Så kan man investera i fonder

Funderar du på olika sparformer? Står du i valet ochg kvalet om du ska satsa på aktier eller fonder, investera i fastigheter eller om du bara ska ha kvar pengarna på banken? Det sämsta alternativet är det sistänmnda. Där händer nämligen ingenting på ditt bankkonto. Bland det bästa sparalternativet är däremot att antingen investera i fastigheter och fonder.

Aktier är än så länge riskfyllt, även om avkastningen är god och ju längre tid som du kan behålla dem och sälja i rätt tid, desto bättre för dig. Dock har de olika aktierna mer eller mindre större risk och känner du till marknaden väl kan du göra bra klipp. Kan du kombinera fastigheter och fonder, det vill säga; en fastighetsfond har du en hel del att vinna på ditt sparande. 

Det är en fastighetsfond

Vill man ha en realtillgång i sitt sparande är fastigheter en sådan som är bland de mest lukrativa. En realtillgång är ju en påtaglig, fysisk tillgång. Och har man då en fond, som investerar pengar i fastigheter som är en realtillgång, kallar man dem för Real Estate Investment (REIT) fonder. Vill man vara säker på sitt sparande och att det inte går till något otydligt eller svårt att sätta sig in i, är en investering i fysiska tillgångar en säkrare sådan. En fastighetsfond, är helt enkelt en fond som investerar i olika fastigheter. Fondförvaltaren ser till att köpa och sälja fastigheter för att fonden ska växa och ge så bra avkastning som det bara är möjligt. Här är förtroendet för fondförvaltaren av största vikt. Litar man på fondförvaltarens kunskap och aktivitet? Gör man det, har man en hel del pengar att tjäna på sin investering som del av fastighetsfonden.

Har hela världen som sin marknad

Det går ju att köpa fonder som opererar på olika marknader. Antingen så bestämmer man marknad inom Asien, Afrika, Europa eller så bestämmer man sig för hela världen som sin marknad. Har man hela världen som sin marknad har man ju vidgat möjligheten till en stor fastighetsmarknad. Och det byggs som aldrig förr. Vi ser en alltmer växande befolkning, och levnadsstandarden ökar i väldigt många länder. Befolkningsökning och längre livslängd gör att bostäder och fastigheter behövs mer än någonsin. Investerar man i fastigheter med hela världen som sin marknad är man helt – eller nästan helt – befriad från bolagsskatt. Det sägs att just REIT fonder ger bättre avkastning än andra fastighetsfonder, så är man intresserad av större sådan kan man leta upp en REIT fond.

8 Feb 2020