Så kan du brandskydda ditt kontor och affär

Alltför många kontor står utan en säker brandjalusi och därmed ett fullgott brandskydd. Ofta har man känslig information på kontor som man helt enkelt behöver spara och skydda på ett bättre sätt. Många har inte tänkt igenom säkerheten på kontor, både när det gäller bränder och inbrott. Särskilt utsatta är butikerna som dels ska bjuda in kunderna att komma in i affärerna men samtidigt sak kunna skydda mot stölder och inbrott.

Det är ett stort svinn som butikerna och affärerna är med om, såsom stölder och snatterier. 2016 uppgick stölder och snatterier till hela 7,9 miljarder kronor, en ökning med 1,8 miljarder sedan. 2013; en ökning på hela 31 procent. Märkväl handlar det inte bara om externa tjuvar, sorgligt nog är det en hel del personal som gör sig skyldiga till städer och snatterier, medan de utomstående tjuvarna gjorde sig skyldiga till stölder till ett värde av 6 miljarder kronor.

Med personalen måste det till bra kommunikation

Ska man som företag freda sig mot stölder och snatterier som personalen för sig skyldig till, bör man arbeta med personalen och kommunikationen mellan personal och företagsledning. Man kan ju inte spionera på sina egna medarbetare. Här måste det till en tillit mellan företag och personalen. Däremot kan man sätta in en hel del åtgärder när det kommer till de externa tjuvarna, alltså mot de stölder som sker av utomstående tjuvar. Så vad kan man göra då?

Har man en affär i en galleria, brukar det faktum att man tillsammans med andra affärer finns i en stängd galleria och har ett väktarbolag som vaktar byggnaden, innebära ett stort skydd i sig. Trots det behöver man ändå stänga om sin butik efter stängning, vilket göra att man kan skydda sin affär med hjälp av jalusier som både är svåra att forcera, och som samtidigt fungerar som brandskydd.

En brandjalusi kan ha flera funktioner

Till en brandskyddande jalusi kan man koppla ett signalsystem med till exempel varningslampor, sirener eller en högtalarröst som talar om vad som händer och vad man bör göra för att skydda sig. En sådan jalusi, kan alltså ha en funktion av både brandskydd, liksom stöldskydd. Den kan styras inifrån personalrummet och man kan kombinera den med tjuvlarm, eller kopplat till väktarbolag. Dessa kan man koppla till en tjuvlarm och väktarbolag om man så önskar.

Vill man inte ha en brandjalusi kan man i stället välja en brandsiolerande skjutgaller som rullas fram i händelse av brand. Både brandjalusin och brandgallret kan stängas i intervaller så att personal och kunder hinner sätta sig i säkerhet innan den stängs helt.

24 Jun 2018