Passersystem för företag säkrar era lokaler

Du ska säkerställa att inga obehöriga vistas i företagets olika lokaler. Då behöver du införa ett passersystem för företag som ger begränsad behörighet.

Du är fabrikschef i ett större företag. Förutom två fabriksbyggnader med olika tillverkningsprocesser har bolaget lagerhållning såväl inom- som utomhus. På gårdsplan och inomhus kör gaffeltruckar fram och tillbaks med tunga laster. Ni har haft några olyckstillbud med obehöriga inblandade, som befunnit sig i lokaler där de inte borde vara. Du vill inte som fabrikschef bli anklagad för arbetsmiljöbrott.

Du får i uppdrag av styrelsen att upphandla ett passersystem. I ett första steg kontaktar du ett säkerhetsföretag som specialiserat sig på passersystem för företag. Deras experter börjar med att göra en riskanalys. De konstaterar direkt att flera olyckstillbud har inträffat på nattskiften. Obehöriga har av någon anledning befunnits sig i områden där trafiken med truckar är tät.

Förslag till passersystem för företag

Efter genomförd riskanalys, får du ett förslag till passersystem. Förutom passersystem får du förslag till hårdvara i form av porttelefon, inbrottslarm och nattlåsning. Grunden i passersystemet är att fabriken delas in i olika områden och utrymmen. För att ha tillträdeskontroll bestäms vilka personer som får befinna sig i områdena och vid vilka tider. Du får styrning på individnivå.

För att låsa och låsa upp kommer nycklar och nyckelbrickor att delas ut. De är programmerade så att de ger behörighet per individ. Det går att ändra eller spärra behörigheten vid behov. I ett passersystem för företag finns även en loggningsfunktion. Du kan bakåt i tiden följa var olika personer befunnit sig.

10 Sep 2022