När du vill fokusera på grupputveckling

I vissa branscher där man arbetar tätt i ett samarbete som är beroende av att alla delar fungerar som ett väloljat maskineri, är det viktigt att alla som arbetar i den gruppen, befinner sig på samma nivå. Är det någon av dem som arbetar i gruppen, som inte fungerar som de annars gör, kanske beroende på privata skäl, är det mycket viktigt att någon kan steppa upp och ta ansvar för den personen så att arbetet inte stannar av. Att få till ett sådant arbetssätt är fullt möjligt, bara man vet hur man kan få till en sådan grupputveckling.

Det kan behövas att gruppen lär sig nya metoder för att de ska kunna gå in och stötta varandra. Man kan lära hela gruppen så att den fungerar bättre. Mycket beror på hur man ser på sig själv och hur man ser på de andra i gruppen. Antingen ser man sig själv som en separat del från gruppen, eller så ser man på sig själv som en del av gruppen. Man kan se på sig själv tillhörig till gruppen, och ser gruppen som sin trygghet, eller som ett hot mot det egna jaget. Ser man sig som en del av gruppen, behöver man inte uppleva det som ett hot om gruppen någon gång blir mer beroende av en större insats av en själv. Och när man själv inte kan axla det ansvaret kanske man upptäcker de gånger som andra tar det ansvaret åt en.

Gå en ledarskapsutveckling

Som ledare för en grupp som är beroende av varandras arbetsinsats, kan det vara bra att ha de rätta arbetsverktygen för att kunna leda gruppen på rätt sätt. Genom att ledaren kan ha verktyg för att på rätt sätt analsera det som sker i gruppen, kan det underlätta i det dagliga arbetet. Genom att ha kännedom om de processer som sker inom gruppen, är det sedan lättare att bestämma sig för vilka strategier som är nödvändiga för att ta gruppen till nästa nivå.

Eller så kanske man behöver backa och inte påskynda en utveckling som gruppen inte är mogen för. En ledare kan inte springa i förväg och vänta in resten av gruppen. Det som gruppen presterar är inte enbart beroende av vad ledare i sig presterar. Det måste gruppen som helhet ta ansvar för. Sådant är viktigt för både själva arbetsgruppen och för ledare att känna till och räkna med. Ju mer kunskap man besitter, desto mer kan man slappna av och undvika mental stress. En gruppledare kan alltid gå en vidareutbildning. I synnerhet när man arbetar med människor är kunskapen om grupprocesser och mänsklig utveckling mycket viktigt.

29 Aug 2019