Kan man själv välja försvarsadvokat?

Om du blir misstänkt för ett brott har du alltid rätt att anlita en försvarsadvokat. Du kan ange vem du vill ha som försvarsadvokat till polisen eller åklagaren. Om du är misstänkt för ett brott som har en straffsats på minst sex månaders fängelse, har du dessutom rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare bekostas av staten.

Blir du berättigad offentlig försvarare kan du begära att din försvarsadvokat utses till offentlig försvarare. Rätten ska bifalla denna önskan om inga särskilda skäl föreligger. Staten bekostar din försvarsadvokat och kostnaderna täcks helt om du blir friad. Blir du dömd för brottet måste du dock i regel bekosta hela eller delar av advokatens arvode och kringkostnader själv, beroende på din ekonomiska situation.

Här är några saker att tänka på när du ska välja försvarsadvokat.

kvinnlig advokat arbetar

Anlita en specialiserad advokat

 När rätten utser offentlig försvarare gör de det utifrån en lista på advokater som anmält intresse. Det innebär att det inte finns några garantier att den advokat som utses har djupare kunskaper i det juridiska område just ditt fall gäller. Av denna anledning är det alltid bra att själv välja en advokat som kan bli din offentliga försvarare.

Nästan alla advokater har olika områden som de är specialiserade inom och har god erfarenhet av, till exempel familjerätt eller migrationsrätt. Brottmålsadvokater åtar sig uppdrag som försvarare och här finns många advokater med olika specialkunskaper. Är du till exempel misstänkt för ett skattebrott bör du anlita en advokat kunnig inom skatterätt osv.

Försäkra dig om att advokaten har ett gott rykte

När du ska välja advokat bör du även kolla upp bakgrunder och försöka få reda på mer om advokaten. Vissa advokater har anmärkningar, vilket innebär att de agerat i strid med god advokatsed. Det är alltid bäst att välja en ärlig advokat med gott rykte om sig att på rätt sätt föra sina klienters talan och som så att säga inte ”gör det för pengarna”.

En advokat du kan lita på

Det är viktigt med förtroende i en så känslig process som en rättegång. Vare sig man är skyldig eller oskyldig vill man alltid försäkra sig om att man får den bästa tänkbara juridiska hjälpen. Försök därför att välja en advokat du känner att du kan lita på och som inger förtroende. Det är en fråga om personkemi, på sätt och vis lägger man sin framtid i någon annans händer och det är viktigt att det känns rätt. Även om man blir dömd vill man kunna känna att advokaten kämpade för ens sak och gjorde vad han eller hon kunde.

Hör dig för om kostnaderna om du skulle bli dömd

Skulle du bli dömd får du själv oftast stå för kostnaderna. Se därför till att skaffa dig en god bild av vad kostnaderna kan komma att bli. Beroende på erfarenhet och kompetens skiljer sig advokaternas arvoden åt, och känner du att du inte kommer att ha råd är det i regel bättre att välja en advokat med ett lite lägre arvode, dock utan att göra avkall på de övriga punkter som listas här.

11 Mar 2018