Så kan du göra om du behöver ny personal

Den som någon gång har annonserat ut nya tjänster vet att man blir helt överöst med ansökningar. Vissa studenter verkar ägna sig åt att söka en massa möjliga och omöjliga tjänster, bara för att lära sig hur man gör när man söker nya tjänster. Sedan finns det hela gruppen med arbetslösa, som en kan förstå att en borde hjälpa på något sätt, men som inte på långa vägar är meriterade för jobbet. Sedan finns det ofta en liten klick som faktiskt passar för jobbet. Det är svårt när man får flera 100 ansökningar att sitta med alla dem och gallra ut, vilka det är som är den där lilla klicken som faktskt är meriterade för jobbet. Det tar lång tid och skulle man lägga all den tid som det kräver på det, skulle man inte hinna sköta sitt arbete. Det är väl därför som det har vuxit fram en hel bransch med företag som enbart arbetar med detta.

Anlita en rekryteringsfirma

Istället för att ägna all sin arbetstid åt att gå igenom flera 100 företag för att hitta EN person som ska kunna göra jobbet, kan man faktiskt anita ett företag som gör den där rekryteringen. De tar faktiskt en hel del betalt, men ibland är det faktiskt värt det. Det som gör det värt är att de går igneom hela posten med ansökningar, gör intervjuerna åt en och sedan, presenterar de för en den där lilla klicken med folk som faktiskt är meriterade. Det är den klicken med sökande personer som man som företagsledare får träffa.

  • Man slipper läsa en massa mejl, från möjliga och omöjliga ansökande personer skickar. 
  • Man slipper träffa en massa människor som inte leder någon vart.
  • Man slipper ge en massa människor beskedet om att de inte har fått jobbet.
  • Och man slipper trixa med almanackan och boka in alla som ska komma på intervjuer.
  • Man slipper även problemet med att utvärdera de som kommer på intervju. Ibland har en gjort intervjuer som inte har gett mer. Som inte har visat om man ska anställa någon eller inte.

Det handlar om hur värdefull tiden är

Om man tycker det kostar mycket, ska man väga det mot hur mycket värd ens tid är. Vad är viktigast? Ska man lägga den på att göra något som man själv inte klarar av på ett bra sätt? Om man inte tycker det är valet ganska enkelt. Läs mer om hur du kan anlita en rekryteringsfirma här.

23 Oct 2018