Penningmarknad eller obligationsfonder?

När du sparar pengar så brukar det vara bra att ha en del av ditt sparande i räntefonder. De är trygga och stabila, ger i och för sig en låg avkastning jämfört med exempelvis aktier men är bra på att bevara kapitalet när kapitalmarknaderna går neråt eller när aktiemarknaden kraschar. När du sparar ska du dock inte välja vilken fond som helst bara för att den har med räntor att göra. Du bör tänka som de proffsen som jobbar med kapitalförvaltning och de väljer olika räntefonder beroende på hur ränteläget ser ut. Vi kommer här kort att gå igenom i vilken räntemarknad som vilken typ av fond är att föredra.

Penningmarknad

Penningmarknadsfonder är några av de absolut tråkigaste fonderna som går att investera i. Den enda som är mer försiktig är likviditetsfonder. Om du gör som de som jobbar med kapitalförvaltning så väljer du penningsmarknadsfonder när räntan är väldigt låg och troligen kommer att gå upp inom en snar framtid. Det beror på att den här typen av fonder investerar i räntepapper som har kort löptid, ofta från 3 månader upp till 1 år, vilket gör att när räntan går upp så följer de här fonderna med ganska snabbt och får en högre ränta.

De värdepapper som fonden köper kan ofta köpas och säljas innan de löper ut men de kommer absolut senast att bytas ut när deras löptid tar slut. Om räntan däremot går neråt så kommer penningsmarknadsfonden att följa med ner, under korta perioder visa minusresultat men framför allt ge dig längre ränta och avkastning på dina pengar allt eftersom tiden går.

Obligationsfond

Gör du som de som jobbar med kapitalförvaltning så väljer du obligationsfonder när räntan ligger högt och är på väg neråt. Det beror på att en obligationsfond köper räntepapper, obligationer, som har lång löptid, från 1 år upp till 20 eller 30 års löptid. Och när räntan går ner så erbjuder marknaden en ränta som är lägre än den som din fonds obligationer har. Det innebär att utbudet av obligationer med höga räntor minskar samtidigt som efterfrågan på höga räntor i de allra flesta fall är konstant.

Om du äger något där efterfrågan är hög och utbudet minskar så kommer värdet på din tillgång att öka. Precis det händer med innehaven i din obligationsfond. Räntan går ner, värdet på obligationerna går upp och din fond kommer nu att gå plus i högt tempo. Dessvärre gäller också motsatsen, att när räntan är låg och börjar stiga så kommer värdet på obligationer med lång löptid att minska i värde.

Alltså kommer obligationsfonder att gå med förlust när räntan stiget. Riktig kapitalförvaltning med räntor handlar bland annat om att köpa obligationer med rätt löptid beroende på det nuvarande marknadsläget. Några andra saker som räntehandlare behöver tänka på är kreditvärdighet och likviditet i obligationerna som de köper.

man ger pengar till man

26 Aug 2018