Hur ser ett bra kontorskök ut?

Det är alltid intressant att se till platser som används av många och där man i och med detta också kan se vilka olikheter som finns mellan människor. Ta bara det typiska kontoret och hur olika alla är på ett sådant - både till uppförande, ljudvolym och till synen på hygien. Det senare är ofta den stora anledningen till konflikt - om man bortser från arbetsrelaterade bråk. I synnerhet om det rör de ytor som man delar och som alla använder. Toaletter är ett exempel, men det tydligaste är ändå köket.

I köket så visas olikheterna och detta är sällan något som kommer med en positiv klang. Vissa diskar, andra låter disken stå, en del plockar bort och gör fint, andra låter matrester ligga kvar på tallriken och ställer - på sin höjd - in den i diskmaskinen. Matlådor kan ligga i veckor i kylen, frukt slängs inte förrän de börjar lukta och så vidare.

Finns det någon lösning på detta problem - utöver att utöka kontorsstädning och kräva lite vuxet beteende från alla anställda? Ja, ett annat sätt att se på detta dilemma är följande: det kanske är dags för en köksrenovering på kontoret och genom en sådan skapa bättre förutsättningar?

Anlita ett företag för en köksrenovering

Det finns en möjlighet att köket på kontoret är fel anpassat sett till antalet anställda; att det är för trångt, för litet och kanske för slitet. Ett slitet kök är något som minskar viljan att hålla efter. Vi skulle därför komma med förslaget om att genomföra en köksrenovering. Det kan man faktiskt komma att tjäna på även sett till andra aspekter än enbart den ökade trivseln, den bättre hygienen och den minskade friktionen mellan de anställda.

Vilka andra besöker ert kontor? Det handlar om leverantörer, kunder och eventuella affärspartners. Deras första intryck av ert företag kommer att leva kvar och här spelar köket en central roll (liksom övrig inredning). Ser det stökigt och oorganiserat ut så kommer förmodligen detta att ligga er i fatet. Första intrycket är viktigt - såväl för företag som för människor. Det kan finnas en lösning som innebär en köksrenovering. De flesta fastighetsägare brukar ställa sig positiva till en sådan förändring och för ert eget företag finns mycket att vinna på detta. Det förutsätter dock att er köksrenovering sker på ett korrekt sätt - något som innebär att vissa kriterier ska uppfyllas av företaget i Stockholm som ni anlitar. Vi ger tre stycken punkter som bör uppfyllas innan- och vid en köksrenovering:

  • Planeringen. Hur många är ni i företaget, hur många sittplatser behövs, hur stora arbetsytor behövs, hur många uttag, kan man placera in dubbla diskmaskiner och mikrovågsugnar samt hur stora vitvaror i övrigt behövs? Frågor som kräver svar och där man med fördel bör se till att den firma man anlitar kan erbjuda sin expertis även vid detta stadie. Hittar man en firma som även hjälper till med planeringen så är den dyrare - men å andra sidan så blir det billigare än att anlita en renodlad inredningsarkitekt.
  • Referenserna. Det är skillnad på att genomföra en köksrenovering på ett kontor jämfört med hemma hos en privatperson. Behoven är helt annorlunda och arbetet är ofta betydligt större rent projektmässigt. Kolla alltid upp referenser och om företaget haft hand om så pass stora - och svåra - projekt tidigare.
  • Tiden. Om tidsplanen är viktig vijd en vanlig köksrenovering så är den ännu viktigare att hålla om det gäller en arbetsplats som på ett kontor. Och: det handlar även om en delikat balansgång här. Företaget ska, så att säga, inte störa företaget. De allra mest högljudda maskinerna kan verkligen komma att påverka och därför bör man se till att ha en väldigt öppen kommunikation mellan alla parter.

Läs mer om köksrenovering på http://www.koksrenoveringstockholm.nu.

12 Nov 2018