Så kan du visa ett ansvarsfullt företagande

Vill du ha ett ansvarstagande företagande? Då finns det några sådana kriterier för ett ansvarsfullt företagande. För både personalen och för kunderna kan de olika områdena som företaget väljer att ta ansvar för, vara en fördel. Här tänker vi på att om man standardiserar sin organisation, arbetar man med ständiga förbättringar.

ISO - standardiseringar

Det kan vara allt från att certifiera sig inom vissa kategorier; såsom ISO 9000, som är en internationell standard för ett ledningssystem i organisationen, enligt Wikipedia. Här finns en uppsjö olika standardiseringsmått som man kan certifiera sig mot. ISO 9001 uppfyller ytterligare krav på organisationen. ISO 9004 är en garanti på att man certifierar sig mot förbättringar i verksamheten, ISO 19011 är en garanti för att man planerar, genomför och följer upp revision i räkenskaperna. Medan ISO 14000 är andra internationella standarder inom mljöledningssystem. De är bland annat; livscykelsanalys, miljöanpassad produktutveckling, miljömärkning och miljödeklaration, miljökommunikation, utvärdering av miljöprestanda, revision av miljöledningssystem och mätning och rapportering av växthusgasutsläpp. Alla dessa standarder är till för att kunderna, eller andra utomstående ska veta att företaget tar hänsyn till miljön och är ett seriöst företag.

Sponsra en ideell organisation – ett civilt ansvarstagande

Förutom de standardiseringar som arbetar med själva företaget, kan man även utåt, det samhälle som man verkar i, ta ansvar för olika delar. Som till exempel att sponsra en ideell förening. Det innebär att man delar med sig av vinsten till något ideell förening som bedriver bra verksamhet. Det kan vara allt från att sponsra en kvinnojour, ett fotbollslag, en scoutverksamhet eller någon kulturell förening bland barn och ungdomar. Gör man detta kan man i gengäld få andvända sig av föreningens logga och skriva det på alla marknadsföringsmaterial, för att kunna visa sina kunder och allmänhet att man är ett ansvarsfullt företag som låter pengarna gå till en god sak.

Profilera sig som ett miljömedvetet företag

Man kan även profilera sig och arbeta utifrån miljömedvetna sätt. Ett sätt är att profilera sig som ett företag som alltid använder sig av återvunnet material, kontorspapper, tidningar, begagnade kontorsmöbler, som separerar sina sopor och bara köper in KRAV-märkta produkter och arbetar för ett hållbar framtid och som ser till att företagets avtryck på miljön blir så liten den bara kan. Då kan man också till exempel leasa elcyklar, eller elbilar till sina anställda. Då ingår allt det i en kommunikation med omvärlden som det företag som gör enbart miljövänliga val i allt som företaget åtar sig och använder sig av i verksamheten. Läs mer om begagnade kontorsmöbler i Stockholm på http://www.begagnadekontorsmoblerstockholm.nu.

31 Aug 2018