Låt inte en initial kostnad hindra dig från en investering

Det finns både mindre och större investeringar som går att göra som husägare. Gemensamt är att att de ofta kommer med en initial kostnad där det dröjer något/några år innan de börjar betala av sig. gemensamt är dock även att de verkligen gör så. Oavsett om det handlar om att måla om huset, reparera taket eller, som i det exempel vi ska titta närmare på, handlar om att byta energikälla för uppvärmning så finns det ofta en stor vinning längre fram. Därför ska man, generellt ett, aldrig låta en initial kostnad stå i vägen. Det lönar sig i längden.

Bergvärme lönar sig i längden

Anledningen till att vi pekar på just en initial kostnad är att vi ska titta på bergvärme och vilken effekt denna energikälla kan ha på ditt boende och på den summa du årligen betalar i uppvärmning och energi. Just bergvärme är speciellt ett till att kostnaden för att borra efter sådan - och för köp av bergvärmepump samt installation av denna - kan kosta upp till 120.000 kronor. En väldigt hög summa som gör att många drar öronen till sig. Vi tycker att man ska undersöka detta lite närmare innan man tydligt säger nej.

“ Bergvärme kostar mycket initialt. Men, du kan också spara in upp till 80% årligen på din energikostnad. Dessutom så handlar det om ett grönt val - något som blir allt viktigare “

Har man rätt förutsättningar för bergvärme så är det något som kommer att löna sig i längden. Ett rätt dimensionerat borrhål och rätt typ av bergvärmepump kan sänka kostnaden för uppvärmning med upp till 80% - per år. Räknar man på detta så brukar en rimlig tidsperiod att förhålla sig till vara ungefär tio år innan du kan räkna hem dina pengar.

Viktigt är också miljön. Bergvärme är en grön energikälla där man återvinner lagrad solenergi från berggrunden; i jämförelse med exempelvis fjärrvärme så släpper bergvärme ut 97% färre CO2. I en stor stad som Stockholm så skulle detta verkligen göra skillnad för luften.

Fungerar bergvärme för dig i Stockholm?

Det första steget är att undersöka om du överhuvudtaget kan använda bergvärme. Här krävs en geoteknisk undersökning; något som lämpligen genomförs av det företag i Stockholm som - eventuellt - kommer att sköta borrningen.

Det kan vara så att man måste borra för djupt för attd et ska bli lönsamt, det kan vara så att borrhålet kan komma för nära grannens borrhål - då stjäl de energi från varandra - och det kan finnas andra skäl till varför inte bergvärme skulle fungera.

Undersök hur förutsättningarna ser ut. Skulle det fungera - till en rimlig kostnad - så tycker vi att du verkligen ska överväga investeringen i fråga. Annars kan det finnas andra lösningar - som inte ger samma effekt, men som heller inte kostar lika mycket pengar - som exempelvis markvärme, jordvärme eller sjövärme.

Mer information om bergvärme finns att hitta här: http://www.bergvarmestockholm.com/.

8 Dec 2017