Många snygga skyltar i Göteborg

Den som väljer att turista i Sveriges näst största stad kommer garanterat lägga märke till alla spännande, kreativa och snygga skyltar som finns i Göteborg.

Skyltar är en del av en stads arkitektur. De berättar inte bara namnet på ett företag, de blir även en del av den allmänna estetiken i staden. Den som varit på Piccadilly Cirkus i London kommer garanterat ihåg alla skyltar som pryder fasaderna där. Tokyo är en annan stad som är känd för sina skyltar, men hur skiljer sig det svenska sättet att skylta mot dessa skyltgiganter till städer?

De flesta skulle nog hålla med om att fasadskyltar i Göteborg, till exempel, är anpassade efter staden som sådan. Skyltarna är i en storlek som passar fasaderna och budskapet bakom skylten är ofta tydligt och informativt.

Skyltar på fasader ska vara hållbara

Förutom att vara ytterst informativ ska en fasadskylt vara ytterligare ett sätt för ett företag att visa upp sin profil. Ett ansikte utåt, helt enkelt. Skylten ska också vara hållbar, och då inte bara materialmässigt. Nej, en hållbar skylt betyder också att skylten fungerar igenom olika trender och att dess budskap inte känns daterat.

Fasadskyltar ska även vara energisnåla för företaget. Inget företag vill väl ha en stor skylt utanför dörren som kostar massor med pengar att ha igång. För att återgå till Göteborgsturisten igen kommer det snabbt stå klart för denne turist att många av Göteborgs skyltar klarar alla dessa kriterier. Det är därför många skyltar i denna västsvenska stad får pryda fasader, år efter år.

29 Nov 2022