Ska ditt företag börja med värdepappershandel?

Ett bra sätt för ett företag att växa ekonomiskt är att ge sig in på värdepappersmarknaden. Handel med finansiella instrument kan generera stora summor till företaget och göra att man kan göra de investeringar som behövs för att växa, oavsett bransch. Samtidigt innebär ju handel med värdepapper alltid en risk, så det gäller att ha god kunskap kring vad som ger bäst avkastning mot lägst risk. Är man dåligt insatt själv gäller det således att läsa på, eller att knyta kontakter med något företag som ägnar sig åt så kallad diskretionär förvaltning, det vill säga finanshandel för kunds räkning.

LEI-kod är ett krav vid handel med finansiella instrument

För att myndigheterna ska få bättre överblick av vilka företag som bedriver handel med finansiella instrument och kunna spåra transaktioner, krävs sedan 3 januari 2018 att alla juridiska personer som handlar med värdepapper kan identifiera sig digitalt till myndigheterna i det land där bolaget som sköter transaktionen hör hemma. Identifieringen sker med hjälp av en 20 tecken lång alfanumerisk kod, LEI, som är unik för varje företag. LEI står för Legal Entity Identifier och fungerar som ett pass i den finansiella världen. Utan LEI-kod får ett företag inte handla med värdepapper.

Registrera LEI

Om du vill kunna börja handla med värdepapper för ditt företags räkning måste du alltså först skaffa en LEI-kod. Du ansöker om LEI hos någon av de auktoriserade förvaltare som finns runt om i världen. Organisationen GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) för en förteckning över förvaltare där du kan registrera LEI-kod. Förvaltarna är inte knutna till någon speciell nation så det går bra att ansöka hos vilket företag som helst. Dock finns några aktörer som inriktar sig mer på den nordiska marknaden, erbjuder information på svenska och så vidare.

Det första du gör vid en registrering är att helt enkelt skapa ett användarkonto hos förvaltaren. Därefter svara man på frågor om företaget och när ansökan är klar tar det vanligtvis mellan en eller ett par veckor innan man får sin LEI-kod. Koden är unik för ditt företag och du ska ange den varje gång du rapportera in en transaktion till Finansinspektionen.

Transaktionsrapportering till Finansinspektionen

För varje transaktion av värdepapper ditt företag gör ska den rapporteras in till Finansinspektionen. Detta görs via en krypterad SFTP-anslutning till Finansinspektionens system TRS2. Rapportering till systemet sker med hjälp av ett Xml-schema och måste ha kommit in till FI senast kl 23:59 dagen efter transaktionen (T+1). Hos Finansinspektionen finns omfattande information om hur rapporteringen går till, och även information om hur du kan anlita en tredje part för att sköta rapporteringen, en så kallad ARM (Approved Reporting Mechanism). Att lägga ut rapporteringen på entreprenad är dock kanske främst nödvändigt för de företag som genomför en stor mängd transaktioner dagligen.

För en smidigare och säkrare värdepappersmarknad

LEI-systemet är i  grunden till för att stärka skyddet för alla som handlar med värdepapper, genom att göra transaktionerna tydligare och mer transparenta. Det är inte särskilt krångligt att skaffa en LEI-kod och det gör inte heller handeln med finansiella instrument nämnvärt krångligare. Väljer du att låta din värdepappershandel skötas av en förvaltare, till exempel en bank eller ett finansiellt institut, kan du enkelt registrera din LEI-kod hos dem, så tar de hand om rapporteringen.

7 Jan 2019