Så kan du få automatiserad bokföring

Är du egen företagare? Då vet du hur det är när man väl har kommit igång med sin verksamhet, har ens kunder väl fått veta om vilka tjänster som du erbjuder, kan man mycket väl bli överöst med uppdrag och man vill ta på sig alla uppdrag då man inte vet hur framtiden ser ut, och om man kommer att få lika många uppdrag i framtiden. Därför försöker man göra allt, på en gång. Och helst vill man ju att de egna kunderna ska bli nöjda, så man jobbar hårt för att nå dit. Samtidigt måste man sköta sin bokföring, bokföra alla kostnader, betala in moms, sända sina fakturor, få betalt, kontrollera betalningarna, betala in sina skatter och så vidare. Att i det läget sätta sig med ett komplicerat bokförginsprogram när man egentligen behöver tid för återhämtning och avkoppling vill sig inte riktigt göras.

Automatiserad bokföring för enklare administration

Som tur är finns det automatiserad bokföring för företag som inte är så stora. Jo, det finns enklare bokföringsprogram, som inte kräver många timmar med bokföringen. Dessvärre finns det bokföringsprgogram som är både dyra och komplicerade. Är man då ett mindre företag och kanske inte har så många konton i företaget, än 4-6 konton, typ intäkter, utgifter, momsbetalningar, momsinkomster, skatteinbetalningar och skatteutbetalningar, behöver man varken anställa en ekonom som sköter bokföringen eller har råd med att anlita ett dyrt företag som bokför åt en. Med det automatiserade bokföringsprogram som finns tillgängliga för egna företagare är det möjligt att sköta bokföringen själv. Det finns nämligen billigare bokföringsprogram som enbart är utformade för att underlätta för egna företagare. Det ska inte behöva vara komplicerat eller dyrt att arbeta som sin egen arbetsgivare och kunna skapa sina egna arbetstillfällen.

Möjligt ha i mobilen – som man alltid har med sig

Det är möjligt att ha hela bokföringen i mobilen, som man ändå alltid har med sig. Bokföringsprogrammet fungerar då som en enkel app, där man kan skanna in kvitton, skapa fakturor och sända dem eller skriva ut dem. Man kan till och med skapa rapporter över den egna ekonomin, över sina utbetalningar eller intäkter – allt för att underlätta för de mindre och egna företagen att kunna sköta sin ekonomi utan att behöva anställa ekonomer för det arbetet, eller betala dyra kostnader för bokföringsfirmor. Är man egen företagare vill man kunna hålla nere kostnader så att vinsten blir så stor som möjligt, precis som alla andra företag.

13 Jun 2019