Körjournalen - ett nödvändigt ont

Måste det vara så krångligt att föra körjournal ? Vad gäller för tjänstebilen? Vad händer om Skatteverket gör en revision? Läs här så att du kan göra rätt!

Tycker du precis som många andra att det är både krångligt och jobbigt med körjournal? Du är inte ensam! Slarvet är utbrett och en del försöker inte ens. Den där skrynkliga boken stoppas helt enkelt längst in i handskfacket och där får den sedan ligga oanvänd. Varför behövs körjournal överhuvudtaget, när det inte ens är ett lagstadgat krav? Anledningen är att det har blivit rättspraxis i svenska domstolar, vilket innebär att det bara är genom en körjournal som man kan bevisa att till exempel firmabilen inte körs privat. I praktiken betyder detta att precis varenda körd meter måste redovisas.

Vem ska föra journal?

De som kör tjänstebil eller är egna företagare måste föra körjournal. Särskilt viktigt är det för dem som både kör bilen i arbetet och privat. Syftet är helt enkelt att kontrollera att man inte kör mer än totalt 100 mil privat (eller totalt 10 tillfällen), eftersom detta ska beskattas som bilförmån. Allt som inte gynnar arbetet räknas som privata resor. Anteckningarna måste vara noggranna, eftersom syftet med journalen är att Skatteverket ska kunna kontrollera hur mycket bilen körs i tjänsten. Om du är anställd och kör 3000 mil eller mer är det extra viktigt, eftersom förmånsvärdet på tjänstebilen minskas med 75% av bilens fulla värde. Tänk på att den som har fritt drivmedel som anställd bara ska skatta för sina privata resor, om du missar detta beskattas du för allt drivmedel.

Vad säger reglerna?

Det är inte reglerat i lagtexten hur journalen ska se ut eller hur den ska föras. Den kan föras på papper, i dator eller elektroniskt. Tack vare den nya digitala tekniken fungerar detta väldigt smidigt, eftersom den är kopplad direkt till bilen och registrerar alla körningar automatiskt.

  • Så här fyller du i journalen:
  • Fyll i mätarställningen vid årets början och vid årets slut
  • Bilens registreringsnummer
  • Aktuellt år
  • Datum och mätarställning vid resans start och slut
  • Antal kilometer du kör varje resa
  • Adressen du startade från och adressen du åker till
  • Ditt ärende, företagsnamn, kontaktperson etc
  • Vem som är bilförare, tankning etc

Att slarva med journalen kan alltså kosta mycket pengar om Skatteverket gör en revision. Var på den säkra sidan och skaffa dig bra rutiner, så slipper du åka på dyra extra kostnader. Läs mer om körjournal.

20 Mar 2020