Skaffa system för körningar

Det är otroligt vad man kan göra om man samkör olika slags teknollogi. Vi har ju vant oss vid att kunna använda oss av de satelliter som svävar runt vår planet och hitta på planeten via Global Positioning System; GPS. Med hjälp av den kan vi lättare hitta och slipper köra eller gå vilse. Företag har också möjlighet att använda sig av GPS-systemet. Här finns till exempel ett företag som till exempel Traxet, med hemsida: https://traxet.se, som utnyttjar GPS-systemet och låter företag använda sig av flera möjligheter.

Bokning av bilar

Om man har flera bilar i sin bilpark, är det lätt att använda sig av ett gemensamt bokningssystem som dokumenterar vem som har vilken bil. Istället för att en person ska skriva upp varje bil och vem som kör dem, kan man med hjälp av sändare som är kopplad till ett elektroniskt system, boka bilar och mycket annat som är bra för företagarna.

Fordonsspårning

Med hjälp av samma slags elektroniska system kan man spåra fordon. På så sätt vet arbetsledningen och arbetsgivarna var alla bilar befinner sig, vart de kör och hur lång tid varje resa tar. De kan veta avstånd och kan på så sätt lättare göra mer realistiska kalkyler för arbetstagarnas resor. De får veta kostnaderna för resorna och mycket annat.

Ledning av fordon

Med hjälp av samma system kan ledningen också hjälpa dem som kör bilarna. Skulle bilförarna inte veta hur de ska köra, så kan de få hjälp av ledningen. Säg att det är många bilar som ska köra över hela Sverige. Då kan de behöva en ledning som hjälper bilförarna att hitta rätt. Eller om det händer något som omkullkastar det som bilförarna har planerat, så kan ledningen dirigera om bilförarna där de befinner sig ute i landet. På så sätt slipper förarna att hålla i en mobil medan de kanske kör, och de slipper parkera bilen bara för att prata med ledningen. Istället kan de prata med ledningen medan de kör bilen.

Elektronisk körjournal

Om bilarna är anslutna till det elektroniska systemet så kan man få elektroniska körjournaler direkt. Då behöver bilförarna inte lägga ner tid på att skriva dokumentationer för sina resor och sända dem till arbetsgivarna, eller arbetsledningen utan den kan ledningen få direkt från systemet. Bilarna kan också färdskrivare direkt utan att förarna behöver tänka på den saken. Dessutom kan ledningen få information om bilarna, och kan planera in underhåll av bilarna, reparationer och annan matnyttig information.

6 Jun 2019