Se till att personalen får det syre de behöver

Om syret tar slut på ett företag är det oftast personalen som reagerar först. Till en början blir de enbart dåsiga, trötta och känner till sist behovet av att vädra ut dålig luft och få in syrerik luft. Efter ett tag känner även kunderna som vistas i lokalen att det är dålig luft, vilket inte ger något bra intryck. Ofta är det så med ventilationen; så länge den fungerar är det ingen som funderar på den. Den är som hälsan; den tiger still, man upptäcker vikten av en god hälsa först när man har blivit sjuk. På samma sätt är det med ventilationen, man upptäcker vikten av en god ventilation först när man har förlorat den.

Viktigt att få rätt förutsättningar för göra jobbet bäst

Så har man ett företag är arbetsmiljön mycket viktig både för personal och kunder. Som arbetsgivare har man arbetsgivaransvar för att se till att personalen får rätt förutsättningar för att kunna göra sitt bästa. Det sätts alltmer krav på personalen att kunna ge sitt bästa och helst 150 procent (vilket inte existerar) på sin arbetsplats. Vi har höga produktionskrav på oss, som arbetar. Helst ska vi producera över vår förmåga, varje dag, alla timmar under arbetet. Då behöver arbetarna få de bästa förutsättningarna till det försett av sin arbetsgivare; tillräckligt ljus på arbetsplatsen, tillräcklig värme och tillräckligt frisk luft. Särskilt viktig är ventilationen om man arbetar med datorer, vilket de allra flesta företag gör; så gott som oberoende vilka arbetsuppgifter man har, görs de flesta tjänsteföretag med hjälp av datorer. Datorerna behöver egna fläktar som går igång så snart man sätter på datorn. Detta för att inte den ska bli överhettad, utan fortsätta fungera som den är tänkt.

Viktigt med syresrik luft

Då är ventilationen desto viktigare i lokaler där många datorer finns. Det lagras lätt damm i de lokalerna och för mycket damm är inte bra för personalen att andas in. Då är ventilationen mycket viktig för att personalen ska trivas och kunna arbeta.

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) är nödvändigt just på grund av detta. Det görs med regelbundna intervaller i alla lokaler där det vistas människor; i lägenheter, affärslokaler i butiker, sjukhus och alla platser som är offentliga där det är tänkt ska passa för människor att vistas i. Är det så att ditt företag inte har blivit godkänt på en sådan OVK, är det viktigt att åtgärda bristerna.

Anlita företag som kan kontrollera ventiler

För bästa möjliga lufttillförsel kan man anlita ett ventilationsföretag som är experter på detta. Man kan till och med göra det innan det har blivit ett problem. Då har man förebyggt istället för att bara ha löst problem. Det är lite som att bara släcka små härdar av bränder i stället för att släcka orsaken till branden. Bara i Stockholm finns det fler än 600 företag som arbetar med ventilering och luft, hur ska man hitta rätt företag att anlita? Varför inte anlita ett företag med över 12 års erfarenhet och som är experter på ventilation i Stockholm?

24 Apr 2018