Planera för säkerhetsdörrar i Stockholm

Säkerhetsdörrar för BRF i Stockholm – en sak som självklart ska ingå i och prioriteras i underhålls- och investeringsplanen. Det höjer lägenheternas värde.

Bostadsrättsföreningen Masten i Stockholm hade gjort upp en plan för det underhåll och de investeringar som man såg behov av inom den närmaste 30-årsperioden. Det var verkligen en plan på lång sikt och knappast någon av de som bodde i huset nu skulle väl bo kvar 30 år framåt i tiden. Men det behövdes en så långsiktig planering för att föreningen skulle kunna behålla sin stabilitet och trovärdighet. Utan en plan riskerade man att lägenheterna tappade i värde. Planen ingav förtroende.

I planen fanns en del självklara saker, som underhåll av tak, fasad och stammar. Renovering av badrum skulle också behövas inom något år. Men det som man valt att prioritera allra först var något som kanske inte var det första som de boende skulle tänkt på. Föreningen skulle nämligen installera säkerhetsdörrar.

Säkerhetsdörrar efterfrågas vid försäljning

Att låta installera säkerhetsdörrar var en investering som skulle betala igen sig genom ökat värde på lägenheterna. Frågan hade kommit upp vid nästan varenda försäljning de senaste åren. Fanns det säkerhetsdörrar? Detta hade därför hamnat högt upp på agendan.

Alltså vände sig styrelsen till ett företag som levererade och installerade säkerhetsdörrar för BRF. Det fanns många varianter att välja mellan. Då huset hade en närmast funktionalistisk stil så kändes det dock mest rätt att välja släta dörrar utan några krusiduller. Det skulle verkligen bli skönt att få dem på plats.

16 Oct 2022