårt att förhindra.

Svårt, men långt ifrån omöjligt. Idag finns det nämligen EDS skydd på marknaden där allt från ESD bord till ESD-skyddade stolar, bänkar, golv och förvaring finns tillgängliga att säkra en arbetsplats med. Till detta så kan man även utrusta de anställda med speciella armband som motverkar ESD. Det går, kort sagt, att få en säker och trygg arbetsplats där man kan arbeta med teknisk apparatur utan att riskera att se arbetet förstöras av naturlig, statisk elektricitet. Säkra upp arbetsplatsen och ta gärna hjälp av experter för att hitta rätt lösningar för era specifika behov.

12 Oct 2020