Personal som känner sig uppskattad presterar bättre

Om du är företagsledare bör du som chef se till att din personal trivs på jobbet. Studier har visat att personal som trivs på jobbet, presterar bättre än de som inte gör det. Om man ska få personal som gör sitt yttersta för att företaget ska gå framåt och nå nya höjder, krävs det ett omfattande arbete med personalen. Då krävs att man själv, som arbetsgivare ser till att personalen får det där extra, såklart förutom den sedvanliga lönen, som gör att de känner sig stolta över företaget och vill att det ska gå bra för företaget.

Visa personalen att de har skäl att vara stolta över företaget

Förutom de förmåner som personalen kan få, till exempel via små bidrag till lunch, via lunchkuponger, friskvårdsbidrag och bra med flexibel arbetstid, som visar att man på företaget litar på sin personal, kan man behvöa bjuda sin personal på olika slags event som de kan bli roade av. Det kan var kick-offer, julmiddagar, det kan vara säsongsavslutningar och så vidare. Det kan egentligen vara vad som helst. Det viktiga är vad man kan uppnå med att arrangera dessa olika event; lojalitet till företaget och det är ett bättte alternativ än ingenting. Och tvärtom, de företag som inte arrangerar dessa event för sin personal kommer heller inte att nå samma framgång med sin personal och heller inte som företag som helhet. Är man inte beredd att satsa på sin personal kommer man heller inte att få det där extra av personalen heller.

Låt någon ta över företaget som vill driva det och som satsar på sin personal

För företagen handlar det om att man inte får en personal som är villig att arbeta extra för att företaget som helhet ska nå framgångar. I så fall bör man tänka på varför man driver ett företag över huvudtaget. I så fall kan man lika gärna sälja hela företaget och låta någon annan driva det som är beredd att driva det. 

Att inte vara beredd att satsa på sin personal innebär att man heller inte får dem att göra det där extra som kan vara skillnaden mot konkurrenterna. Säg att man har en tuff marknad att agera på. Då kan det vara personalen som utgör skillnaden. Säljer man samma slags produkter, men det ena företaget har personal som vill satsa på själva företaget, medan ett annat inte är villig att satsa på det. Då kan personalen vara det som skiljer det ena företagets produkter från det andra. Namnet på den arrangör som kan åstadkomma det?

28 Nov 2018