Hänsyn till kunden

Det är olika saker man bör tänka på beroende på vilken typ av städning som man utför. Vad bör man tänka på vid en kontorsstädning och hur skiljer den sig i utförande mot andra typer av städning?

Var man än städar så bör man ta hänsyn till vilken kunden är och vilka önskemål som denne kan tänkas ha. Om man städar allmänna ytor i ett köpcentrum så skiljer det sig jämfört med om man städar rummen på ett sjukhus eller i en privatpersons hem. Det handlar om vilken situation kunden är i och även hur kunden förhåller sig till lokalerna och alla dennes saker som man hanterar och får se.

Så är det även när det handlar om städning på ett kontor av något slag. Det är platsen där man har både viktiga och känsliga handlingar och där man som städare kan råka få höra och se information som det är viktigt att man respekterar och inte för vidare. Som kontorspersonal så är det viktigare att man kan lita på utomstående, som exempelvis hantverkare och städare, än om arbetet inte skulle utföras helt perfekt. Ibland använder man sig därför av avtal som gäller sekretess för att säkra känslig information.

Att följa direktiv

Som utförande är en kontorsstädning att jämföra med den städning man utför i privata hem. Det är viktigt att man gör alla städningens moment, förutom fönster, men att man samtidigt inte stör dem som är på plats. Man bör inte heller flytta saker eller papper så att kunden senare har svårt att hitta dem. Något som också är viktigt när det gäller båda dessa städformer är att inte överskrida de gränser som kunden har gett. Det kan gälla att inte öppna garderober, lådor, skåp eller dörrar som man blivit ombedd att inte öppna. Det kan handla om sekretess eller kundens privatliv och är ett grovt överskridande ifall man inte respekterar det.

Fint eller grovt

För att hålla den kvalitet och tidsåtgång som en kund önskar så är det viktigt att man följer instruktioner som ges vid städningens början. Städar man en sal på en verkstad eller industri så rör det sig oftast om en betydligt mer grov och övergripande städning än vad man utför på exempelvis ett kontor, i en bostad eller en butik. Om man skulle blanda ihop de två olika sätten så kommer det definitivt att sluta i diskussioner om tidsåtgången gällande grovstädningen och grava klagomål på kvaliteten gällande finstädningen.

24 Aug 2020