Ska ni ansöka om konkurs eller rekonstruktion?

När du driver ett företag bör du alltid avsikten att det ska gå bra och att företaget ska göra vinster. Ett företagande är alltid ett risktagande, både med kapital och med tid. Tyvärr kan det ibland vara så att företaget inte klarar sig hela vägen och att en bra affärsidé till slut ser ut att inte hålla. När skulderna växer och tillgångarna minskar i en allt för hög takt så kommer ofta tankarna att föras till konkurs. Frågan är då om konkurs är rätt väg att gå eller om du istället bör överväga att ansöka om en företagsrekonstruktion? Här reder vi ut begreppen och i vilken situation som det passar bäst med konkurs eller rekonstruktion.

Företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion kan vara ett alternativ om du ser långsiktiga möjligheter att få företaget på fötter igen. Om det skulle räcka med att företagets kostnadsbas blev lite lägre under ett par månaders tid och det samtidigt finns efterfrågan på företagets varor eller tjänster så kan rekonstruktion vara ett alternativ. Något som man ofta misstar sig på är om det finns en efterfrågan eller om det dessutom är en efterfrågan som innebär lönsamhet. Företag som bara omsätter pengar men som aldrig gör några vinster löper stor risk att hamna på obestånd igen. Finns då möjlighet till lönsamhet inom en snar framtid så kan det här vara rätt väg att gå. Eftersom ansökan görs hos tingsrätten och en beviljad ansökan kan innebära ett offentligt ackord där utestående fordringar minskas med en ganska stor del så det ibland räcka för att företaget ska vända till att börja gå plus igen.  

Kom ihåg att redan första gången som ditt företag inte kan betala en faktura i tid ska du kontakta gäldenären och berätta om situationen. Då finns det ofta möjlighet att slippa betalningsanmärkningar, höga förseningsavgifter eller krav om konkurs med hjälp av avbetalningsplaner. En öppen och rak kommunikation brukar vara en bra väg framåt.

Konkurs

Om ert företag inte kan betala sina skulder och trots uppskov och avbetalningsplaner så läggs skulderna på hög och blir större än tillgångarna och intäkter så börjar företaget närma sig obestånd. Om det här dessutom pågår under en lång tid och det inte ser ut att kunna vända vare sig på kort eller på medellång sikt så kan konkurs vara det enda rimliga alternativet. En konkurs innebär i stora drag att verksamheten stannas av och läggs ned och att alla tillgångarna tas om hand av en konkursförvaltare. Förvaltarens uppdrag är sen att lösa skulderna i största möjliga mån. Efter att företaget har gått i konkurs så har det i praktiken upphört och finns inte mer. Det innebär att gäldenärer inte kan kräva företaget på några betalningar efter konkursen. En gäldenär kan begära att ett företag ska sättas i konkurs och företagets ägare kan också begära detta. Den som däremot beslutar om konkursen är tingsrätten. 

2 Aug 2018