Kan man ärva ett företag?

Kan man ärva sin makes, makas eller förälders företag? Ja, är det enkla svaret på den frågan. Man kan ärva ett företag, men dessvärre ärver man även företagets skulder, liksom tillgångar. När det kommer till arvsrätt, säger lagen att det finns något som kallas bröstarvingar. Bröstarvingar är maka, make, barn och eventuella barnbarn till den avlidna personen. Finns det inga barn, och ingen make eller maka, ärver föräldrar, finns det inga föräldrar ärver syskon. Finns det inga föräldrar eller syskon, ärver syskonbarn. Finns det heller inga sådana, ärver far- och morföräldrar, finns inte heller sådana, ärver moster, faster. Finns inte heller mostrar och morbröder eller fastrar och farbröder tillfaller arvet Allmänna arvsfonden. 

Men:

"Om den avlidne inte har några arvsberättigade släktingar alls men var gift så finns det en möjlighet att se till att den allmänna arvsfonden inte får ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Den efterlevande makens arvingar (den avlidnes efterarvingar) kan få möjlighet att ärva den först avlidne makens arv om de har en konkret rätt till efterarv. Detta regleras i ärvdabalken 3 kap 8 §".

Vara gift ger rätt till hela arvet

Har man varit gift med den som har gått bort, har man rätt att ärva hela arvet, såvida inte den som har gått bort har egna barn. De ärver då hälften av det arv som är efterlämnat. De behöver inte vänta på att maken eller makan har dött utan har rätt till sitt arv direkt efter dödsfallet. Har man skrivit ett testamente kan man bestämam hur arvet ska fördelar, men med vissa undantag. De egna bröstarvingarna kan man inte göra arvslösa. Bröstarvingarna, barn till den avlidna ärver alltid hälften av arvet. Den som har varit gift med den avlidna ärver alltid av sin maka eller make. Man kan inte heller testamentera bort den delen som den gifta partnern ska ärva.

Tycker du detta verkar svårt att förstå?

Anlita alltid en kunnig advokat eller jurist som kan tillvarata dina rättigheter. Man kan alltid sätta sig med en jurist och upprätta ett testamente som reglerar arv. Det är alltid bra med ett testamente, därför att det gör att man undviker tråkigheter efter det egna frånfället, och kan göra att saker och ting är klara för dem som lever efter ens död. Kom bara ihåg att du aldirg kan göra make, maka eller barn arvslösa. De har alltid rätt till hälften eller en del av arvet. I övrigt är man fri att testamentera sin egendom så som man önskar. Här kan du läsa mer om arvsrätten.

15 Nov 2018