Hyr in en ekonomikonsult

Det är inte alltid lätt för mindre firmor att hålla koll på redovisning, bokföring och annan administration. Man har ofta inte kunskapen som krävs och inte tillräckligt med tid för att sätta sig in i allt. Det finns mycket som kan gå fel om man inte är insatt.

Allt fler aktörer inser vikten av detta och tar in extern hjälp med ekonomin. Helt plötsligt blir firman effektivare och i många fall mer lönsamma. Det gör att ledningen kan sova gott om natten. 

Bokföring – Det är krånglit och tidskrävande att som företagare sköta den löpande bokföringen. Det kan också bli dyrt om man inte gör det på ett korrekt sätt. Felaktigheter som smygit sig in kan skapa oreda med tiden. Men var lugn, ta in hjälp så slipper du framtida problem. 

Bokslut – När det är dags att göra bokslut är det mycket som ska göras och på korrekt sätt. En ekonomikonsult sätter sig snabbt in i företagets status och händelser som ligger till grund för ett bra bokslut. Det är viktigt att ha en öppen dialog och dessa företag har självklart tystnadplikt och är mycket kompetenta.

Deklaration – När det är dags för deklaration får många ansvariga ont i magen. Det är krångligt och man vill inte få problem med skattemyndigheter och andra statliga instanser. Det är många siffror man ska hålla reda på. Ta hjälp av en expert och bollplank för en trygg och säker deklaration. Deras erfarenhet är ovärderlig och kan tjäna pengar åt företaget.

Moms – Deklarationen av momsen måste ske flera gånger per år beroende på hur stort företag man har. Det är tidskrävande och krångligt även det. Det är lätt att något missas med problem som följd över tid.

Ekonomisk styrning – Det är viktigt att tänka ett steg famåt hela tiden. Men hjälp av långsiktiga åtgärder når man sina ekonomiska mål och kan bli mer lönsamt. Det är viktigt att ha koll på utgifter och inkomster så man kan vidta lämpliga åtgärder innan det är försent.

Juridiska frågor – Det är vanligt att företagen inte har en aning om juridik när det gäller affärer och arbetsrätt. Det är inte ovanligt att det blir tvister som kan vara svåra att hantera. 

Nystart – När man tänker sig att starta en ny firma eller utöka den befintliga verksamheten är det mycket att hålla reda på. Då är det skönt med en expert vid sin sida.

Affärsutveckling – Alla företag behöver utvecklas för att hänga med hårda konkurrensen. Då behöver man en noggrann affärsplan för att nå sina mål och för att få ökad lönsamhet.

19 Jun 2019