Så blir du en duktig säljare!

Hur ska du bli en bra säljare? Svaret på det rymmer en hel vetenskap. Om du redan är en säljare och vill bli bättre, finns det vägar att gå för att uppnå även det. I båda fallen är det bäst att gå en säljutbildning. Åtminstone skadar det ingen som vill arbeta och bli framgångsrik säljare. Här tar vi upp vilka olika aspekter som en säljutbildning kan ta upp.

Grundutbildning inom sälj

Hur är den säljare? Det är sällan som man lyckas som säljare om man endast tar kontakt med en (förhoppningsvis) blivande kund och ber dem köpa en vara eller en tjänst. För de flesta (blivande) kunderna vill de veta dels vad det är som du säljer, sedan varför kunden ska köpa det och sedan veta vad det kostar. Detta är grunden för all försäljning. En kund är villig att köpa av någon som de tycker om, och som de känner tycker om dem. Därför är det viktigt för en säljare att kunna vara på ett sådant sätt att kunden tycker om den personen. Det är det första. Är man säljare gäller det att vara på sådant sätt att en kund kan gilla den personen. Då kommer det till klädsel, sätt att vara och bete sig så att kunden inte hakar upp sig på små detaljer som gör dem osäkra på säljaren. Kunden behöver få tillfälle att förstå vad det är som säljaren vill sälja, få veta argumenten för att kunden ska köpa varan eller tjänsten innan den personen bestämmer sig. På grundutbildningen är det detta som en säljare får lära sig.

Vidareutbildning inom sälj

I en vidareutbildning får en säljare veta vad som ska till ännu mer så att säljaren kan nå ännu mer och kan sälja ännu fler produkter. För säljaren kan det vara bra att lära sig ännu mer om säljmetoder, ett gott kundbemötande, att sätta upp säljstrategier och säljmål, hur man kan identifiera fler kunder, om rätt kroppspråk och retorik. Att gå rätt säljutbildning kan innebära skillnaden mellan fler och färre kunder. Om en säljare ska kunna komma vidare och få ny energi gäller det att de får mer kunskap och insikter och hur de ska kunna applicera det i sitt arbete. Man kan även lära sig hur man kan på ett bättre sätt kontrollera de möten som man har tillsamamans med kunden, hur man blir bättre på att förstå kunden och möta de behov som kunden kan ha innan hon, eller han bestämmer sig.

10 Dec 2018